POPULÄRA LAG

POPULÄRA SPELARE

ANNONS
VILLKOR

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för

FOTBOLLSKANALEN

Senast reviderad: 2018-05-21

Innehåll

 • Introduktion
 • Personuppgifter vi samlar in
 • Hur vi använder personuppgifter
 • Anledningar till att vi delar dina personuppgifter
 • Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter
 • Dina individuella rättigheter
 • Säkerhet för dina personuppgifter
 • Var vi sparar och behandlar personuppgifter
 • Vårt bevarande av personuppgifter
 • Ändringar i denna personuppgiftspolicy
 • Kontakta oss
 • Ändringshistorik

 

Introduktion

Denna personuppgiftspolicy gäller för tjänsten Fotbollskanalen (”Tjänsten”), som tillhandahålls genom webbsiten Fotbollskanalen.se eller applikationer, av TV4 AB med organisationsnummer 556242-7152 (”TV4”, ”vi” eller ”oss”). I den här policyn förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du använder Tjänsten.

Vi använder information som vi samlar in om dig för tre huvudsakliga skäl:

 • för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) Tjänsten,
 • för att tillhandahålla rekommendationer i Tjänsten och anpassa Tjänsten för dig, samt
 • för att skicka kommunikation och marknadsföring, inklusive kampanjer, till dig.

Av dessa skäl kombinerar vi de uppgifter som vi samlar in om dig för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. För att förbättra skyddet för din integritet har vi vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder som är utformade för att förhindra vissa kombinationer av data.

TV4 och C More Entertainment AB (”C More”) ingår i samma mediehus (Bonnier Broadcasting AB). Vi är även del av en koncern där moderbolaget är Bonnier AB, med organisationsnummer 556508- 3663. Inom koncernen delar vi administrativa system och kvalitetssäkrad analys av data. Vi delar därför vissa personuppgifter om dig med Bonnier AB, vilket förklaras närmare i denna policy. De företag som ingår i Bonnierkoncernen framgår under fliken Företag & Varumärken på bonnier.com. Vi ber dig notera att andra bolag inom vår koncern tillhandahåller andra produkter och tjänster och har egna personuppgiftspolicyer för dessa. Denna policy gäller således enbart för din användning av Fotbollskanalen.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Läs gärna vidare om hur vi använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du tillvaratar dina rättigheter genom att klicka vidare på länkarna till de olika avsnitten här nedan.

1. Personuppgifter vi samlar in

1.1 En personuppgift är all information som kan kopplas till dig som person, både direkt och indirekt genom andra uppgifter.

1.2 Vissa personuppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du skapar och administrerar ditt användarkonto för Tjänsten eller kontaktar oss för support. Vi samlar även in personuppgifter indirekt genom att registrera hur du använder Tjänsten. De personuppgifter som vi behandlar om dig är:

 • Kontaktuppgifter. Vi samlar in e-postadress när du registrerar dig för Nyhetsbrev.
 • Konsumtionshistorik. Vi samlar in uppgifter om hur du konsumerat innehåll i Tjänsten (t.ex. vilka ligor du följer, hur ofta du använder Tjänsten och från vilken typ av enhet du tagit del av Tjänsten).
 • Enhets- och användningsdata. Vi samlar in uppgifter via cookies, vilka beskrivs närmare i vår cookiepolicy (generellt kan sägas att det är information om hur din enhet interagerat med Tjänsten, t.ex. vilka inställningar du väljer och de programvarukonfigurationer du använder mest).
 • Information om din användning av andra tjänster/produkter som tillhandahålls inom Bonnierkoncernen. . Dina intressen och favoriter kan även härledas eller anknytas från andra uppgifter som vi samlar in, exempelvis den information som vi får del av genom det centrala analysverktyg som finns inom Bonnier-koncernen, där vi får del av uppgifter om innehåll som du tagit del av i andra produkter och tjänster som företag inom Bonnier-koncernen tillhandahåller.

 

1.3 Vi kan även erhålla uppgifter från tredje part. Dessa uppgifter skyddar vi på samma sätt som vi skyddar andra personuppgifter och i enlighet med vad som beskrivs i denna policy. Sådana tredje partskällor kan t.ex. vara:

 • Bolag som säljer demografiska data. Denna data innehåller i regel inte personuppgifter utan utgör endast statistik och liknande. Informationen används för att verifiera och i vissa fall komplettera information vi redan har.
 • Sociala nätverk, under förutsättning att du har gett oss åtkomst till dina uppgifter.
 • Partners som vi samarbetar med för att erbjuda tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet (t.ex. tävlingar).
 • Offentligt tillgängliga källor, t.ex. öppna myndighetsdatabaser eller andra data som är tillgängliga för allmänheten.

 

2. Hur vi använder personuppgifter

2.1 Vi använder information som vi samlar in om dig för tre huvudsakliga ändamål:

 • för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) Tjänsten,
 • för att tillhandahålla rekommendationer i Tjänsten och anpassa Tjänsten för dig, samt
 • för att skicka kommunikation och marknadsföring, inklusive kampanjer, till dig.

 

2.2 Tillhandahålla, förbättra och anpassa Tjänsten. Detta innefattar att:

 • Tillhandahålla Tjänsten. Vi använder uppgifter för att tillhandahålla Tjänsten och för att kunna skicka Nyhetsbrev om du har registrerat dig.
 • Förbättra och utveckla Tjänsten. Vi kommer att underhålla, testa, förbättra och utveckla Tjänsten med hjälp av statistik om hur Tjänsten används. För detta syfte använder vi till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende och sökfrågor för att förbättra relevansen av sökresultat, samt användningsdata för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras.
 • Analys/Affärsutveckling. Vi använder uppgifter för att ta fram aggregerade analyser som gör det möjligt för oss att driva och skydda vår verksamhet samt att ta välgrundade beslut. Analysfunktionen kan användas för analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering, trender, statistik, m.m. vilket hjälper oss i vårt arbete med att utveckla Tjänsten. Huvudsakligen används aggregerad och/eller anonym data i samband med denna typ av analys. 
 • Säkerhet. Vi använder uppgifter för att skydda din och Tjänstens säkerhet, för att upptäcka och förhindra bedrägeri, säkerhetsincidenter och för att lösa ev. tvister, samt fullgöra våra rättsliga skyldigheter och avtal.

 

2.3 Personliga rekommendationer och anpassning av Tjänsten för dig. För att ge dig en anpassad användarupplevelse av Tjänsten rekommenderar vi innehåll till dig i Tjänsten. Rekommendationerna baseras bl.a. på vad du tidigare har tagit del av för innehåll. Rekommendationer kan även ges utifrån den målgrupp/det segment du tillhör. Med målgrupp/segment avses en grupp användare som har liknande egenskaper som du har, t.ex. tillhör samma åldersintervall, har samma kön, delar lika intressen (dvs. tar del av liknande innehåll i Tjänsten). För att få ditt segment använder vi följande information:

 • Data inhämtad från vår egen Tjänst (tittar- och surfhistorik från TV4 Play).
 • Information från Bonnier ABs centrala kundregister. 
 • Information från Bonnier ABs koncerngemensamma analysfunktion. Denna gemensamma funktion innehåller information om vilka andra produkter och tjänster du använder och som tillhandahålls av något av bolagen i Bonnierkoncernen, samt vilket typ av innehåll du tagit del av i dessa tjänster. Uppgifterna analyseras och grupperas med stöd av den koncern-gemensamma analysfunktionen. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av Tjänsten och kommunikationen som riktas mot dig, så kallad personalisering. Denna information använder vi när vi ska avgöra vilka rekommendationer vi ska visa för dig.

 

2.4 Skicka kommunikation och marknadsföring (t.ex. Nyhetsbrev). Vi använder dina uppgifter för att kommunicera med dig (t.ex. via e-post) exempelvis för att meddela dig angående ändrade avtalsvillkor. När vi skickar Nyhetsbrev till dig via e-post, kan du alltid välja att inte längre ta emot sådan marknadsföring via en länk i varje utskick.

 

2.5 Intressebaserad reklam/marknadsföring. Vi använder data om hur du använder Tjänsten för att ge dig relevant marknadsföring och visa reklam som du kan ha intresse av i samband med att du använder Tjänsten. Uppgifterna analyseras och grupperas med stöd av vår koncerngemensamma analysfunktion som administreras av Bonnier AB. Detta möjliggör att vi kan rikta intressebaserad reklam till våra användare som besöker vår webbsite. När du besöker vår Tjänst, kommer några av de cookies vi placerar på din dator vara annonseringscookies, så att vi kan förstå vilka typer av sidor som du är intresserad av. Vi kan därefter visa rekommendationer eller annonser på din webbläsare som baseras på dessa uppfattade intressen.

 

2.6 Annonserna som du ser I Tjänsten kan väljas utifrån information om hur du använder Tjänsten och innehåll i Tjänsten som du tagit del av. Annonserna kan också väljas utifrån annan information som vi får reda på om dig med tiden med hjälp av demografiska data, användningsdata från Tjänsten och webbsiter och från våra annonsörers och partners webbsiter och appar. Om du väljer att avanmäla dig från intressebaserad reklam kommer data som är associerade med dessa cookies inte att användas. Det är viktigt att komma ihåg att ingen av de tekniker vi använder för intressebaserad reklam samlar information om ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

 

2.7 Vi kan även dela anonym beteendedata om våra användare till våra annonsörer och partners, inklusive företag som sponsrar innehåll som märks med ”Sponsrat av”, ”Betalt innehåll/Betalt av” eller ”Innehåll från annonsörer/Från våra annonsörer”. Anonym data är information som inte går att koppla till en individ där vi har tagit bort alla referenser och kopplingar till våra användare. Detta betyder att när du besöker andra webbsiter kan du visas annonsering som baseras på ditt beteende på vår webbsite. Vi kan även visa annonser på vår webbsite som baseras på ditt beteende på andra webbsiter.

 

2.8 Beteendestyrd retargeting är en annan form av intressebaserad reklam som möjliggör för oss och våra annonsörer att visa reklam för dig baserad på dina läs- och klickmönster på en webbsite utanför vår Tjänst. Till exempel, om du har besökt en webbsida för en modebutik, kan du komma att se annonser från samma butik som visar erbjudanden eller de produkter som du har tittat på.

 

2.9 Om du väljer att stänga av cookies i din webbläsare kommer du inte få intressebaserad reklam men det

betyder inte att du inte längre kommer att få se reklam på vår webbsite, utan att den reklam som visas kommer inte att vara anpassad för dig och kan därför upplevas som mindre relevant. Om du väljer att stänga av cookies kan detta även få andra konsekvenser, t.ex. för din användarupplevelse. Se mer under avsnittet ”Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter” nedan. Det är viktigt att komma ihåg att inga av de tekniker vi använder för intressebaserad marknadsföring samlar information om ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

 

2.10 Övriga ändamål. Om vi avser att använda dina personuppgifter för ett annat syfte än de som beskrivs i den här policyn, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in och vi kommer att be om ditt samtycke där det krävs.

 

3. Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

 

3.1 Vi är restriktiva med att dela dina personuppgifter med andra. I samband med att vi tillhandahåller Tjänsten till dig kan det dock vara nödvändigt för oss att dela din information med andra så att vi kan leverera Tjänsten till dig. De bolag som vi lämnar dina uppgifter till får enbart behandla dem i enlighet med våra instruktioner och genom avtal säkerställer vi en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

 

3.2 Vi delar dina uppgifter med Bonnier AB och andra bolag inom Bonnierkoncernen genom den koncerngemensamma analysfunktionen som Bonnier AB administrerar (se mer om registret och analysfunktionen under avsnittet ”Hur vi använder personuppgifter”).

 

3.3 Vi delar även dina uppgifter med bolag som tillhandahåller tjänster till oss (t.ex. leverantörer av IT-tjänster, IT-system, m.m.) för det fall de behöver tillgång till personuppgifterna för att tillhandahålla sina tjänster till oss. Vi kan också lämna ut personuppgifter i händelse av en affär (exempelvis vid sammanslagning av vårt bolag med annat bolag eller vid försäljning av våra tillgångar) eller till t.ex. myndigheter, om det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

 

4. Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

 

4.1 Om du inte längre vill ta emot direktmarknadsföring (t.ex. Nyhetsbrev) via e-post kan du använda avregistreringslänken som finns med i varje utskick.

 

4.2 Som vi nämnde ovan samlar vi även in uppgifter om dig via cookies. Om du väljer att stänga av cookies kan detta även få andra konsekvenser, t.ex. för din användarupplevelse. Läs mer om detta i vår cookiepolicy.

 

5. Dina individuella rättigheter

 

5.1 Du har följande rättigheter i samband med att vi behandlar dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag). Du har rätt att få bekräftelse på huruvida vi behandlar dina personuppgifter, en kopia på dessa uppgifter och information om vår behandling.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering. Du har rätt att under vissa omständigheter få uppgifter borttagna.
 • Rätt till begränsad behandling. Du har rätt att under vissa omständigheter kräva att vår behandling begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att dina uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag som ansvarar för att behandla dina personuppgifter (detta gäller dock bara för behandling som utförs med stöd av samtycke eller som utförs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och enbart sådana uppgifter du själv har tillhandahållit oss)
 • Rätt att invända. Du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna under vissa omständigheter.
 • Rätt att återkalla. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke (i den mån behandlingen baseras på ditt samtycke), notera att ett återkallande däremot inte påverkar lagligheten av behandlingen som skett med stöd av samtycke, innan samtycket återkallades
 • Rätt till klagomål. Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt lag (i Sverige är Datainspektionen ansvarig tillsynsmyndighet).

 

5.2 Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. För det fall du skulle vilja utöva någon av rättigheterna bör du i första hand titta på Mina Sidor i Tjänsten där du hittar svar på de flesta frågor. Du är självklart även välkommen att kontakta oss direkt via uppgifterna nedan i avsnittet ”Kontakta oss”

 

6. Med vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter?

 

6.1 Som framgår ovan (”Hur vi använder personuppgifter” samt ”Anledningar till att vi delar dina personuppgifter”) behandlar vi dina uppgifter för flera olika syften.

 

6.2 Den behandling vi utför, t.ex. när vi behandlar dina kontaktuppgifter och information om innehåll som du har konsumerat, är nödvändig för att vi ska kunna administrera och tillhandahålla Tjänsten till dig i enlighet med våra användarvillkor.

 

6.3 Viss behandling, t.ex. för marknadsföringsändamål eller för statistiska ändamål, gör vi det med stöd av att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter. 

 

6.4 Om vi skulle vilja utföra någon behandling som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta det separat innan behandlingen påbörjas.

 

7. Säkerhet för dina personuppgifter

 

7.1 Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Exempelvis lagras dina personuppgifter i datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering eller motsvarande tekniker.

 

8. Var vi sparar och behandlar personuppgifter

 

8.1 Personuppgifter som samlas in av oss kan lagras och behandlas huvudsakligen i den region där du bor, i Sverige, eller i andra länder där vi, våra samarbetspartners, våra leverantörer, Bonnier AB och dess samarbetspartners, dotterbolag eller leverantörer är verksamma. Lagringsplatserna väljs med avsikt att fungera effektivt, att förbättra prestanda och skapa redundans i syfte att skydda data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna personuppgiftspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

 

8.2 Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, vilket kan ske, har laglig grund säkrats, exempelvis genom avtal innehållandes de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats. Vi kommer även se till att de som mottar uppgifterna håller en hög säkerhetsnivå för uppgifterna.

 

9. Vårt bevarande av personuppgifter

 

9.1 Vi bevarar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter (t.ex. enligt bokföringslagen), lösa tvister och fullgöra våra avtal. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera. För att avgöra när uppgifter ska raderas är det framförallt syftet som avgör.

 

9.2  Även om bevarandeperiod varierar, sparar vi i regel dina användarkontouppgifter så länge som du är en registrerad användare av Tjänsten, och upp till ett (1) år därefter (för marknadsföringsändamål). Vissa uppgifter raderas dock löpande, t.ex. uppgifter som samlas in via cookies som raderas i enlighet med vår cookiepolicy. Detta gör att vi enbart använder relevant information och ger oss möjlighet att ge dig aktuell information och en i tiden anpassad användarupplevelse.

 

10. Ändringar i denna personuppgiftspolicy

 

10.1 Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs t.ex. för att återspegla kundfeedback och ändringar i Tjänsten. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs nederst på sidan under ”Ändringshistorik”, varpå ändringarna träder i kraft.

 

10.2 Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi behandlar dina personuppgifter, meddelas du via notis i Tjänsten, anslag på webbsiten eller via e-post innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna policy regelbundet så håller du dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter och din integritet.

 

11. Kontakta oss

 

11.1 Om inget annat anges är TV4 AB (org. nr. 556242-7152) personuppgiftsansvarig för depersonuppgifter som samlas in via Tjänsten och således omfattas av denna personuppgiftspolicy. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dem.

 

11.2 Vi har utsett ett dataskyddsombud till vilken du kan ställa dina frågor via följande kontaktinformation.

TV4 AB
Att: Dataskyddsombud
Tegeluddsvägen 3-5
115 41 Stockholm
Mailadress: dpo@bonnierbroadcasting.com

_____________________________

Ändringshistorik

Maj 2018: Förtydliganden med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) träder i kraft den 25 maj 2018. Den uppdaterade personuppgiftspolicyn kommer automatiskt att träda i kraft för alla befintliga användare av Tjänsten den 25 maj 2018, och från den dagen tillämpas på din användning av Tjänsten. Policyn har även omarbetats för att vara koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enklare att kunna ta till sig och förstå.

 

Publicerad 2018-05-01 kl 10:36
ANNONS
Nästa artikel
ANNONS
ANNONS

Hej, du har en äldre version av webbläsare

För en bättre upplevelse på fotbollskanalen, vänligen byt till senare version

chrome
safari
ie
firefox
Fortsätt ändå