POPULÄRA LAG

POPULÄRA SPELARE

ANNONS
SVERIGE
2v

Elittränare och agent döms båda för ekobrott

Foto: Bildbyrån

En elittränare och en agent stod åtalade för ekobrott.
På torsdagen kom domen.
Tingsrätten anser de båda vara skyldiga och väljer att döma männen till villkorlig dom.
"Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut", skriver tingsrätten om tränaren i domen.

Fotbollskanalen har tidigare berättat att en tränare för en svensk elitklubb och en agent blivit åtalade för skattebrott. Ekobrottsmyndigheten skrev i sitt ärende att tränaren i fråga att elittränaren ”… uppsåtligen har lämnat oriktig uppgift till Skatteverket i inkomstdeklarationer och därigenom gett upphov till fara för att skatt undandras det allmänna med knappt 400 000 kronor".

Ekobrottsmyndigheten menar att tränaren utnyttjat bidragssystem för föreningar och vilselett kommunen och Riksidrottsförbundet.

Vidare anklagades både tränaren och agenten för försvårande av skattekontroll, på grund av att de inte skött sin bokföring på ett korrekt sätt. Åklagaren hävdar att männen använt sig av falska fakturor som inte speglar verkliga affärshändelser.

Tränaren är huvudansvarig för ett elitlag på herrsidan i Sverige. Åklagaren yrkade på att han skulle dömas till sex månaders fängelse.

Gällande agenten yrkade åklagaren på villkorlig dom och böter.

Förhandlingen i tingsrätten ägde rum den 13 juni och på torsdagen kom domen. De båda männen anses av rätten vara skyldiga.

Tränaren döms både för skattebrott och försvårande av skattekontroll. Påföljden blir villkorlig dom med samhällstjänst i 120 timmar. I sin dom skriver tingsrätten följande:

"Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut".

Vidare går det att läsa följande i domen:

"Straffvärdet för de gärningar (tränaren) nu gjort sig skyldig till uppgår till fängelse i fyra månader. Skattebrott är ett brott av sådan art att påföljden ska bestämmas till fängelse om inte särskilda skäl talar för att välja en annan påföljd. (Tränaren) är tidigare inte dömd för brott. Av yttrandet från frivården och av (tränarens) egna uppgifter framgår att han lever under ordnade förhållanden".

"Det saknas särskild anledning att anta att (tränaren) kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet".

Agenten döms för försvårande av skattekontroll till villkorlig dom och 60 dagsböter om 200 kronor (totalt 12 000 kronor).

Båda männen har tidigare nekat till brott.

Tränaren begick brotten mellan 2012 och 2015, medan agentens brott skedde 2012 och 2013.

Av domen framgår det att tingsrätten gör bedömningen att tränaren tjänat pengar genom att föra över summor från en förening till sitt eget bankkonto. Pengarna kommer från bidrag som föreningen fått. Tränaren hävdar att hans engagemang i föreningen inneburit kostnader för honom och att de pengar han fått in har gått till utlägg som han haft för föreningens räkning. Tingsrätten skriver dock följande:

"Sammantaget anser tingsrätten att det är utrett att (tränaren) haft kostnader för (föreningens) räkning. (Tränaren) har dock inte gjort antagligt att han har haft kostnader motsvarande erhållna belopp. Tingsrätten uppskattar de kostnader (tränaren) kan ha haft och därmed det belopp han har rätt att räkna av till 100 000 kr för inkomståret 2013 och 80 000 kr för inkomståret 2014. Det innebär att (tränaren) tillgodogjort sig resterande belopp (154 073 kr för år 2013 och 87 593 kr för 2014) privat. De beloppen borde (tränaren) ha tagit upp i sin inkomstdeklaration. Genom att inte göra dethar han undanhållit staten skatt".

En del av åtalet ogillas av tingsrätten. Den rör aktieköp som tränaren gjort.

Den dömde tränaren har under torsdagen diskuterat domen med sin försvarare Jonas Nilsson.

- Man kan göra flera reflektioner. Det ena var att det blev en fällande dom i vissa delar och ogillat i andra delar. Påföljdsmässigt så gick ju domstolen inte på åklagarens linje. Det blev ju inte fängelse. Samtidigt så menar vi att den här domen visar på hur svårt det många gånger kan vara att driva verksamhet och flera verksamheter, där det verkligen gäller att ha kontroll på alla handlingar och alla skeenden. Har man inte det så kan man drabbas på det här sättet. En annan sak som vi också pratat om är att vi båda två ska analysera domen vidare, vi har bara skummat den egentligen och ska se hur vi ska ställa oss till ett överklagande, säger Nilsson till Fotbollskanalen.

Ni har inte tagit något beslut?
- Nej vi har inte tagit något beslut om överklagande för att å ena sidan blev det inte fängelse men å andra sidan så känner (tränaren) väldigt starkt att han inte haft något uppsåt att göra fel på det sättet som åklagaren påstår.

- Sedan ska det också sägas att domstolen också förstår att (tränaren) har haft kostnader och utlägg för (föreningen) under 2013 och 2014. Där går de på hans linje till viss del. Åklagaren gjorde gällande att ett mycket högre belopp skulle deklareras. Men domstolen tycker inte att (tränaren) kunnat presentera tillräckligt med underlag och verifikat för de här medlen som förts över till hans konto.

Hur ser han på att han ska utföra samhällstjänst samtidigt som han ska leda ett elitlag i fotboll, har ni diskuterat det?
- Nej, det har vi inte pratat om. 

Klubben som tränaren tillhör har fortsatt förtroende för den dömde mannen. Han kommer att sitta kvar på sin post, berättar en klubbledare för Fotbollskanalen.

Publicerad 2019-07-04 kl 11:09
ANNONS
Nästa artikel
ANNONS
ANNONS

Hej, du har en äldre version av webbläsare

För en bättre upplevelse på fotbollskanalen, vänligen byt till senare version

chrome
safari
ie
firefox
Fortsätt ändå