Populära Ligor

Populära Lag

Populära spelare

ANNONS

The Suarez Files, Pt1: Rättsläget och bevisbördan

Strax inför Liverpools match igår kväll mot Man City, som man till slut förlorade med 0-3, så meddelade Liverpool att man inte avser överklaga den åtta matcher långa avstängningen av Luis Suarez. Något oklart varför, om man ser till deras egen inställning i frågan, annat än att man verkar tycka det är viktigare att lägga frågan bakom sig.

Den oberoende kommission som hade till uppgift att avgöra konflikten mellan FA och Luis Suarez, som för snart två veckor sedan meddelade sitt beslut, publicerade alltså för några dagar sedan sin fullständiga rapport där de utförligt motiverade detta beslut. Det är mot bakgrund av att ha delgivits denna rapport som Liverpool nu alltså beslutat sig för att inte överklaga.

ANNONS

Naturligtvis har den här frågan under ett par månader, men framför allt de senaste veckorna, överskuggat rätt mycket av den annars intensiva engelska fotbollen. Min ambition i nuläget är därför dubbel: Dels att bidra med vad jag hoppas kan vara den i alla fall på svenska bästa och mest djuplodande och lättillgängliga genomgången av vad rapporten faktiskt säger. Dels att med detta arbete ge diskussionen som sådan någon form av bokslut och slutpunkt, så att vi därefter må gå vidare.

Jag har sett det som viktigt att hålla genomgången så saklig som möjlig. Därför har jag försökt hålla mig till två huvudregler. För det första att utgå från och referera till den faktiska rapporttexten i genomgången. För det andra att så långt som möjligt hålla mina egna reflektioner separerade från genomgången av själva materialet.

Behovet av en dylik genomgång finns där. Alltför många journalister etc kommenterar ärendet utan att ens ha läst rapporten. Bland andra Peter Wennman har stått för ett mäktigt klavertramp när han, med referens till rapporten, kallade Luis Suarez för ett ”rasistiskt svin”. Han kan inte ha läst rapporten, ej heller kan han ha läst någon respekterad engelsk journalist som kommenterat den, då det i rapporten görs väldigt tydligt att meningen inte är att Luis Suarez är någon rasist.

ANNONS

Jesper Hussfelt är inte i närheten av något sådant klavertramp, men inte heller här får man intrycket av att han faktiskt läst rapporten som han ändå väljer att kommentera. Att det skulle vara Patrice Evras tolkning som ligger till grund för utredningen är en mycket grov förenkling, som snarare är ägnad att vilseleda än att belysa. Andra påståenden, eller antydningar, i framställandet av fallet är direkt felaktiga.

Naturligtvis finns där också en uppsjö av mer eller mindre indignerade artiklar från Liverpoolsupportrar som ger sin mer eller mindre nyanserade kritik av rapporten och dess innehåll. Min kära gästbloggare Nezik till exempel har kommit med ett bidrag. Men de sakbaserade argumenten lyser med sin frånvaro, och även här får man en känsla av att hon nog inte läst rapporten i sin helhet. På många av de frågor hon väcker i sin artikel finner man svar. Om man läser rapporten.

Det är kanske inte så konstigt att det är svårt att ta sig igenom rapporten. Den är trots allt 115 sidor lång och skriven på tämligen torrt och formellt juridiskt språk på engelska. Med andra ord satt jag som klistrad i åtminstone ett par timmar i stum beundran. Jag gillar sånt.

ANNONS

Under dagen kommer jag alltså att publicera denna blogg uppdelad på fyra separata delar. Den första delen, som ni kan läsa från och med nu, kommer att ta upp själva rättsläget, det vill säga anklagelsen, regelutrymmen och frågan om bevisbörda. Den andra delen kommer ta upp själva beslutsprocessen och kommissionens slutsatser, det vill säga själva skuldfrågan. Den tredje delen kommer att närmare analysera själva straffet och dess karaktär. Den fjärde och sista delen kommer att närmare granska Liverpools uttalanden i samband med detta beslut.

Detta sagt, dags att börja.

:::

Anklagelsen och aktuella regelutrymmen

Efter att ha intervjuat samtliga vittnen, granskat övrigt tillgängligt bevismaterial, samt kallat in särskilda utlåtanden från experter på det spanska språket, så beslutade sig FA för att anmäla Luis Suarez för brott av deras regel E3, med rubriken ”general behaviour”, som stipulerar följande, med mina understrykningar:

(1)    A participant shall at all times act in the best interests of the game and shall not act in any manner which is improper or brings the game into disrepute or use any one, or a combination of, violent conduct, serious foul play, threatening, abusive, indecent or insulting words or behaviour.

ANNONS

(2)    In the event of any breach of Rule E3(1) including a reference to any one or more of a person’s ethnic origin, colour, race, nationality, faith, gender, sexual orientation or disability (an “aggravating factor”), a Regulatory Commission shall consider the imposition of an increased sanction, taking into account the following entry points:

For a first offence, a sanction that is double that which the Regulatory Commission would have applied had the aggravating factor not been present.

For a second offence, a sanction that is treble that which the Regulatory Commission would have applied had the aggravating factor not been present.

Any further such offence(s) shall give rise to consideration of a permanent suspension.

These entry points are intended to guide the Regulatory Commission and are not mandatory.

The Regulatory Commission shall have the discretion to impose a sanction greater or less than the entry point, according to the aggravating or mitigating factors present in each case.

ANNONS

Det är alltså en viktig distinktion att FA:s anklagelse mot Luis Suarez inte är att han är rasist, utan endast att han begått ett brott mot dessa regler, det vill säga han har gjort vissa specifika och icke önskvärda uttalanden. Detta är något som framhålls väldigt tydligt i rapporten.

I rapporten tydliggörs det också att det inte är formellt nödvändigt att bevisa att Luis Suarez avsåg att kränka eller förolämpa Patrice Evra. Det är bara nödvändigt att bevisa att han faktiskt använt kränkande eller förolämpande ord. Man skiljer här mellan å ena sidan ett subjektivt test och å andra sidan ett så kallat objektivt test. Emellertid landar rapporten i slutsatsen att det blir nödvändigt att ta hänsyn till det sammanhang och de omständigheter under vilka dessa eventuella ord yttrades.

:::

Rättslig status och bevisbörda

Rapportens utgångspunkt är att det var FA:s skyldighet att bevisa att Luis Suarez har brutit mot reglerna, snarare än att det var Luis Suarez skyldighet att bevisa att han inte har brutit mot dem. Med andra ord, enligt gängse rättspraxis, så använder man sig inte av så kallad negativ bevisföring.

ANNONS

Rapporten gör också en åtskillnad mellan de olika bevisbördor som föreligger i kriminella rättsmål respektive civila rättsmål. Den kriminella standarden innebär att juryn måste vara övertygad bortom allt rimligt tvivel att den anklagade är skyldig. Den civila standarden, som alltså gäller i civila rättegångar, är istället att man bara behöver komma fram till att den anklagade sannolikt är skyldig.

Rapporten fastslår att man i det här ärendet använder sig av den civila standarden, vilket utgår från paragraf 7.3 i FA:s disciplinära regelverk: ”The applicable standard of proof shall be the flexible civil standard of the balance of probability. The more serious the allegation, taking into account the nature of the Misconduct alleged and the context of the case, the greater the burden of evidence required to prove the matter.”

Rapporten tydliggör att man anser anklagelsen vara allvarlig och att man alltså kommer att ställa höga krav på FA:s bevisbörda.

Viktigt att poängtera i sammanhanget är alltså att frågan inte har avgjorts utav FA, utan av en oberoende kommission. Det är alltså utbildade jurister, så kallade lagfarna personer, som gjort rapportens avväganden, inte godtyckligt utsedda FA-byråkrater. Man måste alltså rimligen kunna anta att ärendet har skötts på ett rent juridiskt oantastligt sätt, och att frågan om bevisbörda således avgjorts av erfaren expertis.

ANNONS

:::

De olika versionerna

Rapporten klargör att där finns i grund och botten två olika versioner av vad som har hänt, å ena sidan FA:s version som utgår från deras uppfattning om vad som har hänt och som ligger bakom anklagelsen, och å andra sidan Luis Suarez version som motiverar varför han anser sig oskyldig. I korthet kan de summeras enligt följande:

FA menar att Evra och Suarez pratade med varandra på spanska inne i målområdet. Evra frågade Suarez varför han hade sparkat honom, i en tidigare situation, på vilket Suarez svarade ”porque tu eres negro”, vilket betyder ”därför att du är svart”. Evra säger därefter till Suarez ”säg det till mig igen så kommer jag att slå dig”, på vilket Suarez ska ha svarat ”no hablo con los negros”, vilket betyder ”jag pratar inte med svarta”. Evra ihärdar med att säga att han kommer att slå till Suarez, vilket fick Suarez att replikera med ”dale, negro, negro, negro”, med betydelsen ”okej, svarting, svarting, svarting”. Samtidigt som Suarez sade detta så rörde han vid Evras arm. När domaren blåste av och kallade de båda spelarna till sig så säger Evra till domaren: ”ref, ref, he just called me a fucking black”.

ANNONS

Luis Suarez håller med om att han och Evra pratade med varandra på spanska i målområdet. När Evra frågade varför han sparkat honom, så ska Suarez ha svarat att det var en vanlig foul och ha skakat på sina axlar. Evra ska då ha sagt att han skulle sparka Suarez, varpå Suarez sade åt Evra att hålla käften. Inte vid något tillfälle här menar Suarez att han använt ordet ”negro”. När domaren blåste till sig de båda spelarna så ska Evra enligt Suarez ha sagt till honom ”don’t touch me, South American” till vilket Suarez ska ha svarat ”por que, negro”, vilket ordagrant betyder ”varför, svart?” och var avsedd som ett vänskapligt sätt att tilltala en person med mörk hud- eller hårfärg. Detta var enligt Suarez enda gången han använt sig av ordet ”negro”.

Den oberoende kommissionen landar i slutsatsen att följande ordväxling har utspelat sig:

(1)    In response to Mr Evra’s question “Concha de tu hermana, porque me diste in golpe?” (“Fucking hell, why did you kick me?”), Mr Suarez said “Porque tu eres negro” (“Because you are black”).

ANNONS

(2)    In response to Mr Evra’s comment “Habla otra vez asi, te voy a dur ana porrada” (“say it to me again, I’m going to punch you”), Mr Suarez said “No hablo con los negros (“I don’t speak to blacks”).

(3)    In response to Mr Evra’s comment “Ahora te voy a dar realmente una porrada” (“okay, now I think I’m going to punch you”), Mr Suarez said “Dale, negro, negro, negro” (“okay, blackie, blackie, blackie”).

(4)    When the referee blew the whistle to stop the corner being taken, Mr Suarez used the word “negro” to Mr Evra.

(5)    After the referee had spoken to the players for a second time, and Mr Evra had said that he did not want Mr Suarez to touch him, Mr Suarez said “Por que, negro?”.

I kommande delblogg följer den sammanfattade redogörelsen för hur kommissionen kom fram till denna slutsats.

:::

Mina reflektioner

»  Valet av regelutrymmen känns helt naturliga, sett till vad anklagelsen mot Luis Suarez faktiskt handlar om.

»  Jag ser det som fullständigt rimligt att i det här fallet använda sig av en civilrättslig bevisstandard. Om det blivit rättslig sak av ärendet så hade det varit ett civilmål, och samma standard hade då tillämpats. Som fotbollssupporter är man kanske benägen att se det här som en fråga långt mycket viktigare än liv och död, men kanske måste vi tvinga oss till proportion. Det är inte en rättslig process, straffet handlar om att bli avstängd från några fotbollsmatcher, inte om att bli inburad i fängelse i visst antal år. Kraven på bevisbörda måste vara därefter.

ANNONS

»  Det är en vanlig men helt felaktig uppfattning att Luis Suarez nu har blivit dömd utav FA. Det är utav en oberoende kommission bestående av juridisk expertis han blivit dömd. FA har inte varit domare i det här målet, istället har man snarare varit målsägande, det vill säga en av de tvistande parterna i målet.

…………………………………………………

Samtidigt som denna diskussion rasar så är det ju värt att påpeka att det spelades fotboll igår också. Sunderland och Tottenham tog båda tunga segrar mot Wigan respektive West Brom. Och Man City återtog som sagt kommandot i titelstriden med en övertygande 3-0-seger mot ett Luis Suarez-befriat Liverpool.

Och ikväll ser vi fram emot matcherna Bolton vs Everton och Newcastle vs Man Utd.

:::

Jag kan redan inledningsvis förutspå att jag kommer att vara ondskefull som lutfisk när jag skriver om skuldfrågan, men däremot underbar som matjessill när jag skriver om straffrågan.

:::

Be Champions!!

Publicerad 2012-01-04 kl 06:30

Kommentarer

Visa kommentarer

Senaste tweets

Arkiv

Annons
ANNONS
next recommended article
Nästa
ANNONS

Hej, du har en äldre version av webbläsare

För en bättre upplevelse på fotbollskanalen, vänligen byt till senare version

chrome
safari
ie
firefox
Fortsätt ändå

Skapa ett gratis konto eller logga in för att få en anpassad nyhets- och matchupplevelse av Fotbollskanalen. Följ dina favoriter:

Spelare
Lag
NYHETLigor & turneringar
NYHETBloggar & poddar
Samma konto på Fotbollskanalen, C More och TV4 Play.
Skapa konto