POPULÄRA LIGOR

POPULÄRA LAG

POPULÄRA SPELARE

ANNONS
ALLSVENSKAN

Även ÖFK:s vice ordförande i blåsväder - duckar frågor: "Kommenterar inte det alls"

Foto: Bildbyrån/Scanpix

Östersunds FK:s ordförande Daniel Kindberg är ekobrottsmisstänkt.
Nu stormar det även runt klubbens vice ordförande Hans Carlsson.
"Det är affärsmässigt oetiskt", skriver Östersundshems ordförande Unto Järvirova i ett mejl till Fotbollskanalen om Carlssons agerande.
- Jag kommenterar inte det alls, säger Carlsson själv.

Sedan i april är Östersunds FK:s ordförande Daniel Kindberg på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott. När Kindberg släpptes på fri fot efter att ha suttit anhållen valde han att säga upp sig från sitt jobb som vd för det kommunalägda bostadsbolaget Östersundshem, som därefter låtit revisionsbyrån Ernst & Young genomföra en internutredning med anledning av misstankarna mot Kindberg. När resultatet av den utredningen presenterades i juni meddelade Östersundshem att det går att konstatera att företaget blivit av med 10,7 miljoner kronor via "saltade" fakturor och att man är en del av kedja av ekonomiska transaktioner som Ekobrottsmyndigheten utreder.

Utöver Kindberg är även en affärspartner (från Sollefteå) till ÖFK-basen och en Peab-medarbetare misstänkta i ärendet. De ovan nämnda miljonerna ska, enligt Östersundshem, ha gått till just Peab och därefter vidare till ett företag som Sollefteåbon driver. 4,6 miljoner av de pengarna ska sedan ha slussats in i Östersunds FK i form av sponsring, uppgifter som Östersundshem hämtat från Skatteverket (vars granskning ligger till grund för Ekobrottsmyndighetens utredning). 

De fakturor som Östersundshem hittat kopplat till ärendet har attesterats av Daniel Kindberg och företagets tidigare vice vd, Hans Carlsson. Det uppgav bolagets dåvarande tf vd Christer Sundin under en presskonferens den 19 juni. Hans Carlsson är vice ordförande i Östersunds FK (även tillförordnad ordförande under tiden som Kindberg har en time out från styrelsearbetet), har tidigare varit fastighetschef för Fältjägaren AB (där Kindberg tidigare varit vd) och anställdes som vice vd hos Östersundshem kort efter att Kindberg påbörjade sitt jobb hos bolaget. Carlsson arbetsbefriades av Östersundshem i slutet av maj.

I rapporten rörande den internutredning som Östersundshem tidigare gjort framgår det att det hittats korrespondens mellan Daniel Kindberg och Hans Carlsson, från den 28 februari 2014, som "sannolikt" rör fakturor från Sollefteåbons företag och som anses vara relevant i sammanhanget. Av korrespondensen framgår det att Carlsson ville ha hjälp från Kindberg med hanteringen av de ovan nämnda fakturorna och hur de "ska förklaras för redovisningsansvarig". Kindberg kom då med ett förslag till Carlsson och förklarade samtidigt att det inte är möjligt att ge någon förklaring till redovisningsansvarig eftersom syftet med fakturorna är att "få in slantar till ÖFK".

Efter att Ernst & Young sammanställt vad man fått fram om Kindberg valde Östersundshem att ge revisionsbyrån i uppdrag att även utreda Hans Carlsson, och i en ny rapport (som presenterades för bostadsbolagets styrelse under tisdagen) går det nu att läsa följande:

"Vi vill påminna om den mailväxling som skett mellan f.d. vd (Daniel Kindberg) och vice vd (Hans Carlsson) avseende hantering av fakturor från (Sollefteåbons företag) till Fältjägaren Fastigheter AB och som refererats i vår tidigare rapport. Mailväxlingen skedde innan vice vd tillträdde sin tjänst vid Östersundshem. Mailväxlingen tyder dock på att vice vd varit medveten om att (Sollefteåbons företag) kan ha använts för att ställa ut oriktiga fakturor".

Den första internutredningen visade att Daniel Kindberg personligen kan ha tjänat pengar på uppgörelser som vd för Östersundshem. Via sina bolag SDAB Förvaltning AB och Nockt AB har Kindberg skrivit konsultavtal med Pilgrimstahus Bygg AB (som Östersundshem haft som leverantör) värda totalt fyra miljoner kronor. Det avslöjar en promemoria som Kindberg skrivit på förfrågan av Pilgrimstahus revisor. Genom de avtalen har Kindberg haft ett direkt intresse av att Pilgrimstahus ska få uppdrag av Östersundshem och enligt bostadsbolaget har Kindberg inte varit öppen gentemot Östersundshem med de nämnda överenskommelserna. 

Ernst & Young har nu, på uppdrag av Östersundshem, sökt igenom Hans Carlsson arbetsdator och även tagit del av "viss ytterligare dokumentation som Östersundshem har funnit i vice vd:s arbetsrum". Informationen som man har fått fram presenteras nu i den andra internutredningsrapporten som släppts och i den framkommer det att även Carlsson haft ett konsultavtal med Pilgrimstahus Bygg AB. Ett avtal rörande konsulttjänster under perioden 18 maj 2013 till 17 maj 2018 mellan Pilgrimstahus och ett företag som Carlsson driver tillsammans med sin fru har hittats. Värdet av tjänsterna kunde som mest uppgå till 2,25 miljoner kronor enligt avtalet, som undertecknats av Hans Carlsson.

"Ovanstående avtal är mycket likt det utkast till avtal mellan f.d. vd:s (Daniel Kindberg) bolag SDAB förvaltning AB och Pilgrimsta Hus Bygg AB som vi har redogjort för i vår tidigare rapport", skriver Ernst & Young i rapporten.

Pilgrimstahus är också sponsor till Östersunds FK och i den nya rapporten står det följande:

"I samband med tidigare granskning har vi också tagit del av e-postkorrespondens som visar att vice vd (Hans Carlsson) varit engagerad i att ta fram ett sponsringsavtal mellan Pilgrimsta Hus Bygg AB och Östersunds fotbollsklubb".

Carlsson har, enligt den nya rapporten, både en personlig och affärsmässig relation till en person i Nockt AB, som är ett dotterbolag till Kindbergs DAKI AB (Kindberg är verklig huvudman för Nockt). Ernst & Young skriver även följande om Nockt:

"F.d. vd (Kindberg) har tidigare varit ledamot i bolaget. Det kan, utifrån uppgifter i de anteckningar vi har tagit del av i samband med vår tidigare granskning, inte uteslutas att Nockt AB varit en del av det upplägg som kan ha inneburit att Östersundshem AB överfakturerats och pengarna bland annat överförts till Östersunds Fotbollsklubb".

Vidare går det att läsa:

"Vice vd (Carlsson) har haft kontakt med, och har samarbetat med, ett par av de företag som förkommer på en av de anteckningar som tidigare bedömts kunna beskriva en del av det upplägg som använts för att slussa pengar från Östersundshem till Östersunds fotbollsklubb och f.d. vd:s (Kindberg) egna bolag".

När Fotbollskanalen den 18 april tidigare i år rapporterade om hur viktiga miljonerna från Sollefteåbons företag varit för ÖFK sa Hans Carlsson följande:

- Jag vet inte ens vilket bolag det är. Jag har bara hört och sett att det är någon från Ångermanland. I och med att det är ett enskilt fall, så har inte jag koll på det.

Men det uttalandet går emot vad som framgår av den nya rapporten. Carlsson ska nämligen ha kopplingar till Sollefteåbon. 

"Av de e-postmeddelanden vi har tagit del av framgår att vice vd (Carlsson), f.d. VD (Kindberg) och personen känd som Sollefteåföretagaren tillsammans med flera andra deltagit vid en resa anordnad av Östersunds fotbollsklubb. Det finns också e-postkorrespondens som indikerar att vice vd och Sollefteåföretagaren har haft någon typ av affärsrelation där de har arbetat tillsammans. Vid ett tillfälle som vi har uppmärksammat har vice vd tagit emot frågor om en förrådshyra. Vice vd har i detta fall hänvisat frågeställaren vidare till Sollefteåföretagaren. Det är för oss inte klart vilket företag de har arbetat tillsammans i. Delar av korrespondensen avser fastigheten (ett företag) som fram till år 2015 ägdes av (ett företag) där Sollefteåföretagaren satt i styrelsen och som ägdes av Östersundshems f.d. vd:s (Kindberg) bolag Nockt AB", står det i rapporten.

Östersundshem meddelar att man har lämnat över det material man har fått fram till Ekobrottsmyndigheten. Åklagaren som leder förundersökningen, Niklas Jeppsson, vill för Fotbollskanalen inte kommentera den nya internutredningen men säger:

- Vi tar till oss material som vi får till oss, om det är av intresse. Vi tar in det i vår utredning i de delar som det skulle beröra, om vi hittar några nya uppgifter. Vår förundersökning pågår ju fortfarande så vi är naturligtvis öppna för all information som kommer in.

Är de omständigheterna som rapporten rör av intresse för er?
- Det går jag inte in och kommenterar, vad som är av intresse och inte.

Är det fortsatt tre personer som är misstänkta i ärendet?
- De personer som tidigare har varit misstänkta och varit frihetsberövade, de är alltjämt misstänkta.

Finns det fler misstänkta än så?
- Om det tillkommit fler misstänkta personer eller inte har jag valt att inte kommentera, säger åklagaren.

Till Östersunds-Posten säger Östersundshems ordförande Unto Järvirova att Hans Carlssons konsultavtal är "förkastligt". I ett mejl till Fotbollskanalen skriver han:

"Det är affärsmässigt oetiskt med avtalen".

Pilgrimstahus sponsrar ju Östersunds FK. Tolkar ni då uppgörelsen mellan Pilgrimstahus och Kindberg/Carlsson som ett sätt för er före detta vd och vice vd att få in pengar till fotbollsklubben med hjälp av Östersundshem?
"Det vill jag inte spekulera i", svarar Järvirova.

Vidare meddelar bostadsbolagets ordförande att man inte gjort någon ny beställning av utredning från Ernst & Young, i alla fall inte än så länge.

"I dagsläget har vi inte gett EY ytterligare uppdrag. Däremot fortsätter vi att analysera projekt som ser ut att bli dyrare än styrelsen beslutat om", skriver Järvirova.

För Östersunds-Posten har Järvirova förklarat att det inte kan uteslutas att Östersundshem gör en polisanmälan efter att ha tagit del av den nämnda informationen om sin tidigare vice vd. Till Fotbollskanalen skriver han dock att ett besked kommer dröja. På frågan om det är aktuellt att polisanmäla Hans Carlsson svarar han:

"Vi avvaktar Ekobrottsmyndighetens utredning innan vi tar ställning i den frågan".

Hans Carlsson duckar dock frågor om Östersundshems internutredning. 

- Jag kommenterar inte det alls. Så är det, säger han när Fotbollskanalen når honom.

Varför inte?
- Tack ska du ha… Ha det bra, hej…, svarar Carlsson och aviserar att han vill avsluta telefonsamtalet.

Fotbollskanalen får dock chansen att ställa några frågor om ÖFK, innan klubbledaren lägger på.

- Vårt arbete går vidare som vanligt, det är inga konstigheter, säger Carlsson.

Är det du som är tillförordnad ordförande nu?
- Jag är vice ordförande. Jag sköter styrelsearbetet. Och sen är det Daniel (Kindberg) som håller i spelarförsäljningarna och hela den biten, som du säkert har läst och skrivit om.

När han tog en time out sa ju du att han inte kan sitta i styrelsen eller ”på annat sätt företräda klubben”. Det är väl precis det han gör just nu?
- Nja, han företräder inte klubben så till vida, men han har hand om spelarförsäljningar och hela den biten, den ruljansen. Det sa jag också då att han skulle göra, för det är han som har den kompetensen.

Just att han är den som syns mest utåt och är mest aktiv i att representera er på det sättet, är inte det problematiskt med tanke på misstankarna som finns mot honom?
- Nej, det tycker jag inte. 

- Men jag måste betala nu (Carlsson uppgav att han handlade under intervjun). Tack ska du ha så länge. Hej.

När Fotbollskanalen kontaktar ÖFK:s presschef Patrick Sjöö för att få klubbens syn på det som framkommit om Hans Carlsson är beskeden få.

- Jag tror ingen i klubben vet vad som har framkommit än. Det är ingen information som klubben har att ta ställning till just nu. Det är nog ingen som kan svara just i dag. Jag ställde frågan på kansliet och det är ingen som har någon information som man kan ta ställning till, säger Sjöö.

- Jag har inte pratat med övriga styrelsen, så jag vet inte vad de har för ståndpunkt heller. Du får ge mig lite mer tid innan jag har samlat på mig information.

Det handlar ju bland annat om att han har haft ett konsultavtal med Pilgrimstahus, som fått uppdrag av Östersundshem och även sponsrat ÖFK. Hur känner ni kring det upplägget?
- Vi vet inte om det är så. Det är ju tydligen något som de (Östersundshem) tycker sig ha hittat i sin internutredning, men egentligen vore jag väl korkad om jag uttalar mig om deras internutredning som jag inte ens har sett.

Kommer ÖFK ta till sig informationen från internutredningen på något sätt? Kommer ni se över vad de har fått fram?
- Självklart, men först tror jag vi väntar och ser vad Hasse säger till styrelsen och medarbetarna. Han har inte pratat med oss ännu.

- I nuläget har vi i klubben inte fått någon information och vi vet inte vad internutredningen visar på. Hasse har heller inte sagt om han tänker ta till några egna åtgärder, och styrelsen har inte sagt något än. Jag antar att det kommer komma information om det.

Så ni är inte på väg ut med något uttalande om det?
- Nej. Jag kan ärligt säga att vi inte vet mer än vad vi läst i de lokala tidningarna.

Under torsdagskvällen håller ÖFK i ett medlemsmöte.

- Medlemmarna har ju chans att ställa frågor där. Det är möjligt att frågan ställs redan i kväll, från någon intresserad medlem som funderar över det, säger Patrick Sjöö.

Publicerad 2018-08-30 kl 17:35
ANNONS
next recommended article
Nästa artikel
ANNONS
ANNONS

Hej, du har en äldre version av webbläsare

För en bättre upplevelse på fotbollskanalen, vänligen byt till senare version

chrome
safari
ie
firefox
Fortsätt ändå

Skapa ett gratis konto eller logga in för att få en anpassad nyhets- och matchupplevelse av Fotbollskanalen. Följ dina favoriter:

Spelare
Lag
NYHETLigor & turneringar
NYHETBloggar & poddat
Samma konto på Fotbollskanalen, C More och TV4 Play.
Skapa konto