Följer

Populära lag

Populära spelare

Populära ligor

Rörigt när Kindbergs ersättare röstades fram - ÖFK:s besked kan ha "lurat" medlemmar

Allsvenskan

Det blev rörigt när Bo Ottosson valdes till Östersunds FK:s nye ordförande på ett extrainsatt årsmöte under fredagen.
Oklarheter kring vilka som var röstberättigade under mötet rådde nämligen.
Länge var ÖFK:s besked att en annan tolkning av stadgarna än den som till slut användes skulle gälla.
- Beslutet (om rösträtten) togs under eftermiddagen, säger klubbens pressansvarig Niclas Lidström till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån/ostersundsfk.se/Instagram

Turerna runt Östersunds FK:s ordförandepost har varit många den senaste tiden. Men nu har en långsiktig efterträdare till Daniel Kindberg röstats fram av medlemmar. Under fredagen valdes Bo Ottosson, på ett extrainsatt årsmöte, till ny ordförande.

Ottosson var valberedningens förslag till ny ordförande, men han fick konkurrens i form av Mathias Rasteby. 57 röster landade på Ottosson, medan Rasteby fick 31 röster. Det rapporterar Östersunds-Posten.

Men under det extrainsatta årsmötet var "många medlemmar" "upprörda", enligt ÖP. Det med anledning av att det rått oklarheter kring vilka medlemmar som var röstberättigade under fredagen. Inför det ordinarie årsmötet skrev nämligen ÖFK följande på sin hemsida:

Annons

"Alla som är medlemmar i Östersunds FK och var det före 31/10 2018 är röstberättigad på årsmötet i kväll. Det vill säga, löste ni medlemsskap för 2018 före 31/10 har ni rätt att rösta i kväll på årsmötet".

ÖFK kommunicerade via olika officiella kanaler under fredagsmorgonen ut att samma regler skulle gälla för det extrainsatta årsmötet. Till exempel står det fortfarande följande i ett Instagram-inlägg från klubben:

"För att få rösta ikväll gäller att man måste ha varit medlem 2018 och betalt medlemsavgiften före 30/10. Allt enligt våra stadgar".

Men kort före det extrainsatta årsmötet kom ett nytt besked: alla som betalt medlemsavgift för 2019, oavsett tidpunkt, skulle ha rätt att rösta i ordförandevalet. I en text om det extrainsatta årsmötet, som uppdaterades med den nya informationen under fredagen, skriver klubben följande på sin hemsida:

Annons

"Ikväll har alla medlemmar i ÖFK möjlighet att närvara och rösta fram en ny ordförande".

Östersunds-Posten hävdar att det nya beskedet om rösträtten kom drygt en timme innan det extrainsatta årsmötet, som 100 röstberättigade medlemmar tog sig till. ÖP rapporterar att "i princip alla spelare ur A-lagstrupppen samt ledarstaben i Östersunds FK var på plats". Även klubbens ex-ordförande Daniel Kindberg.

- Våra stadgar är lite otydliga och efter överväganden så tolkar man (styrelsen) stadgarna som så att det här var ett extra årsmöte och att de medlemmar som är registrerade för 2019 skulle ha rösträtt. Det var inte fallet på årsmötet, eftersom det hörde till 2018 års verksamhetsår. Därav oklarheten, säger ÖFK:s pressansvarig Niclas Lidström till Fotbollskanalen.

- Styrelsen var enig i beslutet om att det var 2019 års medlemmar som gällde.

Annons

När fattades det beslutet?
- Det togs under eftermiddagen i dag.

Hur ser du på att det kom så tajt inpå?
- Det finns olika sätt att... eftersom det här var ett extra årsmöte finns det i våra stadgar inte riktigt en tydlighet kring vad som gäller. Nu gjorde styrelsen en tolkning av stadgarna att de var 2019 års medlemmar som skulle vara röstberättigade.

Hur kom de fram till att de skulle titta över stadgarna?
- Man diskuterade det under dagen, men hur man kom fram till det kan jag inte svara på. Det kan egentligen bara styrelsen svara på.

Hur ser du på att ni så sent som tidigare i dag kommunicerade att andra regler kring rösträtten skulle gälla?
- I det här fallet är det styrelsen och valberedningen som kallat till det här årsmötet och jag lyssnar och gör det som styrelsen och valberedningen har bestämt. Jag genomför det beslutet. Jag är en tjänsteman. Om de talar om för mig att jag ska informera på ett visst sätt så gör jag det.

Annons

Lidström beskriver det dock som "olyckligt" att klubben inte kunde kommunicera vad som gällde kring rösträtten tidigare.

På frågan om hur många av de 100 röstberättigade medlemmarna som var på plats under fredagen som inte skulle ha varit röstberättigade vid det ordinarie årsmötet svarar Lidström:

- Oj, det kan jag faktiskt inte svara på. Jag skulle gissa på 20-25 personer.

ÖP beskriver att det var "många medlemmar" som var "upprörda" under mötet. Hur uppfattade du stämningen?
- Jag uppfattade det som att det fanns en diskussion om hur man ska tolka saker och ting, säger Lidström.

Så vad står i ÖFK:s stadgar? Följande går att läsa under paragraf 17:

"Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet".

Annons

Under paragrafen som rör "extra årsmöte" står det att det som gäller angående rösträtten på ett extrainsatt årsmöte är "vad som sägs i 17 § (paragraf 17)".

ÖFK:s nyblivne ordförande Bo Ottosson är ordförande i bolaget Reaxcers styrelse. I den styrelsen har fotbollsklubbens förre ordförande Daniel Kindberg suttit tidigare, tillsammans med Ottosson.

Enligt Östersunds-Posten har flera sponsorer velat att ÖFK helt ska klippa banden med Daniel Kindberg, som är kvar inom klubben som ett "bollplank". Det är just i sponsorkretsar som ett motförslag till Bo Ottosson har cirkulerat, enligt ÖP. Nils-Åke Hallström, vd för en av klubbens huvudsponsorer (Hallströms Verkstäder), bekräftade för tidningen innan det extrainsatta årsmötet att han ville se någon annan än Ottosson som ordförande i ÖFK. Anledningen till den skeptiska inställningen till Ottosson ska enligt ÖP vara just hans kopplingar till Daniel Kindberg.

Annons

En som är kritisk till situationen som uppstod runt rösträtten på det extrainsatta årsmötet är den officiella supporterföreningen Falkarnas kassör Joakim Castberg. Han ville att valet av ordförande skulle skjutas upp. Till Östersunds-Posten säger Castberg att "många" nya medlemmar inte dök upp på det extrainsatta årsmötet för att de trodde att de inte skulle ha rösträtt.

Om det faktum att nästan alla spelare och ledare i ÖFK:s A-trupp dök upp på mötet, och var röstberättigade, säger Castberg följande till ÖP:

- Det var kul att se spelarna, absolut. Men det blev tydligt varför de var här.

Via sms har Castberg gett svar på frågor från Fotbollskanalen om det extrainsatta årsmötet. Han betonar att han uttalar sig för egen del och inte talar för hela Falkarna i den här saken. På frågan om hur han ser på det som hände kopplat till det extrainsatta årsmötet svarar han:

Annons

"Problematiskt. Innan ordinarie årsmöte i mars så var det diskussioner om hur stadgarna skulle tolkas ang rösträtten. Några menade att alla medlemmar skulle ha rösträtt och andra menade att endast medlemmar från 2018 skulle ha rösträtt. Öfk och dess styrelse gör tolkningen att det är de senaste som gäller. Syftet är såklart att skydda årsmötet mot att 40 nya medlemmar sen någon dag tillbaka kommer in på mötet och kuppar. Informationen som sedan gick ut gällande dagens extra årsmöte var att samma tolkning och regler gäller, vilket är helt rimligt med tanke på tolkningen i mars. Sent i eftermiddag hade Styrelsen av någon anledning ändrat uppfattning om tolkningen och ändrade i sista sekund regeln om rösträtt.".

Till ÖP säger du att det "blev tydligt varför" spelarna var på mötet, vad menar du med det?

Annons
"Dom var där för att rösta och alla röstade exakt likadant".

Fick ni på mötet besked om varför styrelsen sett över stadgarna och kommit fram till en ny tolkning?
"Nej egentligen inte något bra svar. Dom hänvisade till att stadgan går att tolka på olika sätt, vilket stämmer men en tolkning hade ju redan gjorts tidigare. Styrelsen ville värna öppenhet och därför ge alla medlemmar rösträtt, även om dom blev medlem i dörren".

Så som du uppfattat det - när fattades beslutet att stadgarna skulle tolkas på ett annat sätt till det här mötet?
"1 timma innan mötet sa dom att beslutet hade tagits. Jag fick veta det av mötesordförande ca 5min innan mötet skulle starta".

Hur påverkade det sena beskedet om rösträtten på mötet och att klubben tidigare i dag kommunicerade att samma regler som vid ordinarie årsmötet gällde? Tror du att vissa medlemmar stannade hemma i tron att de inte hade rösträtt?

Annons
"Svårt att säga om medlemmar stannade hemma pga det eller ej. Dom kanske hade valt soffan ändå. Det man kan säga påverkade var att en ansenlig del av mötesdeltagandena troligtvis inte hade haft rösträtt om den tidigare tolkningen hade skett".

Fotbollskanalen fick sent under fredagskvällen tag i Maria Wilén, som agerat sammankallande i ÖFK:s styrelse sedan det ordinarie årsmötet.

- Det fanns olika sätt att tolka stadgarna inför det här mötet. Vi som styrelse tolkade stadgarna på ett sätt, och andra tolkade det på ett annat sätt. Det gjorde att vi i styrelsen valde att gå till mötet i kväll och berätta om tolkningsfrågan och lät medlemmarna besluta om vi skulle köra vidare med mötet eller inte, för det är ju medlemmarna som slutgiltigt är ansvariga för besluten. Mötesordföranden fick stödet av medlemmarna att fortsätta mötet och välja en ordförande, säger Wilén.

Annons

Men det kan ju kanske finnas medlemmar som inte dök upp för att de trodde att de inte var röstberättigade?
- Ja, så kan det vara. Det kan jag inte riktigt uttala mig om. Men det har funnits möjligheter för alla medlemmar att höra av sig om det här. Frågan rörande detta årsmöte har varit känt i flera veckor.

Ni kommunicerade ju dock tidigare i dag att det var den tidigare tolkningen av stadgarna som gällde inför det här extrainsatta årsmötet?
- Vi tog ju upp det här på mötet, vi i styrelsen fick förklara tolkningsproblematiken och hur vi tolkat stadgarna. Vi har varit öppna, ärliga och berättat om hur vi sett på det. Vi fick mötets okej att köra vidare. Medlemmarna valde, efter att ha fått informationen, att det var okej att mötet fortsatte.

Vad var det som gjorde att ni i styrelsen bestämde er för att se över tolkningen av stadgarna till det extrainsatta årsmötet?

Annons
- Vi vill se över stadgarna och tycker att vi behöver göra ytterligare justeringar, och jobba med stadgarna. Vi behöver ta ett större grepp kring stadgarna framöver. Som styrelse tycker vi inte stadgarna är tydliga.  

Men varför kom ni fram till en ny tolkning till det här mötet när en annan tolkning gällde för det ordinarie årsmötet?
- Det gavs mer tid nu (efter årsmötet). Vi har försökt analysera situationen runt stadgarna. Det var väl inte en fråga i fokus året innan (inför ordinarie årsmötet). Processer tar sin tid och det är inte alltid man tolkar saker lika. Då får man fråga medlemmarna. Vi känner att vi har medlemmarnas förtroende. 

Känner du att det blev olyckligt att ni tidigare i dag kommunicerade att det var den tidigare tolkningen som gällde?

Annons
- Det vill jag inte kommentera. Jag kan bara redogöra för vad vi gjort.

Joakim Castberg tror att många nya medlemmar inte kom till det extrainsatta årsmötet i tron att de inte var röstberättigade. Hur ser du på det?
- Så kan det vara. Samtidigt kan man ju tolka stadgarna på annat sätt. Då kan man fråga sig varför inte alla dök upp ändå. Man kan också kolla upp saker. 

Hur skulle de ha kollat upp det?
- Vi har ett kansli, vi har en butik som är öppen, och vi har alltid en öppenhet gentemot våra medlemmar.

Men om man hade hört av sig till ert kansli hade man väl fått beskedet att det var den tidigare tolkningen som gällde eftersom det var vad ni kommunicerade i dag?
- Jag vill inte kommentera det. Jag vill inte spekulera i det.

Men ni kommunicerade ju själva, fram till en kort stund innan det extrainsatta årsmötet, att det var den tidigare tolkningen som gällde inför det här mötet?

Annons
- Jag tycker att jag har svarat på den frågan, avslutar Wilén.

I december valde Kindberg att avgå som ordförande, efter att det väckts åtal mot honom på fyra punkter (grov trolöshet mot huvudman i två fall, medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott). Därefter tog Hans Carlsson över som tillfällig ordförande, men i januari meddelade ÖFK:s valberedning att Ante Strängby skulle bli deras förslag till det ordinarie årsmötet i mars. Men Strängby stoppades från att ställa upp i ordförandevalet eftersom Östersunds kommun ser på uppdraget i ÖFK som "otillåten bisyssla" för honom. Strängby är finanschef hos Östersunds kommun och vice vd för det kommunala holdingbolaget Östersunds Rådhus AB.

Problemen kring Strängby gjorde att det inte röstades fram någon ordförande under det ordinarie årsmötet. Föreningen kallade istället till ett extrainsatt årsmöte för att avhandla den frågan och nu står det alltså klart att Bo Ottosson ska leda ÖFK framöver.

Annons
Publicerad 2019-04-12 kl 23:57
ANNONS
next recommended article
Nästa
ANNONS
fotbollskanalen

Skapa ett gratis konto eller logga in för att få en anpassad nyhets- och matchupplevelse av Fotbollskanalen. Följ dina favoriter:

Spelare
Lag
Ligor & turneringar
Bloggar & poddar
Samma konto på Fotbollskanalen, C More och TV4 Play.
Skapa konto