POPULÄRA LAG

POPULÄRA SPELARE

ANNONS
ALLSVENSKAN

Polisen: ”Vi hotar inte med tomma läktare”

Foto: Bildbyrån

Polisens Mikael Berkesand, nationell samordnare för idrottsrelaterad brottslighet, svarar på frågor efter Fotbollskanalens granskning av polisens utspel om att man framöver kan komma att tömma läktare vid omfattande rökutveckling från pyroteknik.


LÄS FOTBOLLSKANALENS GRANSKNING HÄR


Hur ser ni på Socialstyrelsens rapport i dag, inför den kommande säsongen? 
- Det är ett pågående arbete, vi håller på med det där. Det är mycket fokus kring vår arbetsmiljö. Det var ju så vi beställde den här rapporten från FOI, för att säkerställa våra polisers arbetsmiljö. Sen tittade vi naturligtvis på det ur andra aspekter. Här är det ju andra myndigheter som vi också har samverkan med, som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Arbetsmiljöverket och så. Det är ett pågående arbete.

När Socialstyrelsens rapport kom ut sa ni att ni framöver överväger att tömma läktare vid kraftig exponering av rök från pyroteknik.
- Det var väl lite felciterat, det är inte så att vi överväger men det kan bli en konsekvens av faromomentet. Enligt ordningslagen har vi ju en skyldighet gentemot allmänheten.

Men ni skrev ju på er hemsida om att ni ser över era rutiner kring tillståndshantering.
- Ja, precis. Det är det arbetet som pågår nu, att titta på om det är något som vi behöver göra ytterligare runt villkorsdelarna, kring tillstånd och så. Men det arbetet är inte riktigt klart än.

Socialstyrelsen säger att man inte kan applicera deras rapport på en fotbollsläktare. Varför gör ni det ändå? 
- Därför att om man tittar på FOI-rapporten är den… Det Socialstyrelsen baserat sin rapport på är ju intervjuerna som de gjort med poliser som blev skadade i samband med en händelse på Södra Station, det är ju utifrån det de uttalar sig. Jag kan det för dåligt för jag är ingen kemist, men FOI-rapporten är ju utförd på olika sätt. Dels i någon form av tält, men också på fri yta. Det är det vi håller på att titta på just nu, vad innebär de här sakerna? 

Men Socialstyrelsen tog ju ändå in FOI:s test i sin bedömning också?
- Precis, men det de säger om att det inte är applicerbart på fotbollsläktare baserar de ju på undersökningen som de gjorde med de skadade poliserna.

Jag pratade med Socialstyrelsen nyligen och då pratade vi om rapporten i stort, att det är hela rapporten som de utgår ifrån när de säger att den inte kan appliceras på en fotbollsläktare.
- Då ska jag inte gå i polemik med Socialstyrelsen. Men vi tittar ju på det här, vad innebär det? Som sagt, när man läser den här rapporten så ser man ju att den är fylld av ganska mycket fackspråk. Det är därför vi behöver hjälp att titta på: "Vad betyder den egentligen?". Då är ju Socialstyrelsen en part, men sen finns ju som sagt MSB och Arbetsmiljöverket också.

Men tittar man på FOI:s test så gjordes ju det i ett tält, det var ju ingen arenaliknande miljö.
- Det kan jag inte uttala mig om. Runt det förra testet som gjordes pratade man väldigt mycket om containern som man gjorde testet i, men den containern var ju byggd för att simulera ungefär den miljön som är på en läktare. Så jag vet inte om tältet också ska simulera en läktare, så pass väl har jag inte satt mig in i rapporten.

 (Fotbollskanalen har varit i kontakt med FOI, som menar att miljön som testet genomfördes i inte ska ses som en arenaliknande miljö. FOI förklarar även att miljön inte är tänkt att simulera den miljö som finns på en fotbollsläktare).

I ert meddelande på er hemsida, varför var ni inte tydliga med att det är slutna utrymmen som rapporten gäller? 
- För att det inte är säkerställt än, det där är ju Socialstyrelsens uppfattning. Sen finns det andra som har uppfattningar runt det där och då vill vi först veta: "Vad säger andra?".

Att det inte testades bengaler, utan bara var rökpjäser som testades, hur kommer det sig?
- Det kan inte jag svara på, för jag ägde inte den delen då. Det var den Nationella operativa avdelningen som ägde den frågan. Varför man gjorde så att man bara fokuserade på rökgeneratorer, det vet jag inte. Jag antar, om jag bara ska anta, att det berodde på de skador vi har haft på kollegor.

Varför framgick det inte på hemsidan att bengaler inte testats? 
- Jag tror det stod på hemsidan att det var rökgeneratorer.

Jo, men det kanske inte var så tydligt. Bengaler är ju ändå det som är mest vanligt på en fotbollsläktare. 
- Ja, men hur menar du att man skulle skrivit då?

Jag tänker bara att det skulle ha framgått att bengaler inte var en del av testet? 
- Jag tycker att det gör det, om man skriver att det var rökgeneratorer. För det är något helt annat än bengaler.

Varför vill ni inte göra ett test just i en arenamiljö? 
- Jag kan inte svara på varför man valde bort det. Jag tror att det har att göra med svårigheter att få i stånd ett sådant test, som för väldigt höga kostnader med sig. Men jag ska låta det vara osagt, för jag ägde inte frågan när det var aktuellt.

Hammarbys evenemangsansvarige Göran Rickmer säger att han erbjudit er att göra tester på Tele2 Arena, även under matcher. 
- Det håller jag nog inte med om, att han har erbjudit det. Klubbarna har sagt att de själva är intresserade av att göra tester på eget bevåg. Det är inte att de ska göra tester åt oss, det vore kanske inte så bra.

Men han säger även att han gärna öppnar upp Tele2 Arena för er, men det känner du alltså inte till?
- Jag vet att de velat göra egna tester, men inte att vi ska utföra tester åt dem för att de öppnar upp arenan. Nej, det stämmer inte.


Efter att ha pratat med FOI ringde Fotbollskanalen upp Mikael Berkesand för att ställa kompletterande frågor kring rapporten och polisens hantering av den.

FOI säger att de inte simulerat miljön som är på en fotbollsläktare, och de bedömer inte miljön som arenaliknande. Vad säger du om det? 
- Om FOI säger det så, det är ju de som är experterna och de som utfört testet. Sen vet ju jag att man gjort det på både fri yta och i tältet, för att mäta partikelhalter under olika förhållanden som jag förstår det när jag tittar i rapporten. Dels tittar man på olika vindriktningar och vindhastighet. Sen är det som jag sagt, vi söker ju andra som kan tolka rapporten lite bättre åt oss, bland annat MSB och kanske Arbetsmiljöverket.

Ni tycker alltså inte Socialstyrelsen och FOI kan tolka det här tillräckligt bra åt er? 
- När du säger det här om FOI:s slutsatser så är det inget som går att läsa i rapporten, utan det blir ju lite ny information för mig att de säger att det inte kan liknas vid en läktarmiljö. Det är de som utfört testet.

Du är ändå högst delaktig i polisens arbete i den här frågan och det är du som uttalar dig om den, hur kan det vara så att du inte är inläst på rapporten eller har den här informationen? 
- Har du läst rapporten själv? För mig som inte är kemist blir vissa saker svåra att tolka. Därav söker vi andra som kan hjälpa oss med tolkningen av den. Jag hade gärna sett att vi hade fått en lekmannatolkning av FOI runt den här rapporten, men jag ägde inte frågan då. Det är inte jag som beställt det här och vad jag förstår har man inte beställt en lekmannatolkning.

Men om Socialstyrelsen säger att de inte kan säga något om miljön på en fotbollsläktare och FOI säger att man inte simulerat den miljön i sitt test, hur går det ihop med att ni använder resultatet av rapporterna och testet i ert arbete när det gäller fotbollsläktare? 
- Vi jobbar inte med fotbollsläktare, det ska jag vara tydlig med. Den här rapporten är beställd för vår personals arbetsmiljö.

Men ni använder ju informationen i ett sammanhang där ni pratar om att det kan bli aktuellt att tömma läktare? 
- Ja, om det uppstår en farlig situation inne på en fotbollsarena kan det bli så. Men det kan ju vara olika farliga situationer som uppstår på en läktare. Det är inte specifikt för pyroteknikanvändning, det kan ju hända andra saker som gör att man utrymmer en fotbollsläktare.

Men ni skrev ju på er hemsida om just rökutveckling. 
- Nej, vi har inte skrivit någonting om det. Vad journalister sedan skriver och tolkar av vad vi säger, det är en annan sak. 

Berkesand säger också:

- Både Socialstyrelsens rapport och FOI-rapporten säger att röken är skadlig, det kan man ju slå fast.

Så är det. Men det handlar ju om specifika utrymmen eller miljöer.
- Men gör det verkligen det? Tycker du att det gör det? Så röken är ofarlig på en läktare men farlig på alla andra ställen?

Men Socialstyrelsen säger ju att de tittat på en viss typ av miljö och FOI säger ju att man inte tittat på miljön på en fotbollsläktare. 
- Jag tycker det är en lite konstig slutsats att dra, att det helt plötsligt blir ofarligt bara för att det är i en viss typ av miljö.

Men jag har ju pratat med Socialstyrelsen och FOI om det.
- Men säger de att röken är ofarlig på en fotbollsläktare?

Nej, de säger ju att de inte kan säga något om det. 
- Just det, det är ju en nyansskillnad. Eller hur?

Men då tänker jag att ni kanske inte ska använda det här i ert arbete just kring fotbollsläktare.
- Vi använder inte det i vårt arbete runt fotbollsläktare. Jag vet inte riktigt var du får det ifrån? Vi har ju också en skyldighet mot allmänheten att informera om vad vi kommer fram till. Kommer vi fram till att rök är farligt måste vi meddela det.

Men det handlar ju ändå om att ni ser det som ett alternativ att tömma läktare på grund av det som framkommit?
- Men vi har inte skrivit något på vår hemsida om att vi ska tömma läktare.

Nej, men er text handlar om offentliga tillställningar och i samma sammanhang har du uttalat dig i Dagens Nyheter.
- Där vill jag bara poängtera att vi inte skrivit om det. Sen vad journalister skriver utifrån att ha pratat med oss är en helt annan sak.

Men du har ändå uttalat dig om samma ämne samma dag som ni publicerade er text.
- Ja, på en direkt fråga: ”Om det uppstår en farlig situation baserat på rök på en läktare, kan ni tänka er att tömma en läktare då?” och då svarade jag: ”Ja, det kan vi tänka oss”.

Men artikeln är ju skriven ur just rökperspektivet, inte något annat.
- Ja, och rök kan vara en fara under vissa omständigheter.

För att förtydliga - är det då aktuellt att tömma läktare vid omfattande rökutveckling?
- Det beror alldeles på situationen. Om det uppstår en situation som i till exempel Bradford, med en brand på läktaren, och vi inte skulle utrymma den trots att det var farligt tror jag inte att vi skulle få någon förståelse från allmänheten eller någon annan.

Men det är ju inte bränder som det här handlar om.
- Nej, okej. Jag kan bara säga att potentiellt farliga situationer, där får man titta på situation för situation, så finns det olika åtgärder man kan göra. En åtgärd kan ju vara att tömma läktare, men det är ju inte det första man gör så klart. Jag tror rubriken på den artikeln (i Dagens Nyheter) var något i stil med: ”Polisen hotar med tomma läktare” och det är inte riktigt sant. Därför är jag extremt försiktig när jag pratar med er, för jag vill inte att det ska tolkas på något annat sätt än vad jag avser att det ska tolkas som.

- Vi svarar ju på de frågor som vi får från er journalister. Om någon frågar oss om vi kan tänka oss att tömma läktare kan jag inte ljuga och säga: ”Nej, det kommer vi aldrig göra”. Om någon tolkar det jag sagt utifrån vad en journalist skildrat… det är en väldig skillnad mot att tolka det som jag faktiskt sagt. 

Så någonstans landar vi i att ni inte är nöjda med den artikeln som publicerades i Dagens Nyheter?
- Den feltolkade oss, den tolkade in att vi i stort sett skulle ställa oss och tömma läktare det första vi gör och det är inte riktigt sant. Vi hotar inte med tomma läktare. Det är inget straff att tömma läktare. Om det behövs av säkerhetsskäl så kan det vara en åtgärd. Att säga att vi hotar med att tömma läktare är helt felaktigt.

Göran Rickmer och Sofia Bohlin från SFSU har en känsla av att ni är ute efter ett visst svar i den här frågan?
- Ja, vi är ute efter ett visst svar och det är: ”Hur farligt är det här för våra poliser som blir utsatta för den här miljön?”. Det är en ren arbetsmiljöfråga. Det stora arbetet vi har lagt ner efter FOI-rapporten är att titta på om de skyddsåtgärder vi vidtar för vår personal är tillräcklig eller om vi behöver göra mer. Rapporten är beställd utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, det ansvaret tar vi för vår personal som arbetsgivare.

Jag tolkar det som att de känner att ni försöker få fram ett svar som säger att det är farligt med pyroteknik på fotbollsläktare.
- Jag tänker inte göra några konspirationsteorier där, utan det får ju stå för dem. Vi har beställt rapporten av ett skäl, vi vill veta hur det här påverkar vår personal eftersom vi har haft personal som drabbats på Södra Station bland annat.


LÄS FOTBOLLSKANALENS GRANSKNING HÄR


Publicerad 2017-03-22 kl 10:21
ANNONS
Nästa artikel
ANNONS

KOMMENTARER

SE KOMMENTARER
ANNONS

Hej, du har en äldre version av webbläsare

För en bättre upplevelse på fotbollskanalen, vänligen byt till senare version

chrome
safari
ie
firefox
Fortsätt ändå