Följer

Populära lag

Populära spelare

Populära ligor

ANNONS

Foto: Bildbyrån

Så blir nya agentregelverket i Sverige - förändringarna klubbade

Ett nytt regelverk för agenter i Sverige är nu klart och klubbat.
I sommar träder det i kraft - och förändringarna är flera.
- Vi tror det kommer hjälpa oss att få ordning på området, säger SvFF-juristen Tobias Tibell till Fotbollskanalen.

Under det senaste året har Svenska Fotbollförbundet jobbat på att ta fram ett nytt regelverk för förmedlare (agenter). SvFF har velat skärpa reglerna och ett förslag har varit ute på remiss hos bland annat klubbar och Spelarföreningen - och dessutom har en arbetsgrupp bestående av fyra allsvenska sportchefer (Jesper Jansson, Stefan Andreasson, Daniel Andersson och Thomas Andersson Borstam) och förbundsjuristen Tobias Tibell jobbat med reglementet.

Den 14 december tog SvFF:s förbundsstyrelse ställning till ett slutgiltigt förslag på ett nytt regelverk och det klubbades igenom.

- Det förslag som presenterades för styrelsen antogs, och det träder i kraft den 15 juni 2018. Sen kvarstår det ett visst administrativt arbete för att sätta alla detaljer och praktiska rutiner, berättar SvFF:s Tobias Tibell för Fotbollskanalen.

ANNONS

- Det känns bra. Vi tror att det här är ett regelverk som kommer hjälpa oss att få ordning och reda på området i en större utsträckning. Vi stramar upp och vi tror att det här är ett steg i rätt riktning.

Den 1 april 2015 slopades agentlicensen, efter beslut av Fifa. Systemet med licensen, som agenter tilldelades efter att ha klarat ett speciellt prov och dessutom betalat en avgift, hade då funnits sedan 1995. Men många personer lyckades kringgå licensen och vara verksamma på marknaden utan den, vilket fick Fifa att skrota systemet. Just nu kan vem som helst agera förmedlare, som agenter benämns som i dag, i en förhandling.

Men Fifa har också beslutat att det är upp till varje enskilt nationsförbund att sätta upp ett regelverk gällande agenter, vilket alltså ger Svenska Fotbollförbundet möjligheten att skärpa reglerna om de vill. Fram till nu har SvFF valt att lägga sig på en miniminivå i frågan och kopierat Fifas riktlinjer, men det blir det alltså ändring på med det nya regelverket.

ANNONS

Förbundet vill få en större kontroll på marknaden. Faktum är att det i dag är svårt för SvFF att ha koll på vilka agenter det är som är verksamma i Sverige och ligger bakom de övergångar som görs. Det är först när en agent genomför en affär som denne registreras i samband med att klubb/spelare skickar in avtalspapper till förbundet, de behöver inte registrera sig innan dess och SvFF har alltså ingen databas eller lista där man samlar alla agenter i Sverige.

Det finns också ytterligare en aspekt som försvårar saker och ting för SvFF med nuvarande regelverk som snart är ett minne blott, för långt ifrån alla klubbar och spelare skickar nämligen in ett förmedlarintyg i samband med en affär när de tagit hjälp av en agent. Det trots att de är skyldiga att göra just det, eftersom SvFF årligen ska redovisa vad varje enskild klubb lagt på agentarvoden samt den totala summan som de registrerade spelarna i Sverige har betalat till agenter. Att det finns brister i rapporteringen från klubb/spelare till SvFF gör att vissa agenter kan bedriva en verksamhet i Sverige utan att ens synas för förbundet eftersom att de aldrig skriver under det så kallade förmedlarintyget som ska skickas in i samband med affärer.

ANNONS

En annan sak som ligger bakom att SvFF valt att agera är det faktum att kriminalkommissarien Fredrik Gårdare, som leder polisens aktionsgrupp mot kriminella inom idrottsmiljön, varnat för vissa personer som tjänar pengar på fotbollsaffärer i Sverige. I oktober förra året kunde också Kalla fakta, i samarbete med Fotbollskanalen, berätta om ett hemligt agentnätverk som vill styra svensk fotboll.

- Fotbollen har varit ett lätt byte och den har en kultur av att mycket är konfidentiellt och hemligt. Att man inte lämnar ut uppgifter. Att det helt enkelt inte är någon insyn i vissa affärer. Det är ju också en liten grogrund för att det kan gå åt fel håll, berättade då Gårdare för Kalla fakta.

- Fotbollen är ett smörgåsbord, ett julbord helt enkelt. Det är inte bara julbordet i sig utan även godisbordet bredvid. Det har varit väldigt enkelt att komma in i fotbollen. Från vår sida har vi ju sagt att vi gärna ser att man jobbar med någon form av certifikat, precis som i mäklarbranschen där man ska visa att man är seriös. Kanske till och med att man (som agent) behöver visa att man inte förekommer i brottsregistret.

ANNONS

OBS! Artikeln fortsätter under faktarutan.

Fakta

Nyckelpunkterna i det nya reglementet

* Agenter måste registrera sig hos och godkännas av SvFF för att vara verksam i Sverige.

* För att bli godkänd måste man betala in en ansökningsavgift och "ha ett oklanderligt rykte och inte vara dömd för ekonomisk-, sexual- eller våldsbrottslighet (belastningsregisterutdrag "eller motsvarande intyg som styrker att sökanden har ett oklanderligt rykte" måste skickas in).

* Agenter som går en särskild förmedlarutbildning som SvFF arrangerar minst en gång varje år blir så kallade "SvFF-certifierade förmedlare" (SvFF hoppas att upplägget ska kunna fungera som en frivillig kvalitetsstämpel) och det är bara de agenterna som får skriva avtal med spelare under 18 år.

* Ett avtal mellan en agent och spelare får inte löpa över mer än två år, och det får inte innehålla villkor om att avtalet förlängs om det inte sägs upp. 

* En agent får inte erbjuda pengar eller förmåner varken direkt eller indirekt i utbyte mot ett förmedlaravtal med en förening, spelare eller annan aktör

Och polisen får nu som de vill. För det nya regelverket som träder i kraft den 15 juni i sommar innebär att agenterna måste registreras och godkännas av SvFF för att kunna vara verksam i Sverige. I det nya reglementet står till exempel följande:

"Spelare och förening får endast låta sig representeras av och utge ersättning till förmedlare som är registrerad hos SvFF och som har ingått ett skriftligt förmedlaravtal med spelaren och/eller föreningen".

En spelare som inte fyllt 18 år kan dock ta hjälp av en vårdnadshavare, utan att den personen behöver vara registrerad som förmedlare hos SvFF. Om en spelare som tillhör en klubb utomlands flyttar till en svensk klubb kan han låta sig representeras av en agent som inte registrerat sig hos SvFF, men då måste agenten innan avtalet skrivs på ansöka om att få registrera sig hos förbundet.

För att bli en registrerad förmedlare hos SvFF krävs det att man betalar in en ansökningsavgift (som ännu inte är fastställd) och dessutom ska man "ha ett oklanderligt rykte och inte vara dömd för ekonomisk-, sexual- eller våldsbrottslighet". Dessutom får man inte ha "ett sådant avtalsmässigt förhållande till nationsförbund, ligaorganisation underordnad nationsförbund, konfederation eller Fifa att det kan föranleda intressekonflikt". En person som ansöker om att registreras måste skicka in ett så kallat förmedlarintyg och även ett belastningsregisterutdrag "eller motsvarande intyg som styrker att sökanden har ett oklanderligt rykte". Utöver det ska personen teckna en ansvarsförsäkring och skicka in en kopia av försäkringsbrevet till SvFF senast 30 dagar efter att registreringen beviljats.

Samtliga agenter som vill vara verksamma i Sverige måste alltså registrera sig hos förbundet, men de kan också frivilligt välja att gå en särskild förmedlarutbildning som SvFF kommer att arrangera minst en gång varje år för att bli en så kallad "SvFF-certifierad förmedlare". För att behålla sin certifiering måste förmedlaren anmäla sig till utbildningen igen inom tre års tid från det att man gick den senast.

Alla agenter måste också ha ett förmedlaravtal med en spelare eller förening som de representerar. Det avtalet får som längst löpa över två år, och det får inte innehålla villkor om att det förlängs om det inte sägs upp. 

Polisen Fredrik Gårdare har tidigare berättat hur vissa agenter lockar till sig spelare genom att ge dem pengar, klockor eller någon annan "gåva". I det nya reglementet står det:

"Det är inte tillåtet för en förmedlare att lämna, utlova eller erbjuda en förening, spelare eller annan aktör någon form av ersättning eller förmån, varken direkt eller indirekt, i utbyte mot att en förening eller spelare ska ingå ett förmedlaravtal med förmedlaren. Förening, spelare eller annan aktör får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära sådan ersättning eller förmån".

Vidare framgår det i det nya regelverket att det inte kommer att vara tillåtet för en agent att skriva ett avtal med en spelare som inte fyllt 15 år, och det är bara "SvFF-certifierade" agenter som får skriva avtal med spelare som är under 18 år.

Om en agent representerat en spelare i en förhandling ska denne skicka in sitt förmedlaravtal med spelaren i fråga till SvFF, när affären är i hamn. På samma sätt måste en förening som representerats av en agent skicka in sitt förmedlaravtal med agenten i fråga till SvFF när en affär genomförts. Förmedlaravtalet måste skickas in till förbundet inom 30 dagar från det att affären blivit klar och papper skrivits på.

Dessutom står det i reglementet att förmedlare eller förening som är skyldiga att skicka in förmedlaravtal till SvFF också ska "lämna uppgift om varje form av ekonomisk ersättning som erlagts eller ska erläggas till förmedlaren. På begäran av behörigt organ inom nationsförbund, ligaorganisation underordnad nationsförbund, konfederation eller Fifa är, för sådant organs utredning, förmedlare och förening, utöver förmedlaravtal, skyldiga att ge in andra avtal och övrig dokumentation med anknytning till förmedlaraktiviteten".

I övrigt går också att läsa följande:

"Förmedlare är skyldig att årligen senast den 1 mars, med början den 1 mars 2019, på sätt SvFF närmare anvisar, redovisa samtliga förmedlaruppdrag under närmast föregående kalenderår samt på begäran av behörigt organ inom nationsförbund, ligaorganisation underordnad nationsförbund, konfederation eller Fifa lämna upplysningar och kopior på efterfrågade handlingar".

På sin hemsida kommer SvFF löpande publicera agenterna som är registrerade som förmedlare i Sverige och dessutom kommer det framgå vilka agenter som är särskilt "SvFF-certifierade". SvFF kommer också senast den 31 mars varje år offentliggöra "namnen på samtliga förmedlare som under det gångna året registrerats hos SvFF och alla transaktioner som dessa förmedlare biträtt vid", "det totala belopp som alla spelare registrerade hos SvFF betalat till samtliga förmedlare", samt "det belopp som varje SvFF-ansluten förening totalt har betalat till de förmedlare föreningen anlitat".

En annan regel säger en agent inte kommer att få ta del av en övergångssumma på något vis. I reglementet står det följande:

"Övergångsersättning, utbildnings- och solidaritetsersättning och annan ersättning som ska betalas från en förening till en annan förening i anledning av en spelarövergång, får inte betalas till eller från en förmedlare. Förmedlare får alltså inte motta ersättning på grund av andelsrätt i övergångsersättning eller framtida övergångsersättning för spelare".

Precis som tidigare kommer en agent dock kunna sitta på dubbla stolar i en förhandling. En agent får representera både en spelare och en förening i en förhandling, så länge de inblandade parterna skriver på ett skriftligt samtycke om situationen innan förhandlingen inleds.

"Om spelare och förening vid förhandling vill anlita samma förmedlare, ska spelaren och föreningen lämna ett skriftligt samtycke till detta innan förhandlingen inleds samt skriftligt bekräfta vilken part som ska betala ersättning till förmedlaren. Dessa dokument ska ges in till SvFF i samband med ingivande av förmedlaravtal", står det i det nya reglementet.

Vad som händer om en agent bryter mot regelverket på något vis? Då kan personen avregistreras hos SvFF och under "viss tid förhindras nyregistrering som förmedlare". Det är först och främst SvFF:s disciplinnämnd som fattar beslut om eventuella straff.

HÄR kan du ta del av hela det nya reglementet.

Publicerad 2018-01-19 kl 17:07
Sponsrat innehåll

Streama alla matcher från VM-kvalet - bara på C More.

Och massor av annan fotboll som LaLiga, Serie A och UEFA Champions League. 299kr/mån. Ingen bindningstid.

Streama nu

Kommentarer

Visa kommentarer
ANNONS
next recommended article
Nästa
ANNONS
fotbollskanalen

Skapa ett gratis konto eller logga in för att få en anpassad nyhets- och matchupplevelse av Fotbollskanalen. Följ dina favoriter:

Spelare
Lag
Ligor & turneringar
Bloggar & poddar
Samma konto på Fotbollskanalen, C More och TV4 Play.
Skapa konto