POPULÄRA LAG

POPULÄRA SPELARE

ANNONS
ALLSVENSKAN
2v

Kindbergs advokat beskyller åklagarna för sen kovändning: "Låter inte de tilltalade få möjlighet till försvar"

Foto: Bildbyrån/TT

HÄRNÖSAND. Vad har rätten att pröva i målet som Daniel Kindberg står som tilltalad i?
Det blev en av de stora frågorna under rättegångens sista dag.
Åklagarsidan och försvarssidan är rejält oense där.

När det var dags för försvarssidans pläderingar i Ångermanlands tingsrätt under tisdagen var det Daniel Kindbergs försvarsadvokat Olle Kullinger som inledde dagen, och det var han som höll i den längsta dragningen. Han lade mycket fokus på att slå fast vad han menar att det här målet handlar om - och att det skiljer sig från hur åklagarsidan agerat under förhandlingens gång. Samma sak påtalades av de andra försvarsadvokaterna under tisdagen.

Åklagarsidan och försvarssidan är nämligen oense om vad gärningsbeskrivningen innebär. Försvaret menar att den handlar om att inget arbete över huvud taget kopplat till de fakturor som åklagaren anser är osanna har utförts. Att det alltså ska prövas om det bortom rimligt tvivel är så att inget arbete utförts.

- Sen blir det speciellt för i sin plädering (under måndagen) vidgår åklagaren att visst arbete utförts, sa Kullinger i rätten under tisdagen.

Kullinger menar att de tilltalade ska frias så länge det kan bevisas att visst arbete utförts.

- Åklagarens plädering är tillräckligt för att ogilla åtalet i sin helhet.

Utanför rättssalen, under tisdagens lunchpaus, utvecklade Kullinger sina tankar i frågan för media.

- Åklagaren har från dag ett av den här rättegången processat att det här är rent bluffupplägg där det inte tagits ett spadtag, man har inte gjort någonting. Då är det ju det som domstolen har att förhålla sig till. Jag menar att det här är en binär fråga, det är en etta eller en nolla, sa Kullinger.

Åklagaren Niklas Jeppsson menar att även om visst arbete utförts så gör det inte fakturorna mindre osanna i sin helhet.

- Man kan inte komma (näst) sista dagen under en huvudförhandling, när hela förhandlingen handlat om ett visst händelseförlopp och säga att vi gör gällande något annat än vad vi gjort gällande under hela rättegången. Det håller inte. Det funkar inte, hävdar dock Kullinger.

I mars i år inkom ett förtydligande gälland gärningsbeskrivningen, från åklagaren Niklas Jeppsson, till tingsrätten. I det står följande:

"I åtalspunkt 1 och 2 avseende fakturor från ("Sollefteåbons" företag) görs i första hand gällande att inget av det fakturerade arbetet har utförts. Skulle det vid tingsrättens prövning inte kunna uteslutas att någon del av fakturerat arbete utförts har tingsrätten att pröva om övrig del av fakturerade arbeten är oriktiga".

Kullinger ger inte mycket för det förtydligandet.

- Det här är en omedelbarhetsprincip och det vi har att förhålla oss till är vad som händer under rättegången. Man kan skriva tusen lappar men så länge det inte är en del av rättegången så… vi måste förhålla oss till det som sägs i rättegångssalen.

Kindbergs försvarsadvokat är alltså av uppfattningen att åklagaren inte lämnat utrymme för att visst arbete kan ha utförts exempelvis under sin sakframställan tidigare under rättegången, och att åklagaren gjort ändringar inför sin plädering.

- Vi vet ju vad han säger i sakframställan. Det är vad vi har förhållit oss till, säger Kullinger.

Redan under måndagen var Niklas Jeppsson tydlig gentemot media att han anser att målet inte handlar om allt eller inget arbete utförts.

- Det är deras tolkning av gärningsbeskrivningen. Jag tycker att man kan använda den språkliga betydelsen av ordet ”omfatta”, att de osanna fakturorna ”omfattat” arbete som inte har utförts. Fakturan blir inte riktig bara för att man är där och tar ett spadtag, sa åklagaren till Fotbollskanalen då.

- I vår plädering menar vi att man får se varje faktura för sig och se vad vi kan styrka, vad som är ställt utom rimligt tvivel. Det är ett högt beviskrav. I något enskilt fall har vi kommenterat och sagt att det finns iakttagelser för ett visst flyttjobb på en viss plats. Det är inte jättetydliga uppgifter, men det kan inte uteslutas då att något arbete har utförts i den delen. Det här är ju små belopp i sammanhanget och jag menar att rätten har att pröva faktura för faktura kring vilket arbete som utförts.

Efter att försvarssidan under sina pläderingar försökt klämma åt åklagaren vad gäller gärningsbeskrivningen valde Jeppsson att kommentera den biten när han fick möjligheten under eftermiddagen. I rättssalen sa då åklagaren:

- Jag tänkte bara adressera frågan om vad rätten har att pröva. Rätten har inte att pröva de tilltalades tolkning av gärningsbeskrivningen. Rätten har att pröva gärningsbeskrivningen så som den är skriven. Det utryck som används i gärningsbeskrivningen avseende de osanna fakturorna är att de osanna för att de "omfattar" arbete som inte utförts. 

- Min syn på den här gärningsbeskrivningen och vad som görs gällande är ingen nyhet. Det har inte varit någon nyhet för försvararna inför den här förhandlingen. Det har avhandlats i skriftväxlingen i mars och det har även diskuterats i muntliga förberedelser. Att de valt att tolka gärningsbeskrivningen på ett sätt är inget som jag menar ska påverka rättens prövning. 

Olle Kullinger lämnade därefter ett svar på åklagarens kommentarer.

- Det är helt riktigt att åklagaren framförde i en skrift att han hade en tolkning att man skulle ta ställning vad som är visat ha utförts om man inte kan styrka att ingenting är utfört. Men det är inte en del av den här rättegången. Vi har att förhålla oss till vad som framförts här. Vi gör inte gällande att gärningsbeskrivningen lexikaliskt skulle vara omöjlig att tolka på det sättet som ni tolkat den, utan vi har utgått från vad åklagaren fört för process i det här målet, sa Kullinger.

Kindbergs försvarsadvokat tycker alltså att åklagarsidan gjort en sen svängning som "inte låter sig göras".

- Och det låter inte de tilltalade få en möjlighet till försvar, sa Kullinger i rätten.

Under sin plädering valde Kullinger också återigen att kritisera Peabs internutredning och dess påverkan på Ekobrottsmyndighetens förundersökning. 

- Den är allvarlig, sa Kullinger och tryckte på att det är som att Peab fått vara med och bestämma vilka uppgifter som blivit en del av förundersökningen.

Kullinger gick också hårt åt anteckningarna från de polisförhör som finns i förundersökningen, och gav exempel på när saker som sagts blivit utelämnade. Vidare tycker Kullinger att förhören varit ledande och han var tydlig med att poängtera att de Peab-vittnen som talat för åklagarens tes själva attesterat de fakturor som åklagaren menar är osanna. Kullinger vände sig också helt mot åklagarens bedömning att Daniel Kindberg varit faktisk företrädare för Driftaren efter mars 2013, då han klev av sitt styrelseuppdrag i bolaget. Försvarsadvokaten påtalade att åklagaren måste kunna bevisa att Kindberg fattat beslut som styrelsen egentligen ska fatta.

- Det sakans ens ett försök att visa ett sådant beslut, sa Kullinger.

Under pläderingen försökte också Kullinger slå hål på de uppgifter som den Skatteverket-utredare vittnat om, att det i bokföringen inte finns något som tyder på att "Sollefteåbon" använt sig av svart arbetskraft. Kullinger visade upp olika beräkningar kring "Sollefteåbons" företags ekonomi och sa:

- Det finns ju jättetydliga signaler i bokföringen om att det förkommit annan arbetskraft.

Enligt Kullinger har Skatteverket dragit felaktiga slutsatser från början som sedan spridit sig vidare till Ekobrottsmyndigheten, eftersom det var Skatteverkets utredning av "Sollefteåbons" företag som låg till grund för att Ekobrottsmyndigheten inledde sin brottsutredning.

"Peabmannens" försvarsadvokat Jan-Åke Nyström lade i sin plädering vikt vid delvis samma saker som Kullinger, bland annat det faktum att Peab-vittnena själva attesterat fakturor och även Nyström riktade skarp kritik mot Peabs internutredning.

Jonas Granfelt, "Sollefteåbons" försvarsadvokat, var under sin plädering tydlig med att poängtera att "Sollefteåbon" inte har någon bevisbörda eller skyldighet att bidra med information i ärendet. Vidare förklarade Granfelt att hans klient tagit illa upp av det faktum att hans företag nämnts som ett "flyttföretag" av både åklagarna och media. Han menar att det är ett bolag i åkerinäringen och att verksamheten har flera ben.

Ännu en gång talade Granfelt också om diesel och att åklagarsidans beräkningar gällande hur många liter som "Sollefteåbon" behövt ha tankat för att utföra jobbet är helt felaktiga. Advokaten tryckte också på att åklagarsidan borde ha bedrivit sin utredning på ett annat sätt och försökt ta reda på vem som utfört det arbete som de hävdar att "Sollefteåbons" företag inte har gjort.

Christina Bergenstein, som representerar Driftaren (dotterbolag till Östersunds FK) i det här målet, hade en kortare dragning under eftermiddagen. Då talade hon bland annat om vikten av ideell arbetskraft i idrottsföreningar, vilket är den arbetskraft som försvaret menar har utfört jobben som Driftaren fakturerat "Sollefteåbons" företag 3,4 miljoner för.

Dom i målet kommer att meddelas klockan 11.00 den 5 november. Åklagaren Niklas Jeppsson yrkar på fängelsestraff för de tre tilltalade Daniel Kindberg (fyra år), "Sollefteåbon" (fyra år) och "Peabmannen" (tre år).

Daniel Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" är åtalade misstänkta för att ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017. De ska, enligt åklagaren, ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigvar var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK, via sponsring, och Driftaren AB (ägs av ÖFK), via maskin- och personalhyra. Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den misstänkt brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. "Sollefteåbons" företag misstänks för att då ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren. De åtalade menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre misstänkta nekar till brott.

Publicerad 2019-10-02 kl 07:00
ANNONS
Nästa artikel
ANNONS
ANNONS

Hej, du har en äldre version av webbläsare

För en bättre upplevelse på fotbollskanalen, vänligen byt till senare version

chrome
safari
ie
firefox
Fortsätt ändå