Följer

Populära lag

Populära spelare

Populära ligor

ANNONS

Eventuella luckor i nya spellagen kring matchfixning: ”Blir antagligen straffritt"

Allsvenskan

Spelfuskbrott har införts för att röka ut matchfixningen.
Problemet är att det eventuellt går att komma runt lagen.
- Konsekvensen är sannolikt den som du påtalar, säger Spelinspektionens samordnare mot matchfixning, Katarina Abrahamsson, till Fotbollskanalen.

Foto: TT.

I december 2017 presenterade dåvarande civilminister Ardalan Shekarabi (S) regeringens förslag på en ny spellagstiftning. Lagen, som nu varit i bruk i snart ett år, innebär bland annat att alla bolag som verkar på den svenska marknaden måste ha licens och att även de utländska bolag som verkar på den svenska marknaden ska betala skatt i Sverige. 

För fotbollssfären var det mest intressanta det faktum att en ny brottsrubricering skulle införas. ”Spelfuskbrott” är tänkt att få bukt med problematiken kring riggade matcher i Sverige. Ett problem som polisen menar är utbrett.

- Vi har fokus på att röka ut matchfixningen från vårt land, sa Shekarabi på en presskonferens då lagen presenterades.

ANNONS

Vad har då hänt under det första året då lagen funnits tillgänglig? Och är lagen så heltäckande som myndigheter och fotbolls-Sverige hoppas?

I lagen står att den som ”… otillbörligen vidtar en åtgärd som är ägnad att påverka utgången av ett spel som omfattas av licenskrav enligt denna lag döms för spelfusk till fängelse i högst två år”.

Lagen kan dock inte tillämpas på onlinespel som ”inte riktas till den svenska marknaden”. Anledningen till att lagen har den begränsningen har med jurisdiktion att göra.

- Att inte vända sig mot den svenska marknaden innebär bland annat att man inte ska ha marknadsföring i Sverige, man ska inte rikta sig till kunder på svenska, man ska inte ta emot vad i svenska kronor och inte kontakta svenska spelare som är avstängda och så vidare, säger juristen Katarina Abrahamsson, som är samordnare mot matchfixning på nyinrättade Spelinspektionen.

ANNONS

Mycket av den misstänkta matchfixningen sker dock inte via spel på den svenska marknaden. Katarina Abrahamsson uppskattar att ungefär 70 procent av vadhållningen på matcher i Sverige sker via bolag utomlands. Även Dagens Nyheter har tidigare rapporterat att spel just i Asien står för en stor del av vadhållningen, inte minst på superettan där många matcher de senaste säsongerna stängts för spel.

Så vad händer om det läggs ett spel hos ett bolag som inte har licens i Sverige, som inte riktar sig till den svenska marknaden, på ett objekt som de licensierade bolagen inte erbjuder? Risken är att parterna som genomför en riggad match då kommer runt lagstiftningen.

- Jag vill inte kommentera om det är ett hål eller inte men konsekvensen är sannolikt den som du påtalar. Lagen är inte prövad och det har inte väckts något åtal vare sig det är spel som omfattas av licenskrav eller inte. Men så som lydelsen är: Ja, säger Katarina Abrahamsson.

ANNONS

Ser du någon problematik i att det faktiskt kan finnas en möjlighet att gå runt det och genomföra en ”laglig” matchfixning?
Laglig är också en sanning med modifikation. Jag kan inte riktigt svara på den frågan för den lagstiftningen är jag inte riktigt hemma i, men det finns också manipulation och mutor. De kan ju också ligga till grund. Sedan är det också så att det i många andra länder inte heller är tillåtet att manipulera ett resultat. Men visst, det kan hända att det sker en manipulation på något resultat i Sverige som får påverkan utan att det finns en möjlighet att lagföra. Sedan om jag vill kalla det lagligt eller icke lagligt vill jag inte uttala mig om. Men kontentan att en manipulation kan ske på något som utförs i Sverige för en vadhållning som sker utomlands och inte kan lagföras enligt denna lag, ja.

ANNONS

Thomas Forsberg är kammaråklagare på riksenheten mot korruption. Han är visserligen just nu på en annan avdelning än den som rör matchfixning men så sent som i september uttalade han sig i en artikel på Svenska Spels hemsida. Där omskrevs han som den som ”leder kampen mot spelfusk i Sverige”. Han håller med Katarina Abrahamsson i sättet lagen förmodligen borde tolkas.

- Det är nog så, säger Forsberg till Fotbollskanalen.

Tobias Tibell är förbundsjurist på Svenska Fotbollförbundet. Han är inte lika säker på att lagen inte täcker i det här fallet utan sträcker sig i stället till att det kan bli ”komplicerat”. Han beskriver olika scenarier för Fotbollskanalen:

1.)

- Om ett spelbolag som omfattas av licenskravet erbjuder spel på en svensk match, matchen manipuleras och vadhållningen äger rum hos det licensierade spelbolaget, ja då har vi en ganska solid situation, säger Tibell.

ANNONS

2.) 

- Ett spelbolag med licens i Sverige erbjuder spel på matchen X, men även bolag som inte har licens i Sverige erbjuder spel på den matchen. Matchen manipuleras och vadhållningen, de kriminella investeringarna, sker hos det icke-licensierade bolaget. Men det faktum att matchen X manipuleras påverkar också bland annat de kunder hos det licensierade bolaget som ingått vadhållning på den här matchen. I det scenariot känner jag mig ganska bekväm med att säga att det förfarandet är kriminaliserat utifrån konstruktionen av spelfuskbrottet.

3.)

- Vad som händer om man bara satsar pengar hos ett icke licensierat bolag är mer komplicerat, men jag skulle säga att det är långt ifrån solklart att den här straffbestämmelsen inte kan tillämpas. Manipulationen utförs i Sverige av en eller flera svenska spelare eller funktionärer. En aktör verksam inom svensk fotboll måste alltså utföra någon typ av manipulation för att skapa förutsättningar för att den aktuella vadhållningen ska bli vinnande. Då begås ju de helt centrala handlingarna i manipulationskedjan i Sverige.

ANNONS

Han fortsätter:

- Sedan sker vadhållningen utomlands hos ett internationellt spelbolag som kanske inte är skyldigt att ha en svensk spellicens. Då skulle jag säga att det är en något mer komplicerad situation där man noga får analysera lydelsen av spelfuskbrottsbestämmelsen och analysera den i ljuset av bland annat förarbetena till lagstiftningen. Vad är det den här bestämmelserna finns till för att värna? Jo, bland annat idrottens integritet och idrottsverksamheten som finns här i landet. Det tycker jag är något som domstolarna verkligen måste överväga när man tillämpar den här bestämmelsen. Är det inte så att det här varit lagstiftarens intention? Talar inte väldigt mycket för att det här ska vara kriminaliserat? Brottet begås i någon mening här. Det är att gå för långt att säga att det inte är kriminaliserat i Sverige, innan det är prövat. Då tar man lite för lättvindigt på den juridiska analysen av det här.

ANNONS

Om man tar exemplet att det spelas på ett bolag som inte har licens i Sverige, hos ett bolag som inte riktar sig till den svenska marknaden och på ett spelobjekt som inget av de licensierade bolagen erbjuder?
Första frågan är: Ska det här bolaget egentligen ha licens? Är det så att de erbjuder spel som gör att de ska söka svensk spellicens? Då är det solklart att det bolaget sorterar under spelfuskbrottets jurisdiktion. Det står nämligen ”… ett spel som omfattas av licenskrav”. Vänder de sig mot den svenska marknaden på något sätt så skulle jag säga att det är solklart att den här bestämmelsen är tillämplig. De behöver inte ha svensk spellicens, utan de omfattas av kravet på det.

- Är det däremot ett asiatiskt bolag som erbjuder spel till asiatiska kunder och det inte är något spelbolag som omfattas av svensk licens som erbjuder spel på den matchen/objektet, då gäller det resonemanget jag för om att helt centrala moment för att manipulera den svenska matchen utförs av en eller flera svenska fotbollsspelare eller funktionärer i syfte att det ska vinnas pengar på en vadhållningsmarknad. Må så vara att spelbolaget vänder sig till ett kundkollektiv som gör att bolaget inte behöver ha svensk spellicens men det är inte alldeles solklart att spelfuskbrottet inte träffar ett sådant tillvägagångssätt. Dessutom har vi mutbrottslagstiftning och andra bestämmelser, till exempel om olaga hot. Kan man hänga upp det på något sånt så är det inte spelfuskbrottet ensamt som avgör om handlandet är kriminaliserat. 

ANNONS

Men då påverkar det ju inte utgången av ett spel som omfattas av ett licenskrav?
Nej, det är helt korrekt och det är där den springande punkten finns. Hur skulle domstolen läsa det i förhållandet till syftet med bestämmelsen och vad skulle de landa i för bedömning? Men det är klart att det finns tolkningsutrymme här, det håller jag med om. Det är inget snack om den saken.

Just nu håller Spelinspektionen dessutom på att arbeta med att komplettera lagen med så kallade föreskrifter. Eventuellt fler förbud för de licensierade bolagen, helt enkelt. SvFF har bland annat framfört att man vill se ett förbud för de licensierade bolagen i Sverige att tillåta spel under division två på herrsidan. Dessutom vill förbundet att möjligheten att spela på enskilda matchmoment som i grund och botten inte har med matchens slutresultat att göra, till exempelvis antal inkast, nästa hörna eller resultat i halvtid, inte ska kunna erbjudas. 

ANNONS

- Och här har Åklagarmyndigheten varit jättetydligt i sitt remissvar till lagstiftaren och sagt att det här inte kan tillåtas, för att det är en exponering för kriminalitet och det är dessutom otroligt svårutrett, säger Tobias Tibell.

Nästa fråga blir då: Öppnar fler föreskrifter (alltså fler möjliga spelobjekt för de bolag som inte har licens i Sverige jämfört med de som har licens) för fler potentiella möjligheter att rigga matcher utanför spelfuskbrottet?

Kammaråklagare Thomas Forsberg igen:

- Jag vet inte hur man ska tolka det faktiskt. Det är svårt att svara på rak arm, det är inte prövat riktigt. Alla anmälningar vi har fått in har gällt licensierat spel. Man funderar ju på att sätta föreskrifter som ska begränsa spel på vissa spelformer och nivåer. Då blir det ju inte att göra en läggmatch kring något som inte är föremål för licensierat spel över huvud taget. Det blir antagligen straffritt, så måste man nog tolka det, säger han.

ANNONS

Katarina Abrahamsson:

- Jag kan nog inte säga annat än att jag absolut förstår hur ni tänker. Det finns i dagsläget inte speciellt mycket som visar vad som skulle hända med en marknad om man begränsar den eller förbjuder saker.

Än så länge har inget fall ens varit nära att prövas mot den nya lagstiftningen. Inget misstänkt fall av matchfixning har ens lett till åtal för spelfuskbrott. Både Katarina Abrahamsson på Spelinspektionen och Tobias Tibell på förbundet betonar vikten av att få ett rättsfrågan prövad.

- Vi hoppas på att det kommer ärenden så vi får det här prövat i Sverige. Det finns förundersökningar men det finns inga väckta åtal, säger Abrahamsson.

Tibell:

- Det tror jag att alla skulle gagnas av, att det verkligen tydliggjordes från domstolarnas sida hur den här kriminaliseringen ska tolkas och tillämpas. Det tror jag inte att någon har något emot egentligen.

ANNONS

Ardalan Shekarabi var civilminister och ansvarigt statsråd då den nya lagen implementerades. Han är väldigt nöjd över att lagen, som ska komplettera andra fall av brottslighet som kan förekomma i samband med matchfixning, kommit till ”efter nästan två decenniers vilda västern”, men medger att det finns saker kvar att göra. 

- Det har i och för sig kommit tillsynsbeslut. Man har till exempel konstaterat att flera licenshavare har brutit mot spellagen genom att erbjuda vadhållning på U17- och U21-serien, där övervägande delen av spelarna varit minderåriga. Då ser vi direkt risk för matchfixning och då har myndigheten beslutat om en varning och böter i tolv ärenden, säger han till Fotbollskanalen.

- Själva brottet spelfuskbrott har ju bara gällt i elva månader. Vi kommer att se mer och mer aktioner från samhällets sida mot spelfusk och matchfixning för vi kan inte tolerera detta. En av målsättningarna med spelreformen var att röka ut matchfixningen från Sverige och vi kommer att vara hårda här. Det kommer inte att finnas en tolerans för matchfixning. Sedan handlar det inte bara om att vi i efterhand ska döma människor utan det handlar om att förebygga och där är det viktigt att myndigheten tillsammans med andra aktörer ser till att begränsa riskerna så mycket som möjligt, inte minst tillsammans med fotbollen som är den stora idrotten där de här riskerna finns.

ANNONS

Vad gäller den eventuella problematiken med att kunna komma runt lagstiftningen säger Shekarabi:

- Skulle det vara så att vi har situationer som inte täcks av det nya spelfuskbrottet, den definitionen, då har vi en utredning som parallellt sitter och jobbar och som kommer att kunna föreslå lagändringar redan nästa år. Jag uppmanar branschen, speciellt fotbollsförbundet med det engagemang och kunskap de har inom det här området, att i så fall uppmärksamma oss på brister i lagstiftningen. Det finns en poäng i att vi har en parallell utredning och det är för att vi ska kunna justera lagstiftningen där vi efter genomförandet upptäcker brister. Vi menar allvar. Det här är regeringens åtagande, att matchfixning och spelfusk ska rökas ut från Sverige.

Hur väl tycker du att den här lagstiftningen täcker in själva in problematiken i Sverige i dag?

ANNONS
- Vi valde att bredda kriminaliseringen så att den nya lagstiftningen täcker fler situationer, i anslutning till matchfixning och spelfusk. Men lagstiftningen täcker ju inte de aktörer som vi inte har jurisdiktion över, som sitter någon annanstans. Det är viktigt att vi använder lagstiftningen effektivt här hemma mot alla de som är inblandade. Vi är otroligt hårda och tydliga där och prioriterar arbetet. Sedan kommer nästa steg, när vi börjar ta kontroll på detta också börjar jobba mer med internationell samverkan. Där har Spelinspektionen också ett internationellt fokus där vi jobbar tillsammans. Men det finns väldigt mycket som vi först måste göra här på hemmaplan.

Publicerad 2019-12-12 kl 11:57

Kommentarer

Visa kommentarer
ANNONS
next recommended article
Nästa
ANNONS
fotbollskanalen

Skapa ett gratis konto eller logga in för att få en anpassad nyhets- och matchupplevelse av Fotbollskanalen. Följ dina favoriter:

Spelare
Lag
Ligor & turneringar
Bloggar & poddar
Samma konto på Fotbollskanalen, C More och TV4 Play.
Skapa konto