Följer

Populära lag

Populära spelare

Populära ligor

ANNONS

Foto: Bildbyrån/ostersundsfk.se

ÖFK:s ordförande Daniel Kindberg. Infällt: mejl från Kindberg och bild från klubbens hemsida när Richard Hart presenterades 2010.

Mejl indikerar: Pengar från åtalad persons företag finansierade ÖFK-värvningar

En av de åtalade i "Kindberg-härvan" har via ett av sina företag pumpat in miljoner i Östersunds FK de senaste åren.
Pengarna har använts i klubbens verksamhet och mejl som Fotbollskanalen tagit del av indikerar att det bland annat finns en direkt koppling mellan tillskott från företaget och tre ÖFK-värvningar 2010.

Åtal är sedan i måndags väckt mot Östersunds FK:s ordförande Daniel Kindberg, för grov ekonomisk brottslighet. Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" misstänks på ett olagligt sätt ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigare var vd för), via Peab, till Sollefteåbons företag. Därefter ska pengar förts vidare in i ÖFK och Driftaren AB (ägs av klubben).

Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. Totalt ska osanna fakturor värda 11,8 miljoner skickats. Vidare misstänks Sollefteåbons företag ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren värda 3,8 miljoner kronor.

ANNONS

I förundersökningen framgår det att Sollefteåbons företag mellan 2013 och 2017 betalat ut totalt 7,94 miljoner till ÖFK avseende sponsring/reklam och 5,99 miljoner till Driftaren AB avseende tjänster/maskinhyra. Nästan 14 miljoner kronor ska alltså företaget ha pumpat in i klubben på olika vis. Åklagaren Niklas Jeppsson har tidigare förklarat att ÖFK gynnats av de misstänkta brotten men han är också tydlig med att Ekobrottsmyndigheten inte har tittat närmare på om de pengar som gått rakt in i fotbollsklubben rört sig om betalningar för verklig sponsring och reklam.

- Vi kan konstatera att brotten begås och att det samlas pengar i ett bolag. Det är där brotten är begångna. Vad en gärningsman sen gör med pengarna är inte alltid av vikt. Att det har köpts reklam och så vidare betvivlar jag inte men naturligtvis är det stora summor som har gått dit (ÖFK), orimligt stora summor kan man till och med tycka, sa Jeppsson till Fotbollskanalen i dagarna.

ANNONS

Skatteverket har gjort en genomlysning av Sollefteåbons företag och i en skrivelse uppgett att det är onaturligt att bolaget sponsrade ÖFK med 4,6 miljoner kronor under 2014 och 2015.

”Det finns ett avtal mellan (företaget) och ÖFK som gäller under för den del av perioden som betalningarna till ÖFK skett. Av avtalet framgår att (företaget) inte får några direkta motprestationer som motsvarar betalningarna", går att läsa i skrivelsen.

I förundersökningsprotokollet rörande ärendet skriver Ekobrottsmyndigheten att osanna fakturor från 2013 då gav ett överskott i ÖFK:s dotterbolag Driftaren AB och att det "delvis tillkommit Östersunds Fotbollsklubb".

Åtalet gäller osanna fakturor under åren 2013 till 2017. Men Sollefteåbons företag har satt in pengar i ÖFK även innan den perioden. I ett vittnesförhör har klubbens evenemangsansvarig Jonas Nilsson, tidigare marknadsansvarig, uppgett att han inte vet det exakta årtalet när bolaget började sponsra ÖFK men att "kanske" rör sig om 2007/2008.

ANNONS

Martin Johansson, ekonomiansvarig och tf vd för ÖFK, har i ett vittnesförhör berättat att han "tror" att det första avtalet mellan klubben och Sollefteåbons företag skrevs 2006/2007. Sollefteåbon har också själv berättat i förhör att han även tidigare än 2013 bidragit med pengar till klubben, men då i mindre skala.

"Kanske runt 100 000 per år", har Sollefteåbon uppgett på frågan om hur många kronor han sponsrade ÖFK med under de tidiga åren.

I förundersökningen finns en mängd mejl som Daniel Kindberg sänt till Sollefteåbon, mejl i vilka han berättar för Sollefteåbon hur kompanjonen ska gå till väga gällande fakturor som ska skickas till bland annat Peab. Kindberg förklarar också i flera mejl vad som i förlängningen ska betalas från Sollefteåbons företag till Östersunds FK/Driftaren AB (läs mer om hur ÖFK-ordföranden ska ha instruerat sin partner i faktarutan nedan).

ANNONS

”Det är viktigt att du fakturerar så fort som möjligt så jag kan erhålla betalning till Driftaren och ÖFK!", skrev till exempel Kindberg i ett mejl den 7 februari 2013 (då vd för Fältjägaren).

Två av mejlen som ser ut på ett liknande sätt är skickade redan 2010. Pengarna och fakturorna som omnämns i mejlen är således inte en del av åtalet eller något som utreds av Ekobrottsmyndigheten, men de finns ändå med i förundersökningsprotokollet och i det står det att det första mejlet är en del av bevisningen mot de inblandade "till styrkande av att de misstänkta haft en gemensam brottsplan och att tillvägagångssättet använts sedan 2009."

I det första mejlet (från den 15 juli) skriver Kindberg, under tiden som han jobbade för Fältjägaren, "nedan fakturor kan du skicka så fort som möjligt" och förklarar vilka fakturaadresser, projektnummer och summor som gäller för fakturorna. Han avslutar sedan mejlet med att skriva:

ANNONS

"Det kommer fakturor i samband med att wigan är här på träningsresa samt tre fakturor från skottland
Dundee FC, Carlisle, livingstone om 5000 pund var. Dessutom ska du dra för flytt ner till H-stad och i ö-sund".

Senare samma år, den 23 december, skickar Kindberg det andra mejlet till Sollefteåbons företag. Det innehåller också uppmaningar kring fakturor ("skicka dessa så fort du kan") och avslutas sedan med orden:

"7000 tusen pund behöver slutgiltigt betalas till Livingstone de har du transfererat till förut, jag skulle skickat detta 10 dec så de är jätte arga på mig".

Pengar från Sollefteåbons företag, som stod uppsatt som en av ÖFK:s sponsorer på klubbens hemsida under 2010, har alltså enligt mejlen varit direkt kopplade till affärer som gjorts med skotska Dundee FC, Livingston FC och engelska Carlisle United. Vad Östersunds FK hade med de klubbarna att göra under den berörda perioden? De värvade spelare därifrån.

ANNONS

Den dåvarande division 1-klubben lånade först in forwarden Richard Offiong från Carlisle i mars 2010. Därefter lånades mittfältaren Richard Hart in från Dundee i juni samma år, innan mittfältaren Joe Hamill lånades in från Livingston i juli 2010. Under den tiden var Daniel Kindberg "fotbollsansvarig" i ÖFK:s styrelse.

Han har i förhör uppgett att pengar från Sollefteåbons företag använts till "daglig drift" i Östersunds FK. ÖFK-basen har vidare erkänt att pengar från just Sollefteåbons företag behövts i klubbens kamp för att få till en tillräcklig likviditet (mått på förmågan att betala kortsiktiga skulder). 

"Det är alltid en, en likviditets... jakt i... i olika sammanhang, i olika bolag och i föreningar", har Kindberg sagt i förhör.

I förundersökningen står det också att Kindberg uppgett att han har haft "en stor drivkraft att hjälpa till med likviditeten i Östersunds fotbollsklubb".

ANNONS

"Ibland har det var olika kriser när det gäller föreningens likviditet. Daniel har gett (Sollefteåbons företag) uppdrag och han har sett det viktigt att (Sollefteåbon) har fått uppdrag (från bland annat Peab). (Sollefteåbon) har hjälpt till att förbättra likviditeten i Östersunds fotbollsklubb och där har Daniel sett en roll att hjälpa till", står det i en genomgång av ett förhör med Kindberg.

Fotbollskanalen har varit i kontakt med åklagaren Niklas Jeppsson som på frågor om ÖFK:s behov av pengar från Sollefteåbons företag, och om Ekobrottsmyndigheten har tittat på eventuella samband mellan ovan nämnda värvningar och pengar från Sollefteåbons företag, svarar följande i ett mejl:

"Vad gäller ÖFK och pengar från (Solleftåbons företag) så är det min uppfattning att gärningarna möjliggjort att (Sollefteåbon) kunnat sponsra och köpa reklam av ÖFK under åren 2013-2017. Utöver detta vill jag inte uttala mig om hur det påverkat ÖFK:s ekonomi".

ANNONS

Fotbollskanalen kunde i måndags berätta att det i förundersökningen framkommer att Daniel Kindberg erkänt brott i sitt tredje förhör med Ekobrottsmyndigheten, men att han efter att ha släppts på fri fot och bytt advokat kovänt. Kindberg erkände delaktighet och uppgav i det tredje förhöret att syftet bakom upplägget varit att "få medel till Östersunds Fotbollsklubb". Men därefter har han uppgett att han inte "känner igen sig i beskrivningen som ges" av det tredje förhöret och att han alltjämt förnekar brott. Hur han förklarar sitt agerande i det tredje förhöret? Kindberg menar att han var pressad och ville släppas på fri fot.

Sollefteåbon förnekar också brott men även han har tidigare erkänt. Innan han släpptes på fri fot uppgav han i förhör att det varit sagt mellan de inblandade att pengarna skulle gå till sponsring av ÖFK. På frågan om hur summorna som Sollefteåbons företag betalat till ÖFK har bestämts har den åtalade mannen uppgett att det "bara kommit en faktura" och att "det finns avtal på det mesta".

ANNONS

Vidare har Sollefteåbon förklarat att han inte kopplat fakturorna som han fått från ÖFK till "något särskilt sponsringsavtal" och även att det varit "överpris som betalas för ÖFK:s avtal". 

Så ska Kindberg ha instruerat Sollefteåbon

I förundersökningen finns en mängd mejl som Daniel Kindberg sänt till Sollefteåbon, mejl i vilka han berättar för Sollefteåbon hur han ska gå till väga gällande fakturor som ska skickas till bland annat Peab. Den 7 februari 2013 skrev till exempel Kindberg, då vd på Fältjägaren, följande i ett mejl till Sollefteåbon:

”Jag skickar underlag för dig att fakturera, det är jätte bråttom som vanligt”.

Därefter skrev Kindberg vilken adress åtta fakturor skulle skickas till (en Fältjägaren-adress), vilken fakturatext (beskrivning av tjänsten som Sollefteåbons företag ska ha stått för) som skulle skrivas på dem och hur stora summor som skulle faktureras i varje enskilt fall. Som avslutning på mejlet skrev sedan Kindberg:

”Vårat bolag Driftaren AB skickar fakturor till dig tillsammans med den du fått från ÖFK ovan fakturering täcker dessa och en avgift till dig på ca 100 tusen ;)”.

”Det är viktigt att du fakturerar så fort som möjligt så jag kan erhålla betalning till Driftaren och ÖFK!".

Ett liknande mejl, rörande fyra fakturor, skickade Kindberg till Sollefteåbon den 6 december 2013. Det innnehåller bland annat följande formuleringar:

”Kan du skicka följande fakturor, skickade dem både på adress och scanna in dem och skicka till mig helst idag eller måndag fm, så vi kan betala dem senast måndag så du kan betala de första Driftaren och ÖFK fakturorna”.

”Du får sedan fakturor från Driftaren tre stycken för omedelbar betalning om 472+moms, en från driftaren som du betalar, när du får betalt av Peab192+moms. Du får två från ÖFK 50+75 för omedelbar betalning och en på 250 när du fått betalning från Peab. SDAB skickar två fakturor en för omedelbar betalning om 75+moms och en när du fått betalt av Peab om 122+moms.”

Kindberg har, bortsett sitt tredje förhör med Ekobrottsmyndigheten, uppgett att han bara förmedlat kontakter mellan Sollefteåbon och Peabmannen i uppgörelsen mellan Sollefteåbons företag och Peab. Kindberg beskriver Sollefteåbon som "strulig" och att han enklare får tag i Sollefteåbon än Peabmannen. ÖFK-ordföranden erkänner att han i mejl försett Sollefteåbon med uppgifter om vad som ska stå i fakturorna och att det är uppgifter som han fått från Peabmannen. I förundersökningen står följande:

"Daniel svarar ja på att han har förmedlat såna uppgifter, belopp, innehåll på faktura i form av projekt och kontonummer, vet inte riktigt vad det kallas, kanske anläggningsnummer".

Kindberg har dock varit tydlig med att han anser att han inte kan ”tvinga” Sollefteåbon till att skicka fakturorna på det sätt som han beskriver i mejlen och på så sätt vill han slå sig fri från misstankar om att han styr det som åklagaren menar är ett brottsligt upplägg. Kindberg har i förhör medgett att det varit bra för ÖFK att det kommit in pengar i Sollefteåbons företag så att han har kunnat sponsra fotbollsklubben. Ordföranden har för Ekobrottsmyndigheten beskrivit Sollefteåbon som ett ”stort” ÖFK-fan och en ”stor sponsor”.  Han har hävdat att han inte känt till beloppen som Sollefteåbons företag pumpat in i klubben, utan bara att det varit "betydande belopp".

Publicerad 2018-12-13 kl 14:30
Sponsrat innehåll

Mer fotboll. Vi bjuder på 3 månader.

Se Allsvenskan och Superettan från discovery+ hos Telia. Ord pris 349 kr/mån

Streama nu
ANNONS
next recommended article
Nästa
ANNONS

Hej, du har en äldre version av webbläsare

För en bättre upplevelse på fotbollskanalen, vänligen byt till senare version

chrome
safari
ie
firefox
Fortsätt ändå
fotbollskanalen

Skapa ett gratis konto eller logga in för att få en anpassad nyhets- och matchupplevelse av Fotbollskanalen. Följ dina favoriter:

Spelare
Lag
NYHETLigor & turneringar
NYHETBloggar & poddar
Samma konto på Fotbollskanalen, C More och TV4 Play.
Skapa konto