Följer

Populära lag

Populära spelare

Populära ligor

Användarvillkor för Fotbollskanalen

Villkor

Senast uppdaterad: 2021-06-07

Beskrivning av Tjänsten

Webbplatsen www.fotbollskanalen.se (”Tjänsten” eller ”Fotbollskanalen”) ägs och tillhandahålls av TV4 AB (org. nr 556242-7152), (”TV4”). Tjänsten finns även tillgänglig i våra appar.

Stora delar av Fotbollskanalen är tillgängliga utan att du som användare behöver skapa ett konto. Genom att skapa ett konto ges du möjlighet att ställa in din nyhetsmix och följa spelare och lag oavsett vilken av dina enheter du använder.

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller för hela Tjänsten, såväl framför som bakom inlogg och gäller oavsett på vilket sätt du tar del av Tjänsten. Vissa villkor gäller dock endast om du registrerat dig som användare, dvs. skapat ett konto. Villkoren gäller även för appar som TV4 tillhandahåller för IOS och Android kopplade till Fotbollskanalen, om inte annat uttryckligen framgår av särskilda villkor för en specifik app.

Omfattning

Om du väljer att skapa ett konto för Tjänsten kommer ditt uttryckliga godkännande av Villkoren att efterfrågas och ditt godkännande är en förutsättning för att du ska kunna skapa ett konto. Skulle det, för specifika delar av Tjänsten eller för nya erbjudanden som är direkt relaterade till Tjänsten, föreligga särskilda villkor kommer du att upplysas om detta i samband med att du registrerar dig för ett sådant erbjudande. Om det föreligger konflikt mellan Villkoren och de särskilda villkoren ska de senare alltid ges företräde. 

Registrering av konto 

För att få skapa ett konto måste du vara minst 16 år. I samband med kontoregistrering efterfrågar vi exempelvis namn och e-mail. Du kommer att skapa ett login – användarnamn (din e-mailadress) och lösenord – som du använder när du ska logga in i Tjänsten. Du ansvarar för att ditt användarnamn och lösenord förvaras på ett betryggande sätt och inte används av någon annan samt att de uppgifter som du lämnar i samband med skapandet av kontot är korrekta. 

Ändring av villkor 

Teknik- och produktutvecklingen går fort och vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera Villkoren.

Om villkorsändringen endast påverkar de delar av Tjänsten som inte är bakom inlogg kommer vi att publicera en uppdaterad version av Villkoren på webbplatsen. Om villkorsändringen rör ditt konto och ändringen kan anses vara till nackdel för dig kommer vi att meddela dig om ändringen innan den träder i kraft. Meddelande kan ske via e-mail, eller på annat sätt i Tjänsten. Du har alltid möjlighet att avsluta ditt konto om du motsätter dig ändringen, . Om du däremot väljer att fortsätta använda Tjänsten via ditt konto efter det att ändringarna trätt i kraft anses du ha accepterat dessa. 

Personuppgifter och cookies 

I samband med att du registrerar ett konto hos oss lämnar du personuppgifter. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns här .

Vi använder också cookies och liknande teknologier på våra plattformar, för mer information om hur cookies hanteras, läs här.  

Användning av Tjänsten 

För att använda Tjänsten krävs en dator och/eller en mobil enhet med särskilda systemkrav och en internetuppkoppling som aldrig understiger viss överföringshastighet. TV4 förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna för Tjänsten när detta kan anses nödvändigt. 

Du får inte själv, och inte heller uppmuntra annan att: 

1.  använda Tjänsten eller dess innehåll för ett kommersiellt eller offentligt ändamål,

2.  använda Tjänsten eller dess innehåll för något olagligt eller olämpligt innehåll, 

3.  kopiera/reproducera, ladda ner, sprida, sälja, låna ut, sända, distribuera, publicera eller på annat sätt överföra eller modifiera innehållet från Tjänsten, 

4.  kringgå, modifiera, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som TV4 från tid till annan använder för att skydda Tjänsten, 

5.  låta annan person använda dina inloggningsuppgifter (om du har ett konto), 

6.  länka till enskilt innehåll i Tjänsten eller Tjänsten utan vårt samtycke, 

7.  i övrigt använda Tjänsten eller dess innehåll i strid med upphovsrättslagstiftning, annan tillämplig lagstiftning eller Villkoren.

TV4:s material får inte användas i sammanhang som syftar till att undergräva respekten för mänskliga rättigheter eller diskriminerar någon på grund av etnisk tillhörighet kön, religiös uppfattning, sexuell läggning, nationalitet eller liknande. Vi förbehåller oss rätten att vidta åtgärder i syfte att begränsa sådan användning om vi anser detta nödvändigt.

Tjänsten innehåller material som skyddas enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Detta innebär bland annat att du endast får använda Tjänsten för privat bruk i enligheten med Villkoren och i enlighet med vad som i övrigt gäller enligt tillämplig lag. All annan användning kräver samtycke från TV4 och/eller våra rättighetshavare.

Kopiering för privat bruk får ske i enlighet med tillämplig lag.

Brott mot vad som nämnts i denna bestämmelse ska alltid anses som väsentligt brott mot Villkoren och medför rätt för TV4 att utan förvarning omedelbart stänga av dig från att använda Tjänsten. Brott kan även medföra skadeståndsskyldighet. TV4 förbehåller sig även rätten att, vid upprepade avtalsbrott, blockera relevant IP-nr från fortsatt användning av Tjänsten. 

Uppsägning av Tjänsten 

För att säga upp ditt konto ber vi dig besöka vår GDPR sajt där du bland annat kan säga upp ditt konto genom att begära att bli glömd. TV4 kan säga upp ditt konto med omedelbar verkan vid;

1.  beslut om att stänga Tjänsten helt eller delvis, 

2.  beslut om att väsentligen förändra Tjänsten, eller

3.  brott mot Villkoren som kan anses väsentligt.

Uppsägning från TV4:s sida kan ske via Mina Sidor eller e-mail. Uppsägning med anledning av (1) kan även ske genom meddelande i Tjänsten.

Användargenererat innehåll och utgivaransvar

TV4 bär utgivaransvaret för Tjänsten vilket innebär att merparten av innehållet som återfinns i Tjänsten omfattas av detta ansvar. 

Det kan från tid till annan förekomma innehåll i Tjänsten som skapats eller skickats in till oss av våra användare – detta kallas ibland för ”användargenererat” innehåll. Exempel på detta är kommentarer, recensioner eller bilder. I vissa fall förhandsgranskas sådant innehåll av TV4 och det betyder då att innehållet omfattas av TV4:s utgivaransvar. Det kan dock finnas situationer då TV4 tillåter användare att själva publicera innehåll i Tjänsten utan föregående granskning. TV4 ansvarar inte för sådant innehåll vilket betyder att det är användaren som lagt upp innehållet som bär det fulla ansvaret. TV4 är dock enligt den sk BBS-lagen (lag 1998:112 om ansvar för elektroniska anslagstavlor) skyldig att i efterhand granska och ta bort sådant innehåll som användare själv lagt upp om innehållet anses vara i strid med lag. Därutöver förbehåller sig TV4 rätten att ta bort sådant innehåll som användare lagt upp om TV4 bedömer innehållet som olämpligt eller opassande. 

För att du som användare av Tjänsten ska se vad som är publicerat av TV4 och vad som är publicerat av våra användare utan vår föregående granskning så gör vi åtskillnad på dessa i vår layout eller med skriftliga markeringar. Om det t.ex. går att kommentera material som TV4 publicerat och sådana kommentarer inte förhandsgranskas av TV4 kommer kommentarsfälten att särskiljas från det övriga innehållet.

Om du bidrar med innehåll till Tjänsten så anses du genom den åtgärden ge TV4 en evig och obegränsad rätt (licens) att använda innehållet i Tjänsten och i verksamheten i övrigt. Det kan t.ex. röra sig om fotografier som utgör bidrag i tävling eller texter som du publicerar på en webbplats. Vidare ansvarar du för att allt material som skickas in till TV4 eller som du själv tillgängliggör är i enlighet med lag och att du erhållit de tillstånd som krävs för sådant tillgängliggörande (t.ex. tillstånd från berörda upphovsmän). TV4 har rätt att kräva ersättning i form av skadestånd för det fall ditt tillgängliggörande av innehåll  medför skada för TV4.

Ansvar för Tjänsten

TV4 ansvarar inte för att det material som tillgängliggörs via Tjänsten är korrekt eller fullständigt och skada som uppkommer till följd av felaktigheter i materialet ersätts därmed inte. TV4 kan när som helst och utan föregående meddelande välja att ta bort material från Tjänsten.

TV4 ansvarar inte i något fall för t.ex. fel, skada eller försening som beror på din felaktiga användning av Tjänsten, fel i din utrustning eller annan utrustning som inte tillhör TV4. TV4 ansvarar inte heller för fel som beror på strömavbrott, fel i och försening av operatörers nätverk, leveranstjänster eller andra fel och förseningar som beror på omständigheter utanför TV4 s kontroll. I Tjänsten kan det förekomma länkar till andra webbplatser som ägs och/eller kontrolleras av  annan tredje part. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

Överlåtelse 

TV4 äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan. Du äger inte rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan.

Tillämplig lag och tvistelösning

Villkoren ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Villkoren begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt. Skulle någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsens ogiltighet inte på något sätt påverka möjligheten att verkställa övriga bestämmelser i dessa villkor och tillämpningen av den bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, under förutsättning att Villkoren inte som en konsekvens blir oskäligt obalanserade.

Om en tvist uppstår mellan TV4 och dig ska vi i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om vi inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol. I egenskap av konsument har du möjlighet att istället välja att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten.

Publicerad 2018-04-02 kl 12:30
next recommended article
Nästa
fotbollskanalen

Skapa ett gratis konto eller logga in för att få en anpassad nyhets- och matchupplevelse av Fotbollskanalen. Följ dina favoriter:

Spelare
Lag
Ligor & turneringar
Bloggar & poddar
Samma konto på Fotbollskanalen, C More och TV4 Play.
Skapa konto