Följer

Populära lag

Populära spelare

Populära ligor

ANNONS

Svensk agent avstängd i ett år - ville tjäna pengar på underårig spelare

Allsvenskan

En svensk agent har stängts av i ett år av SvFF, kan Fotbollskanalen avslöja.
Mannen, som i dag jobbar för en av landets största agenturer, försökte tjäna pengar på en underårig spelare i allsvenskan.
- Det har blivit ett jättestort missförstånd, säger agenten.

Foto: Bildbyrån

Mellan den 24 september i år och den 23 september nästa år är en svensk agent avstängd av Svenska Fotbollförbundet, så länge inte Riksidrottsnämnden tar upp hans överklagan och river upp SvFF:s disciplinnämnds beslut. Straffet innebär att agenten avregistrerades som förmedlare och under den berörda perioden inte får registreras på nytt. Agenten får helt enkelt inte utföra något jobb i Sverige, exempelvis företräda spelare eller klubbar i samband med olika affärer.

Anledningen till att agenten straffats? I disciplinnämndens beslut, som Fotbollskanalen tagit del av, framgår det att han under förra året skrev två regelvidriga avtal med den allsvenska klubben Varbergs Bois, rörande två olika spelare. Båda avtalen skulle ge agenten rätt till en viss del (20 och 30 procent) av övergångssumman i det fall klubben sålde spelarna och den typen av klausul är inte tillåten enligt SvFF:s regelverk (se faktarutan nedan), då den bland annat strider mot förbudet om tredjepartsägande.

ANNONS

Ett av avtalen rörde dessutom en spelare som är under 18 år och enligt förbundets reglemente för förmedlare är det förbjudet för spelare, klubbar och förmedlare att ingå avtal om ersättning till en agent kopplat till en underårig spelare. 

Till en början ville agenten inte kommentera ärendet innan Riksidrottsnämnden tagit upp ärendet och processen är helt avslutad.

- Det har blivit ett jättestort missförstånd och jag hoppas att det löser sig, sa han dock.

Vad gör du nu när du är avregistrerad? Hur jobbar du?
- Det blir att jag får scouta nu istället.

Efter publicering hör han av sig till Fotbollskanalen och vill berätta följande:

- Det var en vanlig förhandling och i den processen sa Varberg: "Här är ett avtal på 30 procent" om vi lyckas sälja honom tillsammans. Men det var ett avtal för framtiden, inte för när han var under 18 år. Jag har aldrig mottagit en krona för en spelare som är under 18 år och jag skulle aldrig ta emot det heller. Det här avtalet var skrivet för framtiden.

ANNONS

- Det är viktigt att poängtera att jag inte tillhörde den agentur som jag jobbar för i dag vid tillfället då jag skrev på avtalet. När jag fick reda på felaktigheterna så skrev vi, jag och Varberg, tillsammans ett termineringsavtal och berättade för förbundet om det.  

Vidare säger han:

- Jag tycker det är orättvist att jag, som berättat om mina fel, blir bestraffad på samma sätt som en agent som tjänade flera miljoner på Benjamin Nygren-övergången när han var under 18 år. 

Men regelverket handlar ju inte om att man får pengar utbetalda, utan om vad man avtalat om.
- Exakt, och det är där någonstans det blivit fel. Det här har varit jättetufft för mig och det var aldrig min mening att det skulle bli så här.

Agenten har uppgett för SvFF att han inte "hade full koll på alla regler" och därför skrev avtalen. Det trots att han gått den utbildning som förbundet kräver för att en agent ska bli en certifierad förmedlare och få tillåtelse att företräda spelare som inte fyllt 18 år. 

ANNONS

Förklaringen vann ingen sympati hos disciplinnämnden, som rörande sin bedömning av ärendet skriver bland annat:

"Det måste ställas höga krav på att en förmedlare - registrerad såväl som certifierad - innehar tillräckliga kunskaper och utför sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Både spelare (särskilt underåriga) och föreningar måste kunna förlita sig på att förmedlaren har adekvata kunskaper om förmedlarreglementet och utför sitt uppdrag på ett professionellt sätt. Okunnighet om - såväl som åsidosättande av - centrala bestämmelser i reglementet är försvårande omständigheter och bör särskilt i ärenden med underåriga spelare leda till avregistrering".

Vidare går det att läsa följande i beslutet:

"Att - av okunnighet eller nonchalans - bryta mot centrala bestämmelser är en försvårande omständighet som bör leda till avregistrering. (Agenten) har i tre fall brutit mot centrala bestämmelser, varav i ett fall mot en skyddsregel för underåriga spelare. Bestämmelser vilka borde vara självklara för varje seriös förmedlare".

ANNONS

Även Varberg har uppgett att man skrivit avtalen på grund av bristande kunskap om regelverken. Klubben säger sig inte ha vetat om att det är förbjudet att låta en agent ha rätt till en viss del av en specifik spelarförsäljning. En förklaring som anmälaren (SvFF-juristen Christine Stridsberg) inte betvivlar, då det var klubben själv som upptäckte att avtalen inte skickats in till förbundet, vilket borde ha skett, och därefter var "tillmötesgående" i processen som lett fram till ett beslut från disciplinnämnden. Varberg valde att skicka in avtalen till SvFF trots att man vid den tidpunkten förstått att de var regelvidriga. 

Dessutom har Varberg agerat vad gäller de två avtalen man skrev med agenten. I sitt yttrande till SvFF meddelade man exempelvis följande:

"Viktigt att notera avseende avtalen med (agenten) är dock att Varberg inte har betalat ut någon ersättning till (agenten) till följd av dessa två förmedlaravtal - och avser inte heller att göra det framöver. Varberg och (agenten) har skriftligen bekräftat att avtalet avseende (underårige spelaren) har upphört att gälla och att (agenten) inte har någon rätt att kräva ersättning av Varberg med anledning av avtalet".

ANNONS

Vad gäller den andra spelaren, som inte är under 18 år, skrev Varberg och agenten ett nytt, och korrekt, förmedlaravtal i samband med att spelaren såldes till en annan klubb. Agenten fick alltså inte betalt utifrån det regelvidriga avtalet, utan det andra avtalet.

"Varberg har därmed vidtagit de åtgärder som är möjliga för att minimera följderna av det första avtalet som ingicks", har klubben påpekat för SvFF.

Varberg straffades med ett sammanlagt bötesbelopp på 250 000 kronor. Noteras ska dock att disciplinnämndens beslut även byggde på ytterligare ett regelbrott som klubben bedömdes ha gjort. Vad gäller forwardsstjärnan Astrit Selmani, som man sålde till Hammarby inför den här säsongen, hade nämligen klubben skrivit ett avtal med en annan agent (än den som är nämnd ovan) som gav agenten rätt till en viss del av en framtida övergångssumma (50 procent).

ANNONS

Bois accepterade disciplinnämndens beslut, valde att inte lämna in någon överklagan och har skrivit följande på sin hemsida:

"Med anledning av de brister som uppdagats har Varberg nu även påbörjat ett arbete med att se över sina rutiner, utbilda personalen samt tagit beslutet att löpande ta extern juridisk rådgivning i dessa frågor. Allt i syfte att säkerställa att föreningen framöver agerar i enlighet med tillämpliga regelverk".

Till Fotbollskanalen säger Varbergs ordförande Lars Karlsson:

- Vi upptäckte att vi gjort fel och anmälde oss mer eller mindre själva. Vi har accepterat domen och konstaterar att vi gjort fel. Men jag lägger ingen skugga över någon i organisationen. Vi gjorde inte medvetet fel. Kunskapen som skulle finnas hos oss fanns inte där och man kan tycka vad man vill om det men vi är en klubb som är ganska ny på den här nivån vad gäller att köpa och sälja spelare. Nu har vi lärt oss av det här.

ANNONS

Karlsson berättar vidare att en advokatfirma numera hjälper klubben med avtalsfrågor och att man hade en utbildning kring saken för "ett par veckor sedan".

Agenten som avregistrerats har överklagat disciplinnämndens beslut och just nu ligger bollen på Riksidrottsnämndens bord. I ett mej till Fotbollskanalen i fredags meddelade man att det ännu inte fattats något beslut i ärendet och att det är oklart när nämnden kommer ta ställning i frågan. Agenten är avstängd under tiden som processen går vidare.

Hur SvFF säkerställer att agenten inte fortsätter jobba på under tiden som han är avregistrerad? Det korta svaret: man gör inte det på något speciellt vis. Förbundsjuristen Christine Stridsberg förklarar:

- Vad gäller förmedlare har vi begränsade möjligheter att följa upp och kontrollera. Han plockas bort som registrerad förmedlare och våra klubbar och spelare har ju en skyldighet att säkerställa att de förmedlare som de företräds av är registrerade. Men i övrigt… vi är ingen polismyndighet och vi har begränsade möjligheter att agera. Vi får primärt förlita oss på att våra föreningar och spelare följer de regelverk som finns och helt enkelt inte anlitar personen under tiden som den inte är registrerad.

ANNONS

Agenten jobbar för en av Sveriges största agenturer och kan även i fortsättningen ha kvar sin anställning där, så länge han alltså inte utför uppdrag som faller inom ramen för vad som SvFF bedömer som förmedlarverksamhet.

- Det är helt upp till agenturen.

De skulle kunna betala honom en månadslön, skriva över hans spelares avtal på andra agenter inom agenturen och på så vis se till att han i praktiken kan jobba ändå?
- Jag förstår vad du menar. Risker att regelverket kringgås finns ju tyvärr alltid. Det går inte att bygga helt hundraprocentigt täta system. Där får vi helt enkelt förlita oss på att agenturerna vill bedriva en seriös verksamhet. Vi hoppas naturligtvis att de följer regelverket och ser till att personen verkligen hålls borta från det som den inte får göra om den blir kvar, säger Stridsberg.

ANNONS

En företrädare för den berörda agenturen säger följande till Fotbollskanalen:

- Han var absolut inte anställd hos oss när affären gjordes, vi var inte medvetna om att den gjordes på det här sättet och vi stöder inga affärer som inte följer de regler som gäller i Sverige eller utomlands. Vi utvärderar just nu den här personens framtid, beroende på överklagan. Jag vill vara noggrann med att vi inte gjort den här affären. Han var absolut inte anställd hos oss när det skedde.

Fakta

DET HÄR SÄGER REGELVERKEN

SvFF:s reglemente för förmedlare:
"Ersättning till förmedlare som biträtt förening ska betalas som ett bestämt belopp i enlighet med vad som avtalats innan den berörda transaktionen. Om det skriftligen och särskilt överenskommits, får sådant belopp utgå genom tydligt angivna delbetalningar".

"Övergångsersättning, utbildnings- och solidaritetsersättning och annan ersättning som ska betalas från en förening till en annan förening i anledning av en spelarövergång, får inte betalas till eller från en förmedlare. Förmedlare får alltså inte motta ersättning på grund av andelsrätt i övergångsersättning eller framtida övergångsersättning för spelare. Fordran på ersättning enligt denna punkt får inte heller överlåtas till förmedlare".

"Det är förbjudet för spelare, förening och förmedlare att ingå avtal om betalning till förmedlaren i anledning av förmedlaruppdrag avseende underårig spelare".

SvFF:s representationsbestämmelser:
"Förening får inte träffa överenskommelse som ger tredje part rätt att, helt eller delvis, ta del av framtida ersättning för en spelare som övergår till en ny förening, eller som ger tredje part annan rätt i förhållande till en framtida spelarövergång eller övergångsersättning. Med tredje part avses annan än de två berörda föreningarna vid en spelarövergång eller föreningar där spelaren tidigare varit registrerad".

Publicerad 2021-11-29 kl 16:46
ANNONS
next recommended article
Nästa
ANNONS
fotbollskanalen

Skapa ett gratis konto eller logga in för att få en anpassad nyhets- och matchupplevelse av Fotbollskanalen. Följ dina favoriter:

Spelare
Lag
Ligor & turneringar
Bloggar & poddar
Samma konto på Fotbollskanalen, C More och TV4 Play.
Skapa konto