Hej, du har en äldre version av webbläsare

För en bättre upplevelse på fotbollskanalen, vänligen byt till senare version

chrome
safari
ie
firefox
Fortsätt ändå

POPULÄRA LAG

POPULÄRA SPELARE

Annons
ALLSVENSKAN
51v

AIK-basen efter uppgifterna om hat- och hotkultur: "Förekommit i många år"

Foto: Bildbyrån.

AIK:s ordförande Per Bystedt bemöter nu uppgifterna om hat- och hotkulturen som beskrivs genomsyra klubben.
I ett mejl till Fotbollskanalen skriver han bland annat:
"Min uppfattning är att det till och från har förekommit i många år inom AIK".

Fotbollskanalen har i närmare en vecka sökt AIK:s ordförande Per Bystedt om de mängder av uppgifter om hot och trakasserier mot personer inom klubben har kommit fram de senaste dagarna. Bystedt har velat få frågor skickade till sig via mejl, och under fredagen svarade ordföranden på frågorna. 

Det efter att AIK:s styrelse under onsdagen, i en text på klubbens hemsida, beskrivit att ”den kultur som etablerats är i flera fall osund och tärande”. Då meddelade också styrelsen att man valt att tillsätta en ”oberoende utredare med uppdrag att kartlägga det senaste årets hot och trakasserier mot anställda och förtroendevalda” och att den utredningen ska vara klar i januari.

AIK:s sparkade vd Mikael Ahlerup har på sociala medier berättat om hur ”mörka och dåliga krafter” runt AIK ”markerade” sin närvaro på en avskedsmiddag i förra veckan och därefter har även Max Bergander, AIK:s värdegrundansvarig, berättat för Fotbollskanalen att han utsatts för trakasserier och att det nu lett fram till ett polisärende. Kriminalkommissarien Fredrik Gårdare, som leder polisens aktionsgrupp mot organiserad brottslighet inom idrotten, har också slagit fast att AIK är mer drabbat av den nämnda problematiken än övriga klubbar i Sverige.

På sociala medier har också flera personer, som antingen är eller har varit anställda/förtroendevalda inom AIK, vittnat om den nämnda kulturen. En tidigare förtroendevald har beskrivit att hoten och trakasserierna inte är enskilda händelser, utan en del av en metod som en grupp människor använder för att i det dolda kunna styra AIK. Den tidigare förtroendevalde skriver på sociala medier att personerna i fråga påverkar klubbens styrelse till att fatta vissa beslut, att de har stort inflytande på valberedningen/nomineringskommittén och att folk gör som de vill av rädsla för vad som ska hända om de inte gör det.

Nedan följer Fotbollskanalens frågor och Bystedts svar.

Hur ser du på kulturen i och runt AIK?
"AIK-kulturen är till största delen positiv och stark. Men det finns också ett allt hårdare tonfall och klimat i kommunikationen med och om anställda och förtroendevalda, men även mellan medlemmar. Det är få av alla AIK:s medlemmar som står för detta, men det tar mycket tid, energi och fokus från organisationen. Det ska dock understrykas att de allra flesta medlemmar har en bra och konstruktiv attityd i sin kommunikation med klubbens företrädare oavsett om man är kritisk eller inte", skriver Bystedt.

I oktober skrev ni på er hemsida att hot och trakasserier mot folk inom klubben är ett problem som ökar. Hur länge har det varit ett problem för AIK?
"Har ingen uppgift om hur länge den här typen av problem förekommit, men min uppfattning är att det till och från har förekommit i många år inom AIK och inom fotbollen".

Hur allvarlig är den rådande situationen för AIK?
"Det är allvarligt att anställda och förtroendevalda inom AIK Fotboll trakasseras på olika sätt, men det är också bra att det blir en debatt kring detta. AIK är starkt och jag är övertygad om att vi kommer att lära av det här och gå stärkta ur detta"

Hur har ni jobbat med den här frågan sedan du tillträdde som ordförande?
"På styrelsenivå har vi arbetat med att förtydliga och förstärka våra interna policys och rutiner kring hur vi hanterar den här typen av frågor. I de fall säkerhetsansvarige tagit upp enskilda ärenden med oss i styrelsen har vi hanterat dem efter bästa förmåga. På klubbnivå har vi deltagit i möten och diskussioner kring hur vi kan förbättra våra interna processer och förebygga den här typen av händelser".

Vad vidtar ni för åtgärder nu?
"Vi gör flera saker. Bland annat tillsätter vi en oberoende utredning som har till uppgift att kartlägga och sammanfatta fakta kring vad som hänt. Det behövs en överblick. Vi snabbehandlar (avslutar) också frågan om tydligare och uppdaterade policys och rutiner för hantering av dessa frågor internt. Vi kommer även fortsätta arbeta tillsammans med övriga AIK-sektioner för att se hur vi tillsammans kan förbättra klimatet i klubben".

Hur går er dialog med de personer som ligger bakom de hot och trakasserier som förekommer?
"Vi försöker ha en likvärdig dialog med alla medlemmar som inte är avstängda. I de fall det beslutas om polisanmälan är dock inte styrelsen involverad. I övriga fall blir vi i olika grad involverade och informerade. Om det är möjligt försöker vi prata med medlemmar som vi upplever gått över gränsen".

Hur stöttar ni de som drabbats? Vad har ni som styrelse för ansvar där?
"Vårt ansvar är främst att se till att AIK Fotboll som arbetsgivare har en fungerande rutin och bra process för hantering av den här typen av ärenden. I de fall som kommer på vårt bord försöker vi ställa resurser och oss själva till förfogande".

Hur arbetar ni tillsammans med polisen i den här frågan?
"Styrelsen har inget särskilt styrelsearbete med polisen, men den operativa ledningen och säkerhetsansvarige jobbar naturligtvis tätare med polisen". 

Hur ser du på att folk öppet vittnar om de problem som de upplevt inom AIK?
"Det är bra. Jag har själv blivit utsatt och vet hur ensam man kan känna sig. Det viktiga nu är att det sker en korrekt process kring detta och att utsatta berättar och anmäler överträdelser".

Hur upplever du att frågan om Mikael Ahlerup hanterats av er i styrelsen och hur upplever du att hans arbetsmiljö i AIK har varit?
"Jag kan och bör inte kommentera enskilda personer och vi ska heller inte recensera oss själva. Generellt har vi försökt hantera de frågor som kommit till oss efter bästa förmåga. Precis som den här debatten och era frågor belyser så har många anställdas och förtroendevaldas arbetsmiljö inte varit så bra som den borde vara".

Vad tänker du om att en person som tillhör Mikael Ahlerups största kritiker oinbjuden dök upp på hans avskedsmiddag i förra veckan för att vad Ahlerup upplevde "markera sin närvaro”?
"Det är självklart inte OK. Det tror jag ingen tycker. Jag förstår att det upplevdes som störande och obehagligt".

En tidigare förtroendevald inom AIK uppger i sociala medier att han och Mikael Ahlerup valde att kontakta AIK:s huvudstyrelse för att uppmärksamma dem på trakasserierna som de två drabbats av, varpå huvudstyrelsen bjöd in dig, den tidigare förtroendevalde och Mikael till ett möte. När ni väl hittat en tid ska du ha avböjt inbjudan och istället närvarade en annan styrelsemedlem. Enligt uppgifterna har varken den tidigare förtroendevalde eller Mikael fått någon återkoppling på mötet. Varför närvarade du inte vid mötet och varför har ni inte återkopplat till den tidigare förtroendevalde och Mikael? Hur har ni stöttat de två utan återkoppling?
"Jag varken kan eller bör kommentera enskilda personer. Vad jag tror åsyftas är mötet den 7 september 2017 som AIK:s huvudstyrelse kallade till. Det var flera inbjudna till det mötet och det var inte specifikt om några enskilda fall utan om problematiken mer generellt. Jag hade för avsikt att gå, men fick tyvärr förhinder pga mitt arbete, vilket jag meddelade alla i mötestråden. Från AIK Fotbolls styrelse deltog Anders Appell, vilket var helt korrekt eftersom han är juridik- och säkerhetsansvarig i AIK Fotbolls styrelse. Jag skrev också  till alla i den aktuella mötestråden och beskrev mina tankar och förslag kring den här problematiken. Vi i AIK Fotbolls styrelse har inte upplevt att någon återkoppling från oss skulle uteblivit. Vi beklagar om någon uppfattat det så".

Vad känner du som ordförande för AIK Fotboll när du läser de många inlägg som den tidigare förtroendevalde skrivit de senaste dagarna?
"Jag läser inte alla tweets och inlägg som skrivs på social media. Det personer skriver på nätet får de ta ansvar för. Mycket av det som skrivs på sociala media rör personfrågor och personliga tolkningar och åsikter om personer och situationer, inte sällan återgivna i andra och tredje hand. Vi som förtroendevalda och representanter för alla medlemmar och dessutom arbetsgivare varken kan eller bör kommentera den här typen av frågor, rykten och påståenden. Det tror och hoppas vi att alla förstår och respekterar".

Vad tänker ni göra med den kartläggning som den oberoende utredaren ska genomföra?
"Syftet med kartläggningen är få en överblick över problematiken. Det saknas idag, vilket ger utrymme för spekulationer. Vi tänker naturligtvis berätta för medlemmarna vad utredaren kommit fram till. Sedan hoppas vi att underlaget kan ligga till grund för arbetet med förslag på åtgärder för att komma till rätta med den här negativa kulturen".


Hur kommer resultatet att presenteras? Kommer det vara transparent eller väljer styrelsen ut vad som når ut till allmänheten?
"Exakt hur resultatet ska presenteras är för tidigt att uttala sig om, men uppgifter om enskilda personer kommer vi självklart inte lämna ut utan vederbörandes uttryckliga godkännande.  Självklart måste det vara transparent annars är det ingen poäng med att göra det här".

Fotbollskanalen har skickat kompletterande frågor om utredningen till Per Bystedt och pressansvarige Stefan Mellerborg. Bland annat om vem som är den oberoende utredaren, hur och av vem den valts ut, varför det bara är det senaste året som ska granskas och hur styrelsen kommit fram till att utredningen ska vara klar i januari. Via Mellerborg svarar Bystedt:

"Den oberoende personen som ska sammanfatta vad som hänt ska vara en jurist. Vi hoppas ha utsett den personen före årsskiftet."

Ordföranden öppnar nu för att man även ska utreda det som här hänt innan den aktuella tidsperioden.

"Först och främst fokuserar vi på vad som skett i ”närtid”, men det kan bli aktuellt att gå längre tillbaka i tiden. Med den här första kartläggningen hoppas vi få vägledning om hur vi bäst går vidare."

På frågan om de kommer hinna med att utreda allt redan till januari månad svarar Bystedt:

"Det är styrelsens målsättning att efter kartläggningen kunna sammanställa detta i januari då det är ett prioriterat ärende. Om det skulle behövas mer tid kommer vi att kommunicera det."

Vem är det som ska utse den oberoende utredaren? Är det styrelsen?
"Ja."

Publicerad 2017-12-22 kl 16:15
Annons
Annons
Annons