Följer

Populära lag

Populära spelare

Populära ligor

ANNONS

Foto: Bildbyrån

Kompanjonerna pekade ut Kindberg som hjärnan bakom brotten - men ändrade sig

Daniel Kindberg erkände brott i ett förhör, för att sedan kovända i nästa.
Utöver det har de två andra åtalade i ekobrottshärvan pekat ut ÖFK-basen som drivande i det misstänkta förloppet - uttalanden som de i senare förhör inte velat kännas vid.
Hemlig telefonavlyssning visar hur de misstänkta pratat ihop sig inför slutförhören, enligt åklagaren.

Under måndagen väcktes åtal mot Östersunds FK:s ordförande Daniel Kindberg (som har en time out från styrelsearbetet i klubben). Bland annat åtalas han för grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott. Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" misstänks på ett olagligt sätt ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigare var vd för), via Peab, till Sollefteåbons företag. Därefter ska pengar förts vidare in i ÖFK och Driftaren AB (ägs av klubben).

Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. Totalt ska osanna fakturor värda 11,8 miljoner skickats. Vidare misstänks Sollefteåbons företag ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren värda 3,8 miljoner kronor.

ANNONS

Fotbollskanalen kunde under måndagen berätta att det i förundersökningen framkommer att Daniel Kindberg erkänt brott i sitt tredje förhör med Ekobrottsmyndigheten, men att han efter att ha släppts på fri fot och bytt advokat kovänt. Kindberg erkände delaktighet och uppgav i det tredje förhöret att syftet bakom upplägget varit att "få medel till Östersunds Fotbollsklubb". Men därefter har han uppgett att han inte "känner igen sig i beskrivningen som ges" av det tredje förhöret och att han alltjämt förnekar brott. Hur han förklarar sitt agerande i det tredje förhöret? Kindberg menar att han var pressad och ville släppas på fri fot.

Men i förundersökningen framgår också att både Sollefteåbon och Peabmannen i förhör har beskrivit Kindbergs roll i det misstänkta förloppet som central. Sollefteåbon, som anhölls och häktades innan de två andra misstänkta plockades in av Ekobrottsmyndigheten, har till exempel uppgett att Kindberg gjort ”mest” av de inblandade. Sollefteåbon erkände först brott och det var då han sa att han ”varit med på ett hörn” och att ”de andra personerna är också delaktiga”. Vidare uppgav han vid tillfället att han ”gjort minst” medan Kindberg gjort ”mest”.

ANNONS

I inledande förhör sa Sollefteåbon att fakturor saltats och att hans företag tagit betalt för mer timmar än vad det borde ha gjort. Viss del av det arbete som företaget har fakturerat för har utförts, har Sollefteåbon uppgett i förhör. Vidare har han berättat att fakturor saltats i flera år och att han fick de projektnummer som skulle skrivas på fakturorna av Kindberg, som i sin tur inhämtat informationen från Peabmannen.

”(Sollefteåbon) förmodar att det är Daniel (Kindberg) som sagt till honom att skriva de osanna fakturorna till Peab”, går att läsa i förundersökningen om hur upplägget kom till.

Peabmannen har i sin tur också beskrivit att han blev en del av upplägget efter initiativ från Kindberg. I Peabs internutredning, som gjordes av Modum kopplat till brottsmisstankarna, står det följande om ett samtal som Peabmannen haft med utredarna:

ANNONS

"Det började med att DK (Daniel Kindberg) framförde önskemål om att Peab skulle använda (Sollefteåbons företag), som redan användes av Peab, för att utföra mer arbete. Detta för att (Sollefteåbons företag) skulle sponsra ÖFK. Någon gång, troligen vid årsskiftet 2013/14 presenterar DK ett förslag där (Sollefteåbons företag) arbeten skulle läggas upp som en sidoentreprenad och där kostnaderna för (Sollefteåbons företags) fakturor skulle hämtas tillbaka genom fakturering till Östersund Exploatering AB. (Peabmannen) uppfattade att det då såg ut som en vanlig sidoentreprenad. Samtidigt säger han att DK var väldigt övertygande och eftersom han representerade en stor kund så kanske inte (Peabmannen) satte sig in i affären som han borde”.

ANNONS

När Peabmannen satt anhållen erkände han i förhör att han har "kunskap om" att fakturor från Sollefteåbons företag är osanna. Han såg det då som möjligt att Sollefteåbons företag gjort "några mindre jobb" men att fakturorna i övrigt är osanna. Vidare berättade Peabmannen att han fått uppgiften om vilka projekt fakturorna skulle kopplas till från Daniel Kindberg. På en fråga från Ekobrottsmyndigheten om han anser att upplägget kommit till i ”samförstånd” mellan honom och Kindberg var Peabmannen tydlig med att han själv inte fattat några beslut utan att det är ”Daniel (Kindberg) som har bestämt hur det ska vara”.

I ett förhör med Ekobrottsmyndigheten har också en av de två anställda hos Modum som sammanställt internutredningen berättat att Peabmannen under de två samtal som man hade med honom ”återkom till att Daniel Kindberg var väldigt drivande”. Enligt personen från Modum visade Peabmannen under samtalets gång att han hade ”bra kontroll över vad han har gjort”. Så har det dock inte alltid varit, enligt Peabmannen själv. I Peabs internutredning står det att han i ett samtal med utredarna uppgett att det var först efter ett tag som han insåg att han attesterade felaktiga fakturor. Då ska Peabmannen ha börjat känna oro, varpå Kindberg ska ha sagt att allt var "ok och att han (Peabmannen) skulle fortsätta attestera och fakturera enligt plan". Peabmannen har i förhör uppgett att han själv inte har tjänat någonting på upplägget. Varför Peabmannen har varit en del av upplägget? Det säger han själv att han inte kan förklara.

ANNONS

"Det har man frågat sig faktiskt, ett antal gånger", har Peabmannen sagt i ett förhör med Ekobrottsmyndigheten.

Utöver att Kindberg ska ha varit ”övertygande” och ”drivande” har Peabmannen i förhör förklarat att ÖFK-ordföranden är en "person som man hjälper" och att han "har högaktat" Kindberg.

OBS! Texten fortsätter under faktarutan.

"Hur ska en lastbil kunna vara osynlig?"

Under den kommande förhandlingen i tingsrätten kommer en fråga med säkerhet att tas upp. Har det arbete som Sollefteåbons företag fakturerat bland annat Peab för utförts i verkligheten?

På Peab finns det flera personer som har höjt på ögonbrynen rörande fakturorna från Sollefteåbons företag skickat. I en internutredning som Peab gjort, med hjälp av Modum, framgår det att två av bolagets anställda som har insyn i arbetet med fakturor på företag säger att de har "bilden av att fakturorna från (Sollefteåbons företag) inte motsvarat genomfört arbete".

En av de två anställda har undvikit att sätta sin signatur på fakturor från Sollefteåbons företag och ställt frågor till Peabmannen om dem men fått höra att de är "ok" och att de skulle skickas vidare till Peabmannen. Samma person uppger att hen inte sett att Sollefteåbons företag utfört något arbete åt Peab. I rapporten går det att läsa att hen på frågan om företaget skulle ha kunnat genomfört arbete som hen inte sett svarade följande:

"Hur ska en lastbil kunna vara osynlig?".

Men versionerna ovan har varken Sollefteåbon eller Peabmannen stått fast vid. Efter att de båda frisläppts och förhörts på nytt har de uppgett att de inte minns vad som sagts i de tidigare förhören. Precis som Kindberg förnekar de två andra åtalade personerna brott. Hur allt ledde fram till det? Enligt åklagaren Niklas Jeppsson har den åtalade trion pratat ihop sig om vad de ska uppge i förhör, vilket han säger sig ha bevis för genom telefonsamtal som lyssnats av i hemlighet. Den uppfattningen delar inte Kindberg, säger hans försvarsadvokat Olle Kullinger till ÖP.

Vad som sades i telefonsamtalen? Den 22 maj, omkring en månad efter att Kindberg anhölls och släpptes av Ekobrottsmyndigheten, gav Kindberg instruktioner till Sollefteåbon inför ett möte och sa då:

”Det allra viktigaste är signalen från dig under det mötet, det är ju liksom att entreprenaderna är utförda. Både åt (ohörbart) och åt Peab, punkt”.

Han fortsatte sedan genom att säga:

”Det är det viktigaste budskapet liksom. Då, då fixar sedan advokaterna resten”.

Senare i samtalet ställer Kindberg en fråga till Sollefteåbon om han fått tag i Peabmannen, och därefter säger ÖFK-ordföranden att det "viktiga" är att Peabmannen måste "uttrycka detsamma".

”För om han svajar då liksom då, då blir det ju bara besvärligare och det blir rätt besvärligt för han”.

Vidare säger Kindberg:

"Om vi, om vi står vid där vi var när vi träffades, då... då kan det ta en väldigt positiv utveckling".

Senare samma dag pratade Kindberg i telefon med Hans Carlsson, vice ordförande i ÖFK och tidigare vice vd i Östersundshem (under Kindbergs ledning). Under det samtalet beskrivs Peabmannen som ”ganska svag” av Kindberg.

”Han är så detaljinborrad. Han ser inte dom stora linjerna”, säger Kindberg enligt förundersökningen och vidare säger han:

”Han är som en vägläggare”.

I samma samtal frågar Carlsson om det ”gått bra”, varpå Kindberg svarar att det ”gått jävligt bra” och därefter följer upp med att säga:

”Så är det ju. Men det är ju viktigt att dom nu håller sin linje… och ja, det finns inga alternativ liksom”.

Att de tre åtalade har träffat varandra efter att de släppts på fri fot bekräftas av de inblandade. I förhör med Ekobrottsmyndigheten har Kindberg berättat att han träffat både Sollefteåbon och Peabmannen samtidigt vid ett tillfälle och att det mötet handlade om ”känslor och deras familjer”.

I Peabs internutredning går det att läsa att Peabmannen i ett samtal med utredarna förklarat att han blev kontaktad av Kindberg några dagar efter att duon släpptes på fri fot. Kindberg ska ha velat ses och då ska Peabmannen ha åkt hem till ÖFK-basen. Ett möte, som ska ha varat i ungefär en timme, beskrivs på följande sätt i rapporten:

”DK (Kindberg) sa att allt var ok med fakturorna från (Sollefteåbons företag) och att (Sollefteåbon) kommer att ”ta på sig det här” att säga att allt är ok. (Peabmannen) sa då till DK att han inte förstod hur det skulle funka. När (Peabmannen) reflekterar över mötet säger han: ”Daniel vill nog få med mig på den linjen”.

Ytterligare ett möte mellan Kindberg och Peabmannen ska ha ägt rum, i Stockholm. Det enligt förhör med Peabmannen, som uppgett för Ekobrottsmyndigheten att han inte känner att Kindberg påverkat honom att lämna viss information i förhör. Samtidigt har han på frågan: ”Har Daniel Kindberg berättat för dig hur du ska förhålla dig till utredningen och lämnat några förhoppningar om hur utredningen skulle kunna sluta?” svarat att han inte är ”säker” och därefter:

”Daniel kan ha uttryckt någonting i den vägen”.

Den 28 maj, efter de två mötena med Kindberg, valde Peabmannen hur som helst att ändra sin version i ärendet. Peabmannen har ju i tidigare förhör uppgett att han känt till att fakturor saltats och han har öppnat upp sig om hur upplägget kring de berörda företagen sett ut, men den 28 maj förklarade han att han ifrågasätter saker som han enligt Ekobrottsmyndigheten sagt i tidigare förhör. Enligt Peabmannen kommer han inte ihåg vad han har sagt eftersom att det var en ”absurd situation” att bli anhållen. Peabmannen, som förnekar brott, menar att det inte är alla fakturor som är osanna och att arbete utförts. Anledningen till att han känt sig säker på att arbete utförts är att han litat på Kindberg och i förhör har han uppgett att han nu ”hoppas att han inte blev lurad” av Kindberg.

Sollefteåbon har sagt till Ekobrottsmyndigheten att han träffat Daniel Kindberg vid flera tillfällen efter att han släpptes på fri fot. Han hävdar att de ”inte kommit överens om något särskilt då”. Vidare har han också medgett att samtliga tre åtalade träffats vid ett tillfälle. ”De skulle höra hur det var med varandra”, har Sollefteåbon uppgett. Om de diskuterat ekobrottsärendet och hur de ska svara på frågor i förhör? Nej, det tror inte Sollefteåbon.

Den 27 juni sa Sollefteåbon att ”det är inget brott” på frågan om sin inställning till brottsmisstanken, efter att i tidigare förhör erkänt brott. Han hävdade då att han inte kom ihåg vad han hade sagt i tidigare förhör. Sollefteåbon berättade vidare att han vid det tidigare förhöret trodde att de jobbade som han då uppgav, men att det visat sig att det är fel. Den nya beskrivningen av upplägget är något han ”funderat ut på sista tiden” och han uppgav i förhöret att han tidigare inte tänkt på att det fungerat enligt nya versionen.

Så ska Kindberg ha instruerat Sollefteåbon

I förundersökningen finns en mängd mejl som Daniel Kindberg sänt till Sollefteåbon, mejl i vilka han berättar för Sollefteåbon hur han ska gå till väga gällande fakturor som ska skickas till bland annat Peab. Den 7 februari 2013 skrev till exempel Kindberg, då vd på Fältjägaren, följande i ett mejl till Sollefteåbon:

”Jag skickar underlag för dig att fakturera, det är jätte bråttom som vanligt”.

Därefter skrev Kindberg vilken adress åtta fakturor skulle skickas till (en Fältjägaren-adress), vilken fakturatext (beskrivning av tjänsten som Sollefteåbons företag ska ha stått för) som skulle skrivas på dem och hur stora summor som skulle faktureras i varje enskilt fall. Som avslutning på mejlet skrev sedan Kindberg:

”Vårat bolag Driftaren AB skickar fakturor till dig tillsammans med den du fått från ÖFK ovan fakturering täcker dessa och en avgift till dig på ca 100 tusen ;)”.

”Det är viktigt att du fakturerar så fort som möjligt så jag kan erhålla betalning till Driftaren och ÖFK!".

Ett liknande mejl, rörande fyra fakturor, skickade Kindberg till Sollefteåbon den 6 december 2013. Det innnehåller bland annat följande formuleringar:

”Kan du skicka följande fakturor, skickade dem både på adress och scanna in dem och skicka till mig helst idag eller måndag fm, så vi kan betala dem senast måndag så du kan betala de första Driftaren och ÖFK fakturorna”.

”Du får sedan fakturor från Driftaren tre stycken för omedelbar betalning om 472+moms, en från driftaren som du betalar, när du får betalt av Peab192+moms. Du får två från ÖFK 50+75 för omedelbar betalning och en på 250 när du fått betalning från Peab. SDAB skickar två fakturor en för omedelbar betalning om 75+moms och en när du fått betalt av Peab om 122+moms.”

Kindberg har, bortsett sitt tredje förhör med Ekobrottsmyndigheten, uppgett att han bara förmedlat kontakter mellan Sollefteåbon och Peabmannen i uppgörelsen mellan Sollefteåbons företag och Peab. Kindberg beskriver Sollefteåbon som "strulig" och att han enklare får tag i Sollefteåbon än Peabmannen. ÖFK-ordföranden erkänner att han i mejl försett Sollefteåbon med uppgifter om vad som ska stå i fakturorna och att det är uppgifter som han fått från Peabmannen. I förundersökningen står följande:

"Daniel svarar ja på att han har förmedlat såna uppgifter, belopp, innehåll på faktura i form av projekt och kontonummer, vet inte riktigt vad det kallas, kanske anläggningsnummer".

Kindberg har dock varit tydlig med att han anser att han inte kan ”tvinga” Sollefteåbon till att skicka fakturorna på det sätt som han beskriver i mejlen och på så sätt vill han slå sig fri från misstankar om att han styr det som åklagaren menar är ett brottsligt upplägg. Kindberg har i förhör medgett att det varit bra för ÖFK att det kommit in pengar i Sollefteåbons företag så att han har kunnat sponsra fotbollsklubben. Ordföranden har för Ekobrottsmyndigheten beskrivit Sollefteåbon som ett ”stort” ÖFK-fan och en ”stor sponsor”.  Han har hävdat att han inte känt till beloppen som Sollefteåbons företag pumpat in i klubben, utan bara att det varit "betydande belopp".

Publicerad 2018-12-12 kl 08:00
Sponsrat innehåll

Mer fotboll. Vi bjuder på 3 månader.

Se Allsvenskan och Superettan från discovery+ hos Telia. Ord pris 349 kr/mån

Streama nu
ANNONS
next recommended article
Nästa
ANNONS

Hej, du har en äldre version av webbläsare

För en bättre upplevelse på fotbollskanalen, vänligen byt till senare version

chrome
safari
ie
firefox
Fortsätt ändå
fotbollskanalen

Skapa ett gratis konto eller logga in för att få en anpassad nyhets- och matchupplevelse av Fotbollskanalen. Följ dina favoriter:

Spelare
Lag
NYHETLigor & turneringar
NYHETBloggar & poddar
Samma konto på Fotbollskanalen, C More och TV4 Play.
Skapa konto