POPULÄRA LAG

POPULÄRA SPELARE

ANNONS
ALLSVENSKAN
6d

Polisen slår ifrån sig visiteringskritik - arrangören har ansvaret: "De är för dåliga"

Foto: Bildbyrån.

Supportrar har kritiserat intim visitering.
Polisen menar att klubbarna har ansvar för hur visiteringen utförs - men att det inte sköts tillräckligt bra.
- Visitationerna, även om det självklart finns undantag, utförs i huvudsak inte noggrant nog, säger Caroline Falk, projektledare på polisens rättsavdelning, till Fotbollskanalen. 

Ingen har nog missat den konflikt mellan supportrar och polis som pågått under den här säsongen. Polisen har tillämpat en villkorstrappa för att få bort pyroteknik från svenska fotbollsläktare, vilket bland annat, vid överträdelse av villkoren i tillståndsgivningen, resulterat i neddragen publikkapacitet och förbud mot vissa typer av flaggor. 

Ett ämne som också har varit omdiskuterat är visitering inför matcher.

Riksidrottsförbundet lade inför säsongen upp en instruktionsfilm på sin hemsida (som sedan togs bort) för hur en visitering kan genomföras, något som stötte på hård kritik från supportrar och klubbar, som meddelade att de inte planerar att följa de nya direktiven vid visitering inför matcher. En del anser att delar av instruktionsfilmen är integritetskränkande. 

En del klubbar hade än dock under inledningen av säsongen som villkor, från polisen, att "visitationerna ska genomföras i enlighet med Riksidrottsförbundets utbildningsvideo" i tillståndsgivningen, medan andra klubbar hade det som en rekommendation. 

Däremot gick Svensk Elitfotbolls generalsekreterare Mats Enquist i april ut och sa att Sef, i ett enat beslut med Svenska Fotbollförbundet och Riksidrottsförbundet, bestämt att de "gamla beprövade visitationsreglerna" ska följas framöver. Polisen tog också bort Riksidrottsförbundets instruktionsfilm som ett villkor alternativt rekommendation i tillståndsgivningen till klubbar för att i stället fortsatt arbeta med villkor om den effekt som en visitation ska leda till, exempelvis att pyroteknik inte får tas med in på arenor. 

Men trots det har debatten fortsatt.

Flera MFF-supportrar larmade nyligen om närgången visitering vid Malmö FF:s bortamöte med Elfsborg i september och ett antal polisanmälningar från supportrar har lämnats in. MFF:s SLO (Supporter liaison officer) Pierre Nordberg bekräftade för Sydsvenskan att flera kvinnor vittnat om att de blev tagna på brösten, medan Elfsborgs evenemangsansvarige Jonas Kallin svarade på det så här: 

- Vi har ett villkor som vi ska följa, från polisen, där det framgår klart och tydligt att visiteringen är en viktig del. Vi upplyser våra ideellt arbetande visitatörer inför varje match kring vikten av visitering, att den utförs ordentligt. Och det gör dem, sedan är det jätteolyckligt om någon gjort en felaktig visitering. Det kan vi inte göra annat än att beklaga, sa Kallin till Fotbollskanalen. 

Polisen har efter det fått kritik för att det äger rum intim visitering inför matcher och att det ska finnas "samtyckesvisitation", att visitationspersonal ska få avvisa en kvinnlig supporter från en arena om en kvinna inte säger "ja" på en fråga om det är okej för visitationspersonalen att känna på kvinnans bröst. Det har däremot inte polisen något med att göra, menar Caroline Falk, projektledare på polisens rättsavdelning. 

Falk berättar att det inte finns någon sanningshalt i att polisen har en kravlista för utförandet av en visitering. Polisen har lämnat över det ansvaret till klubbarna för att i stället ha fokus på effekten av exempelvis en visitering. 

- Vi säger inte hur arrangören ska göra det. Man ges ett svängrum som arrangör eftersom att man känner sitt arrangemang och sin publik och vet vad som fungerar bäst. Då får man, som arrangör, ett visst utrymme för att vidta de åtgärder som man finner är mest lämpliga och effektiva för att förhindra att besökare tar med sig pyroteknik in. Det är arrangören som ansvarar för att det råder god ordning och säkerhet och bör därför få ett spelrum, men vi säger att den här effekten ska uppnås, att man ska vidta en åtgärd som ger det här resultatet, säger Falk till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Vi villkorar inte om hur visitationen ska ske. Arrangören känner det bäst och får bedöma hur man ska nå det här resultatet. Däremot förekommer det att vi i vissa regioner skriver villkor att syftet med visitationer ska vara att exempelvis hitta pyroteknik. Det är dock bara ett ytterligare förtydligande för att det ska förhindras att komma in.

Hur kan det förtydligandet se ut? Kan det innebära intimare visitering?
- Nej, det har inget att göra med hur visitationen går till. Vi lägger oss inte i hur visitationen ska ske. Vi vill ha effekten och syftet är att uppnå den effekten, säger hon och fortsätter:

- Det har varit "Väst" och "Syd" som använder sig av den skrivningen, då det har varit lite varierande där, men i Stockholm har man valt att inte ha den skrivningen, i varje fall inte i de senaste tillstånden som jag har tittat på nu.

Falk är tydlig med att förtydligandet inte har något att göra med hur visitationer utförs. 

- Formuleringen har varit att visitationerna ska ske i syfte att påträffa otillåtet material, exempelvis pyrotekniska varor och farliga föremål som inte får föras in på tillställningen. Jag vill understryka att det inte handlar om hur visitationerna ska ske. Det handlar om vad de syftar till, att arrangören ska få det tydligt för sig.

Polisen anser samtidigt att visitationer inför matcher bör bli bättre framöver. Falk tycker att visitationspersonal bör vara noggrannare vid visitationer.

- Jag har varit ute och kollat på ett stort antal matcher och stått vid insläppen och observerat just visitationerna. Generellt utförs de inte med den noggrannhet de behövs utföras med för att hitta sådana föremål som inte ska komma in. Det sammantaget är de för dåliga. Arrangören gör ett för dåligt jobb i det. Det kan jag konstatera efter att ha varit ute på ett flertal matcher och det är jag nog inte ensam om att anse.

Vad kan bli bättre?
- Noggrannhetsnivån. Man måste göra en visitation i syfte att uppnå det resultat man vill. Visitationerna, även om det självklart finns undantag, utförs i huvudsak inte noggrant nog. Då får man också resultat därefter. Om det inte är tillräckligt hög noggrannhet är det resultat därefter, även om det ibland förekommer att man hittar pyroteknik vid visitationer.

Vad innebär det rent praktiskt att noggrannheten ska öka? Finns det en risk att det blir en visitering, som i en del klubbars och supportrars tycke, är integritetskränkande?
Jag kan inte uttala mig om hur en visitering ska ske. Det kan jag inte säga någonting om, tyvärr. Det blir mer av en operativ fråga. Det enda jag kan säga och betona återigen är att vi inte villkorar hur visitationerna ska gå till. Vi villkorar om en effekt som de ska syfta till att uppnå. Det är att förhindra att otillåtna föremål kommer in på den aktuella tillställningen och då måste det vara med en noggrannhet att man hittar otillåtna föremål. 

Efter att Malmö bortaspelade mot Elfsborg i år kom det in polisanmälningar från MFF-supportrar med anledning av närgången visitering. Vad känner du, från polisens sida, för det?
- Jag kan inte uttala mig i det enskilda fallet. En förundersökning, såvitt jag hört senast, pågår. Om man känner att man har blivit utsatt för brott är det klart att man ska anmäla det.

Vad säger du generellt om att kvinnliga supportrar vittnat om att de har blivit tagna på brösten och att de behöver ge samtycke till det för att komma in på en arena?
- Jag känner inte till några konkreta fall där, så jag kan tyvärr inte uttala mig om hur de känner. Från polisens sida jobbar man med brottsutredningar. Om någon känner sig utsatt för ett brott är det klart att man ska anmäla det. Om det är så att man vill gå på en fotbollsmatch ingår det också, enligt tävlingsbestämmelserna och säkerhetsbestämmelserna från Svenska Fotbollförbundet, att man kan behöva underkasta sig visitation och det är något man får ta i beaktande om man vill gå på en match. Annars får man välja bort det. Men sedan, att folk utsätts för brott… Jag känner inte till att så har varit fallet. Jag kan inte uttala mig om dem fallen. 

Djurgårdens evenemangs- och säkerhetschef Mats Jonsson, som under året har varit aktiv i diskussionen om arbetet kring att få bort pyroteknik, är kritisk till att polisen under inledningen av säsongen använde Riksidrottsförbundets instruktionsfilm som ett villkor i tillståndsgivningen, då han anser att delar av instruktionerna för visitering i filmen är integritetskränkande. Caroline Falk kan inte uttala sig i detalj om innehållet i den, då filmen sedan flera månader tillbaka är borttagen, men tycker i sin tur att instruktionsfilmen håller en bra lägstanivå för utförandet av en visitering. 

- Den finns inte tillgänglig nu, så det är svårt för mig att uttala mig i detalj om huruvida den är integritetskränkande. Det är en fråga som bör ställas till Riksidrottsförbundet, men jag vidhåller att den visar en bra lägstanivå för visitationer och hur de ska ske, den filmen som fanns tillgänglig då när den fanns uppe, säger Falk. 

Jonsson känner än dock, även om RF:s instruktionsfilm inte längre används i tillståndsgivningen för visitering, att det är tufft för arrangörer att leva upp till polisens krav om att uppnå en effekt av bland annat visitering om att få bort pyroteknik och därmed undvika bland annat neddragning av publikkapacitet. Jonsson känner att han "åker dit" för en dålig visitering om han inte följer RF:s instruktionsfilm, som inte i dag används men som polisen tycker är en bra lägstanivå, som han tycker är integritetskränkande. 

- Polismyndigheten villkorar att det inte ska finnas otillåtna föremål och det är ett strikt ansvar för mig som arrangör. Då har man naturligtvis framfört att det sedan ska sättas i ljuset om det nu är ett otillåtet föremål som kommer in. Då ska man bedöma mitt arbete som ansvarig anordnare utifrån vilken typ av exempelvis visitation jag valt att ha. Om jag har valt att inte ha någon visitation alls har jag svårt att se att jag har gjort mitt yttersta för att se till att otillåtna föremål inte kommer in på arenan. Om det är så att jag ändå har gjort en visitation, som inte riktigt håller måttet i polismyndighetens mening, kan jag också åka dit på ett ansvar för att det har brunnit pyroteknik inne på arrangemanget, säger Jonsson till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det som sägs mellan raderna är att man, om man har vidtagit en integritetskränkande visitation likt den som RF förmedlade via sin instruktionsfilm, är fri från ansvar, men alla andra sätt som vi utför visitationen på får man pröva om vi inte levt upp till kraven som polisen vill att vi ska uppnå.

Hur väljer ni i Djurgården att utföra er visitation?
- Jag vill kunna se mig själv i spegeln och känna att jag har bemött min publik på ett värdigt och korrekt sätt. Att känna i skrev eller att instruera min visitationspersonal att känna och klämma på kvinnors bröst, oavsett om det är en kvinna som gör det eller inte, är inte ett gott arrangörskap. Vi måste hantera vår publik på ett mer värdigt sätt, annars får vi den publiken vi förtjänar, säger han.

Jonsson fortsätter:

- Vi vill ha fler människor som besöker våra arrangemang, däribland kvinnor och barnfamiljer. Det är svårt att locka den typen av besökare till ett arrangemang. Du kanske går en gång och sedan inte mer för att det var en jävligt obehaglig upplevelse när man kom till arenan. Det vill inte vi. Därför har vi varit tydliga. När RF-filmen distribuerades sa vi att det kan vara en modell för hur man kan utbilda personal, men att det finns delar i den som vi inte vill implementera i vår visitationsmodell. Vi upplever inte att den är trevlig och att den bemöter våra besökare med värdighet. 

Jonsson är också tydlig med att han, precis som polisen, vill få bort otillåtna föremål, så som pyroteknik, från fotbollsläktare. Han tror däremot främst på dialog och samverkan. 

- Jag tror att det är det arbetet vi hade redan från början. Vissa delar av den RF-filmen som fanns ute visar i vissa delar hur en visitation går till. Den är inte helt ratad. Däremot finns det vissa delar i den som vi inte tänker implementera. Vi står inte för den människosynen som filmen förmedlar. Då ska vi i stället jobba med andra saker. Visitation är en del i att det ska vara fritt från otillåtna föremål inne på arenan och därför har vi också den som ett verktyg, men det finns också många andra sätt att arbeta med frågan, vilket vi också gör, säger han.

Jonsson fortsätter:

- Det är dialog och samverkan. Vilken typ av läktar- och supporterkultur vill vi ha på våra läktare? Hur ska vi säkerställa att arrangemangen är bra? Där behöver vi våra supportrar med oss och där behöver vi våra besökare som visar en förståelse och respekt för hur det ser ut. Det som är lite förvånande är att jag känner att kurvan pekade åt rätt håll när det här infördes, men jag tror att polismyndigheten resonerar så här: "Absolut, vi håller med om att det går åt rätt håll, men det går för sakta. Det måste hända någonting nu. Annars hamnar vi i en situation där det kan hända olyckor och ske tråkigheter". Det är också givetvis emot allas vilja, även om olyckor kan ske ändå. En viktig frågeställning är också att arenan ska vara pyroteknikfri när vi överlåts nyckeln till huset från arenaägaren. Om grejerna redan finns där behöver vi ju ingen visitering överhuvudtaget.

Jonsson vill också poängtera att han och många andra arrangörer gör sitt yttersta, samtidigt som klubbar lägger ner stora summor pengar för att det ska vara säkert på arenan under match. Därmed menar han att det, i grundfrågan, inte finns något motsatsförhållande mellan polis och arrangörer. Parterna vill i slutändan samma sak.

- Det finns ingen arrangör i hela fotbollssverige som vill ha ordningsstörningar på sitt arrangemang. Det finns en vanlig missuppfattning att vi klubbar vill ha pyroteknik på våra matcher. Nej, det vill vi inte. Vi lägger ner mycket resurser på att hålla pyroteknik utanför, men inser också och förstår ibland att vi inte når hela vägen fram för att kunna garantera hundraprocentigt att några otillåtna föremål kommer in, även om vi naturligtvis hela tiden jobbar för att det ska bli så.

Jonsson fortsätter: 

- Vi betalar ganska stora summor pengar för att hålla pyroteknik och andra otillåtna föremål utanför och i de fallen vi misslyckas och de kommer in måste vi också ha en beredskap för att hantera de situationerna. Det finns inget motsatsförhållande i vad polismyndigheten och Djurgården Fotboll vill. Däremot kanske det finns ett motsatsförhållande i vilket pris vi är beredda att betala gentemot våra besökare än vad polisen tycker och tänker. Men att vi ska ägna oss åt överträdelser i form av att kränka människor eller att vi diskriminerar på ett sätt som upplevs som sexuellt kränkande är något jag inte skriver under på att jag vill göra som arrangör. Då finns det andra lösningar och åtgärder vi kan vidta för att uppnå samma effekt.

Publicerad 2019-10-11 kl 09:21
ANNONS
Nästa artikel
ANNONS
ANNONS

Hej, du har en äldre version av webbläsare

För en bättre upplevelse på fotbollskanalen, vänligen byt till senare version

chrome
safari
ie
firefox
Fortsätt ändå