Följer

Populära lag

Populära spelare

Populära ligor

ANNONS

Beskedet: Anmälan mot ÖFK lever hos disciplinnämnden: "Inte bundna av en dom"

Allsvenskan

SvFF:s licensnämnd har anmält Östersunds FK till disciplinnämnden, men vill att processen ska vara vilande fram till att dom i Daniel Kindberg-härvan vunnit laga kraft.
Ärendet lever dock för disciplinnämnden, något beslut om vilandeförklaring har inte fattats än.
- Vi avvaktar yttranden från Kindberg och ÖFK, säger nämndens ordförande Kerstin Elserth till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagen kunde Fotbollskanalen avslöja att Svenska Fotbollförbundets licensnämnd valt att anmäla Östersunds FK och klubbens tidigare ordförande Daniel Kindberg. Anmälningar har lämnats till disciplinnämnden och representantskapsmötet (årligt möte som fattar beslut om eventuell degradering) med anledning av det som framkommit i det ekobrottsmål som Kindberg är misstänkt i.

Det var i januari som licensnämnden valde att anmäla, efter att åtal väckts i december.

- Vi har funnit anledning att göra anmälningar både till disciplinnämnden och representantskapsmötet. Samtidigt har vi bett om att de ska vara vilande i avvaktan på den rättsliga processen. Det är ju så att även om det är väldigt allvarliga anklagelser som lyfts fram i förundersökningen så måste den rättsliga processen ha sin gång. Därför har vi sagt att anmälningarna måste vara vilande och så får vi se vad som händer med den rättsliga processen, säger licensnämndens ordförande Richard Johnsson till Fotbollskanalen.

ANNONS

Men att licensnämnden begärt att anmälningarna ska vara vilande innebär inte automatiskt att de är just vilande. De olika organen som är inblandade i den här frågan måste inte rätta sig efter varandra.

- Det är upp till de respektive organen att agera utifrån vad de tycker är rimligt. Men jag tror att de kommer att gå på det, att man avvaktar den rättsliga processen. Men det är inget jag kan svara på, egentligen.

Under tisdagen uppgav SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand för Fotbollskanalen att anmälningarna är vilande, men faktum är att något sådant beslut inte fattats än hos disciplinnämnden. Nämndens ordförande Kerstin Elserth berättar att anmälan som landat på deras bord inte vilandeförklarats i dagsläget. Processen lever och nämnden arbetar med ärendet.

- Det är både Östersunds FK och Daniel Kindberg som är anmälda till oss. Licensnämnden har begärt att vi i disciplinnämnden ska vilandeförklara processen innan det finns en dom som vunnit laga kraft, men den begäran har disciplinnämnden inte tagit ställning till än. Vi har skickat över information till Östersund och Daniel Kindberg och sagt att de ska komma in med ett yttrande i ärendet, säger Elserth till Fotbollskanalen.

ANNONS

ÖFK och Kindberg ska bland annat få yttra sig om eventuellt anstånd för att avvakta rättsprocessen, men också över frågan kring preskriptionstid. I Riksidrottsförbundets stadgar står nämligen:

"Påföljd för förseelse får inte åläggas någon, om inte förseelsen anmälts för bestraffning senast inom två månader från det förseelsen begicks eller blev känd. Påföljd får inte i något fall ådömas när fyra år förflutit från dagen för förseelsen".

Kerstin Elserth:

- I det här fallet har anmälaren, alltså licensnämnden, resonerat som så att man räknat på fristerna från det att åtal väcktes (i december 2018).

- Yttrandena om det ska komma in i början av april. Men de anmälda kan också vilja ha mer tid på sig.

Vidare berättar disciplinnämndens ordförande följande:

- Anmälningarna baseras på åtalet och det som kommer fram i förundersökningen, men inte de är inte fullständiga. Licensnämnden, anmälaren, vill ha anstånd för att utveckla själva anmälan i avvaktan på själva domen. Så vitt jag förstår kommer rättegången äga rum någon gång i vår (i april, maj och juni) och man kan räkna med att domen oavsett utgång kommer att överklagas.

ANNONS

Tänker ni avvakta rättsprocessen?
- Det är en fråga vi har att ha till ställning till. Vi avvaktar vad Kindberg och Östersund vad säger i sina yttranden och sen får vi se hur vi går vidare. De kanske vill ha mer tid för att svara på frågor och man kan misstänka att de kommer anlita advokater i det här. Så vi väntar på svar på frågorna och det finns inget beslut om vilandeförklaring just nu.

- Vi är inte bundna av en dom i ett brottmål. Vi ska göra vår egen prövning. Vi har ju haft några fall när det gäller matchfixning och ofta är det så att anmälaren grundar sin anmälan på vad som kommit fram i en förundersökning och dom. Men disciplinnämnden är inte bunden av vad som har kommit fram i en domstols dom. Vi gör vår egen prövning. Däremot kan vi ha utredningen i domstolen till grund för vårt beslut. Det handlar ju också om vad parterna åberopar för bevisning hos oss.

ANNONS

Så hur kan de anmälda parterna då komma att straffas? Kerstin Elserth förklarar:

- Anmälningarna lutar sig mot RF:s stadgar och i de stadgarna finns möjlighet till tillrättavisning, böter och avstängning. Avstängning kan avse uppdrag inom idrott. Det är ett brett spektra.

I och med att licensnämnden upprättat anmälningar både till disciplinnämnden och representantskapsmötet kan ÖFK eventuellt straffas på två olika fronter.

- Vi är fotbollens domstol och prövar ärendet enligt RF:s stadgar. Hur det andra spåret till representantskapsmötet ser ut eller kommer hanteras har jag ingen aning om. Det här är två olika spår, säger Elserth.

Det finns en möjlighet för Svenska Fotbollförbundet att straffa både individer och föreningar i den här typen av lägen. I förbundets tävlingsbestämmelser står det bland annat följande:

ANNONS

"Såvida det inte finns särskilda skäl ska förenings representationslag flyttas ned i seriesystemet när föreningen på annat sätt, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende".

Ett beslut om nedflyttning måste fattas av SvFF:s representantskapsmöte (årligt möte). Vidare kan "förening bli föremål för bestraffning enligt RF:s bestraffningsregler. Om det finns särskilda skäl för att inte besluta om nedflyttning får i stället böter utdömas enligt 14 kap. RF:s stadgar".

I det nämnda kapitlet i Riksidrottsförbundets stadgar står det att bestraffning kan ådömas "den som inom ramen för idrottslig verksamhet gjort sig skyldig till ekonomisk oegentlighet som allvarligt skadat idrottens anseende".

Fotnot: I en tidigare version av artikeln uppgavs disciplinnämnden ha beslutat om hur man ska se på preskriptionstiden i ärendet. Nämnden har ännu inte bestämt sig i den frågan.

ANNONS
Publicerad 2019-03-20 kl 10:15
ANNONS
next recommended article
Nästa
ANNONS
fotbollskanalen

Skapa ett gratis konto eller logga in för att få en anpassad nyhets- och matchupplevelse av Fotbollskanalen. Följ dina favoriter:

Spelare
Lag
Ligor & turneringar
Bloggar & poddar
Samma konto på Fotbollskanalen, C More och TV4 Play.
Skapa konto