Populära Ligor

Populära Lag

Populära spelare

ANNONS

Foto: Bildbyrån.

Här är Ove Sjöbloms vision för Sef: "Relationen med våra fans kan utvecklas ännu mer"

6v

Ove Sjöblom kämpar för att bli ny Sef-ordförande.
Nu har han presenterat sin vision för de 32 klubbarna.
I ett utskick ger han sin syn på allt från ekonomi till villkorstrappan.

Det pågår en maktkamp inför ligaorganisationen Svensk Elitfotbolls årsmöte den 19 mars. Valberedningen har föreslagit Sirius nuvarande ordförande Ove Sjöblom till ny ordförande, men han utmanas av AIK:s tidigare sportchef och vd Jens T Andersson.

ANNONS

För någon månad sedan presenterade Sjöblom sig själv och sin vision för Sef under ett medlemsmöte, men flera av varandra oberoende källor har uppgett för Fotbollskanalen att en rad klubbar då blev tveksamma till Sjöblom och att några vände sig till Jens T Andersson för att få honom att ställa upp i valet.

När det nu drar ihop sig inför valet har Sjöblom beslutat sig för att skicka ut ett brev till samtliga 32 medlemsföreningar (klubbarna i allsvenskan och superettan) för att återigen redogöra för sina tankar om uppdraget.

Jag har förstått att det pågår diskussioner om mig som valberedningens förslag som ny ordförande hos en del medlemsklubbar och att det i vart fall på vissa håll har efterfrågats information om hur jag som potentiell ny ordförande för SEF ser på SEF och dess framtida arbete”, skriver Sjöblom i utskicket som Fotbollskanalen tagit del av.

ANNONS

I brevet trycker Sjöblom bland annat på att han vill att Sef ska vidareutveckla sin IT-satsning och sitt arbete med ”klubbutveckling”. Han går också in på olika supporterfrågor.

Kontakten och relationen med våra fans är bra men kan utvecklas ännu mer och kommer att fortsatt vara en av de viktigaste hörnpelarna i bygget av fotbollen som en fantastisk helhetsupplevelse, det som vi alla strävar efter. Områdena där vi kan samarbete kan tas ännu längre. Fotbollens fantastiska supportrar är en av våra absolut största tillgångar!”.

”Kommunikationen och kontakterna med polismyndigheten har en förbättringspotential och från SEF:s sida måste vi fortsätta det tålamodskrävande arbetet att få till en konstruktiv dialog med polisen. Det gäller även andra myndigheter, som FHM, och för den delen även RF. Fortsatt lobbyverksamhet blir viktig där vi från SEF centralt och via klubbarna måste fortsätta att ta plats i debatten och påvisa de orimligheter som exempelvis villkorstrappan leder till.  Här finns idag samtidigt regionala skillnader i tillämpningen från polismyndighetens sida, där vissa regioner visar mer förståelse och tillämpar villkorstrappan mildare än andra”.

ANNONS

Sjöblom skriver också att han vill att allsvenskan ska ta ”betydande kliv uppåt” på det europeiska fotbollsförbundet Uefas ligarankning.

För det krävs självklart att vi i klubbarna och SEF centralt fortsätter att jobba hårt med sportslig och ekonomisk utveckling för att stärka möjligheterna för de lag som får kvala i Europaspel att ta sig vidare till gruppspel. När chansen ges menar jag att den måste tas av klubbarna fullt ut och samtidigt måste vi hitta bra medel och verktyg, centralt genom SEF eller på annat sätt, för att underlätta för klubbarna att verkligen ta chansen i kvalspelet och satsa på avancemang till gruppspel”.

Processen kring valet av ny ordförande inför årsmötet har innehållet en rad olika turer. Fotbollskanalen kunde under tisdagen avslöja att avgående ordföranden Lars-Christer Olsson tydligt tagit ställning för Ove Sjöblom i ett utskick till samtliga medlemsföreningar, vilket fått en rad klubbledare att reagera.

ANNONS

- Det är klart att det här är olämpligt, att som avgående ordförande försöka vara med på att utse sin efterträdare. Lars-Christer är en gigant inom svensk och europeisk fotboll och just av det skälet är det än mer olämpligt, sa en klubbledare till Fotbollskanalen under tisdagen.

I förra veckan kunde Fotbollskanalen berätta att valberedningen nyligen mejlat ut ett förslag till Sef:s 32 medlemsklubbar som rör arvodet till ordförande. När Lars-Christer Olsson utsågs till ordförande fick han igenom ett basbelopp (knappt 50 000 kronor) i månaden. Nu vill man sänka ersättningen till 12 500 i månaden (en fjärdedels basbelopp) och istället ersätta ordförande för förlorad inkomst.

Jens T Andersson står utan jobb, medan Ove Sjöblom är advokat. Förslaget om att sänka ordförandens arvode har därför tolkats som att valberedningen försöker få Andersson att dra sig ur valet.

ANNONS

- Det är konstigt att ändra på förutsättningar efter att kandidaterna tagits fram, har en källa till Fotbollskanalen sagt tidigare.

Den som tar över Sef blir även per automatik invald i Svenska Fotbollförbundets styrelse. Dessutom är mandatet som Sef-bas på tre år, så den som väljs sitter fram till 2024.

Fakta

Hela brevet i sin helhet

Hoppas att allt är bra med er alla. För er som jag inte träffat tidigare vill jag presentera mig kort. Jag heter Ove Sjöblom och är ordförande för IK Sirius Fotboll sedan drygt 8,5 år och kommer att vara kvar i den rollen i ytterligare ca tio dagar fram till Sirius årsmöte den 10 mars. Jag sitter i styrelsen för Svensk Elitfotboll sedan 2015 och föreslås nu av valberedningen till ny ordförande för SEF. Jag har förstått att det pågår diskussioner om mig som valberedningens förslag som ny ordförande hos en del medlemsklubbar och att det i vart fall på vissa håll har efterfrågats information om hur jag som potentiell ny ordförande för SEF ser på SEF och dess framtida arbete. Med anledning av detta har jag nedan sammanställt några av de punkter som jag tycker är viktiga för SEF:s inriktning och arbete de närmaste åren. Jag tar tacksamt emot era eventuella frågor och funderingar, så tveka inte att höra av er till mig i det läget.    

Som företrädare för en förening som Sirius Fotboll vill jag inleda med att säga att jag under åren och över tid är väldigt nöjd med hur SEF genom Lars-Christer, Mats och ett fantastiskt kompetent team av medarbetare har utfört sitt uppdrag. Jag tror att vi är många som ser positivt på den utveckling som skett av svensk elitfotboll centralt under senare år och var vi befinner oss idag. Om jag skulle bli vald till SEF:s nästa ordförande kommer mitt fokus därför vara att bygga vidare på och ytterligare utveckla det goda som arbetats fram genom åren och inte gå in och ändra på något som redan är väl fungerande bara för ändringens skull. På de områden där vi kan identifiera förbättringsområden och utvecklingspotential ska vi däremot självklart inte tveka över att göra de förändringar som är nödvändiga för att nå ännu bättre resultat. Jag tycker att vi måste vara beredda att ständigt utvärdera det vi gör, omvärdera om det behövs och utveckla såväl nya tänk som arbetssätt om det gör svensk elitfotboll ännu bättre. Detta ska ske i en öppen dialog med er klubbar. Det är ni medlemsklubbar som ska formulera SEF:s uppdrag.        

Uppdraget SEF har är att tillgodose alla 32 medlemmars intressen, oavsett föreningens storlek, ekonomi och organisatoriska status och oavsett om vi pratar storstadsklubbar eller mindre klubbar. Det är inte ett helt lätt uppdrag att tillgodose alla olika viljor och önskemål, men hittills har vi lyckats bra att hålla ihop och det tror jag framåt kommer att bli en ännu viktigare framgångsfaktor för SEF och medlemsklubbarna. Jag tror att det för oss alla, såväl för SEF som organisation som för medlemsföreningarna, gäller att vara fortsatt lyhörda för varandras åsikter och olika problem och verkligen väga argument för och emot olika förslag som läggs av medlemsföreningar. Den goda och lyssnande lyhördheten vill jag fortsatt jobba hårt med och prioritera, liksom respekten för varandra och våra olika utmaningar och förutsättningar inom SEF-familjen.  

Ett bra exempel på hur vi löser frågor och lyssnar på varandra, trots olika önskemål, tycker jag är diskussionerna kring fördelningsfrågan under förra året och den lösning som vi efter många vedermödor ändå kom fram till.

Det goda samarbetet som finns med SvFF idag ska vi vara rädda om och värna. Där har Lars-Christer och Karl-Erik Nilsson, Mats och Håkan Sjöstrand satt en god standard och den vill jag ska fortsätta. Idag finns en tydlig uppdelning av ansvarsområden mellan SvFF och SEF, vilket gör att vi inom SEF nu nästan helt kan fokusera på att ta hand om och utveckla den svenska elitfotbollen sportsligt och kommersiellt. Vi ska som organisation vara tydliga med att det är SEF, och inte SvFF, som alltid ska representera elitfotbollen i de sammanhang där våra frågor behöver drivas och tydliggöras.
Jag vill att vi ytterligare ska utveckla och utnyttja de plattformar som vi nu byggt upp inom vår IT-satsning EFIT och genom de möjligheter som skapats göra nya bra affärer. Detta måste dock, för att synka, gå hand i hand med att våra klubbar utvecklas och blir bättre på att använda de verktyg som skapats. För mig är fortsatt klubbutveckling, med de olika delar som den innefattar och som SEF idag redan delvis arbetar med, en mycket viktig fråga.
Klubbutvecklingen kommer att vara avgörande för vilken ”avkastning” som det centrala arbetet med EFIT m.m. inom SEF centralt kommer att ge hos klubbarna på sikt, såväl genom nya centrala avtal tecknade genom SEF som lokala eller regionala sponsors- och samarbetsavtal på klubbnivå. För att få effekt på arbetet med EFIT är det helt nödvändigt att gemensamt hitta lösningar som ger alla våra klubbar möjlighet att använda de verktyg som tagits fram genom EFIT.  

Vi har idag ett system med akademicertifiering som är knutet till ett belöningssystem som innebär att de klubbar som lyckas bäst med utvecklingen av akademiarbetet får en större tilldelning av de centrala medel som är kopplade till akademiverksamheten. Vi bör undersöka om vi kan införa ett motsvarande system för klubbutveckling. Det här är en fråga som är svår och som kräver en ordentlig genomlysning och där det kommer att finnas lika många synpunkter som vi har medlemsklubbar med olika förutsättningar. Helt klart är att vi måste få till en situation där alla klubbar ges möjlighet att utvecklas och vara med och bidra till att vår omfattande investering i EFIT kan börja ge bra avkastning.

I en så stor och inflytelserik organisation som SEF och dess medlemsklubbar kommer hållbarhetsarbete av olika slag (inbegripet social hållbarhet i form av alla våra gemensamma och klubbspecifika CSR-projekt) att vara väldigt viktigt. Vi tar ansvar för samhället och vi visar att arbete med miljö och hållbarhet inom alla områden prioriteras. Detta kommer också indirekt påverka möjligheterna till ekonomisk utveckling som slutligen kommer klubbarna till gagn. I första hand ska dock vårt hållbarhetsarbete självklart drivas för att vi kan och vill göra skillnad och vara en ”good citizen”.        
Kontakten och relationen med våra fans är bra men kan utvecklas ännu mer och kommer att fortsatt vara en av de viktigaste hörnpelarna i bygget av fotbollen som en fantastisk helhetsupplevelse, det som vi alla strävar efter. Områdena där vi kan samarbete kan tas ännu längre. Fotbollens fantastiska supportrar är en av våra absolut största tillgångar!
Kommunikationen och kontakterna med polismyndigheten har en förbättringspotential och från SEF:s sida måste vi fortsätta det tålamodskrävande arbetet att få till en konstruktiv dialog med polisen. Det gäller även andra myndigheter, som FHM, och för den delen även RF. Fortsatt lobbyverksamhet blir viktig där vi från SEF centralt och via klubbarna måste fortsätta att ta plats i debatten och påvisa de orimligheter som exempelvis villkorstrappan leder till.  Här finns idag samtidigt regionala skillnader i tillämpningen från polismyndighetens sida, där vissa regioner visar mer förståelse och tillämpar villkorstrappan mildare än andra. Vi måste gemensamt jobba hårt för att få samtliga regioner hos polisen att förstå vad den nuvarande strategin gör med elitfotbollen. Det här är ett område där vi ska samverka med och agera strategiskt tillsammans med våra supportrar.        
Den ökade sportsliga satsningen som gjorts inom SEF de senaste åren tycker jag är väldigt positiv och arbetet med utvecklingen av våra akademier, även om klubbarna är där det mesta av det arbetet ska utföras, måste få fortsätta vara en prioriterad fråga. Utöver Europaspel kan utveckling av talangfulla spelare och transferintäkter bli ett av de viktigaste intäktsbenen för fler av våra medlemsföreningar än idag och där kan vi generellt bli bättre, även om några av våra föreningar redan idag är väldigt duktiga på transfersidan.
Jag vill att vi ska ta betydande kliv uppåt i UEFA:s ligaranking. För det krävs självklart att vi i klubbarna och SEF centralt fortsätter att jobba hårt med sportslig och ekonomisk utveckling för att stärka möjligheterna för de lag som får kvala i Europaspel att ta sig vidare till gruppspel. När chansen ges menar jag att den måste tas av klubbarna fullt ut och samtidigt måste vi hitta bra medel och verktyg, centralt genom SEF eller på annat sätt, för att underlätta för klubbarna att verkligen ta chansen i kvalspelet och satsa på avancemang till gruppspel. Malmös och Östersunds framgångar för några år sedan medförde att samtliga allsvenska klubbar de efterföljande åren fick större kapitaltillskott än vanligt i form av Solidarity Payment. Framgångar i Europaspelet gör att vi dessutom hamnar högre upp i UEFA:S ranking, vilket också medför större tilldelning av pengar från UEFA. Jag kommer att jobba hårt för att vi inom SEF ska hitta strategier och vägar för att klättra i Europarankingen.    
Vi har talat om att vi, om några år, ska nå en nivå på våra gemensamma intäkter i SEF som uppgår till 1 miljard kronor. Om vi ska nå den här miljarden ser jag att den kan komma från intäkter ur våra gemensamma IT-satsningar och att vi utvecklar våra talanger så att de blir attraktiva på den europeiska spelarmarknaden. Då får vi både bättre betalt för vår spelarexport och högre bidrag från UEFA, eftersom vi kan nå en högre ranking. Det är framförallt på de här två områdena vi måste lägga fokus nu om vi ska förbättra vår gemensamma ekonomi.
Ovanstående punkter berör några av de områden som jag anser vara prioriterade områden på vår gemensamma resa mot en ännu starkare svensk elitfotboll. Hör som sagt gärna av er direkt till mig om ni har frågor eller vill diskutera någon punkt vidare. Det skulle jag uppskatta.

Vi ses och hörs!

Bästa hälsningar
Ove Sjöblom

Publicerad 2021-03-03 kl 13:19

Kommentarer

Visa kommentarer
ANNONS
next recommended article
Nästa
ANNONS

Hej, du har en äldre version av webbläsare

För en bättre upplevelse på fotbollskanalen, vänligen byt till senare version

chrome
safari
ie
firefox
Fortsätt ändå

Skapa ett gratis konto eller logga in för att få en anpassad nyhets- och matchupplevelse av Fotbollskanalen. Följ dina favoriter:

Spelare
Lag
NYHETLigor & turneringar
NYHETBloggar & poddar
Samma konto på Fotbollskanalen, C More och TV4 Play.
Skapa konto