Följer

Populära lag

Populära spelare

Populära ligor

Spelarna: Klubbar jobbar inte med frågor om sexuella trakasserier - KDFF-basen: ”Vi måste vakna nu!”

Damallsvenskan

Om de allsvenska klubbarna på damsidan arbetar med och pratar om frågor som rör sexuella trakasserier och övergrepp? Nej.
I alla fall inte enligt 80 procent av de spelare som svarat på Fotbollskanalens enkät om ämnet.
- Idrotts-Sverige måste börja vakna. Vi måste ta de här sakerna på allvar, säger Kristianstads klubbchef Niclas Rhodin.

Foto: Bildbyrån

Se ett inslag om granskningen i spelaren ovan.

En omfattande enkät, som Fotbollskanalen gjort med spelare från samtliga klubbar i allsvenskan på damsidan 2017, visar att många spelare på den finaste av klugbblagsscener i Sverige har utsatts för sexuella trakasserier eller övergrepp i en fotbollsmiljö. Mer än en tredjedel av de som svarat har tvingats utstå sexuella trakasserier, och över 30 procent uppger att de kränkts på ett sexuellt vis av en person inom den förening som de tillhörde vid tillfället.

80 procent av de svarande uppger också att de upplever att deras klubb inte arbetar med eller pratar om frågor som rör sexuella trakasserier och övergrepp. Över 50 procent menar att de saknar något i sin klubbs arbete med de nämnda frågorna och bland annat skriver en spelare så här om sin förening:

Annons

”Generellt saknas respekt, både mot oss som kvinnor men även som fotbollsspelare”. 

”Det känns som ett väldigt tabubelagt ämne som ingen riktigt vill prata om”, skriver en annan spelare och en tredje framför följande:

”Jag saknar arbetet med jämställdhet över huvud taget. Det kommer aldrig ens upp till diskussion internt. Vi behöver belysa det här problemet och få personer inom föreningarnas organisationer att inse och förstå allvaret! Först då kommer vi kunde förändra beteenden och tankemönster”.

Något annat som framkommer i enkäten är att oavsett vad spelaren utsatts för eller hur är det i de allra flesta fall så att den inte informerat sin klubb om händelsen.

- Det kan ju vara så att man inte vågar ta upp det. Titta bara på i samhället i dag, med övergreppen som sker. Man kanske blir osäker på om man ska bli trodd och då känns det kanske inte så roligt att lyfta den här frågan. Man kanske inte vet vem man ska lyfta det till heller. Finns det en värdegrund i en förening är det lätt för en person att våga sätta sig ner och säga det, men det bygger också mycket på förtroende generellt sätt, säger Kristianstads DFF:s klubbchef Niclas Rhodin.

Annons

- Vi har inget fall av den här karaktären i dag, som gör att vi behöver lyfta frågan på det sättet. Å andra sidan, vänder vi på steken så vet vi ju heller inte det med säkerhet. Det är väl lite det som är problemet. Man har kanske inte en tydlig värdegrund och frågan är hur mycket den hjälper i det här fallet. Oavsett vilken förening det gäller, så spelar den inte en så stor roll, för den som utsätter någon för en handling gör det ändå. Oavsett. Den kan göra det utan att det behöver på något sätt synas.

Rhodin är förvånad över hur stort problemet är inom allsvenskan.

- Det är oerhört tråkigt, och jag blir väldigt överraskad över att det är en så stor del som utsatts. Vi måste göra allt som står i vår makt för att undvika det och för att kunna säkerställa en trygg tillvaro i all flick- och damidrott, oavsett om det är på bredd- eller elitnivå. Känslan när jag hör det är att det är en otroligt hög siffra. Det är runt en tredjedel av de som svarat som upplevt det här och då kan man tänka på att flickfotbollen är stor i landet och hur många som då på ett eller annat sätt måste ha blivit berörda av det här. Det är oerhört tråkigt, väldigt tråkigt.

Annons

Att det förekommer sexuella trakasserier och övergrepp inom föreningarna säger KDFF-basen följande om:

- Vi som är verksamma inom föreningarna måste bli ännu noggrannare i vårt arbete och i vårt ledarskap. Vi ska vara tydliga och kunna säkerställa att tjejer kan utöva idrott utan att ens ha en känsla av att de kan bli utsatta för något. Vi har försökt vara så noggranna vi kan i vår förening, men vi måste kanske bli ännu mer uppmärksamma på när saker och ting kanske inte går rätt till.

- Vi behöver kraftsamla oss, och jag tror inte att det bara gäller en förening utan alla föreningar och all idrott, nationellt. Vi måste faktiskt börja jobba med de här frågorna på allvar så att en spelare, en individ, kan komma fram och prata om det här. Vi kanske har gått i en tro om att det inte sker så mycket hos oss inom damfotbollen, men det är ju uppenbart att det gör det. Jag tar väldigt starkt avstånd från det och jag känner mig illa berörd. Jag blir illa berörd över att det är en så stor siffra det rör sig om. Det innebär ju att det är många som har sopat det här under mattan och att det finns många som kanske inte vågar träda fram. En sån här enkät, när man kan svara anonymt, gör det där lite lättare. Men det sätter också fingret på saker som vi måste börja jobba med mer aktivt, i alla föreningar, i all idrott. Jag tror inte det är isolerat till damfotbollen heller. Jag tror att idrotts-Sverige måste börja vakna. Vi måste ta de här sakerna på allvar.

Annons

Rhodin utvecklar:

- Det här är verkligen en komplex fråga. Det är inte svårt att förhålla sig till den, för det här är helt oacceptabelt. Jag skulle bli oerhört beklämd om jag fick höra att det här händer i exempelvis vår förening i dag, då skulle jag bli väldigt ledsen. Den här debatten kommer säkert fortsätta och det här är ju något som förekommer i hela samhället. Det är verkligen en väckarklocka som säger att vi behöver förändra saker och ting ganska kraftigt. Speciellt våra värderingar när det gäller medmänniskor över huvud taget. Det är svårt att bara säga: ”Så här ska vi lösa det”. Det är ingen lätt utmaning att lösa. Man kan jobba med värdegrunder i föreningar, men de måste efterlevas. Det räcker att det finns en länk i kedjan som inte följer den och så kan det äventyra allt.

- Jag måste säga att jag blev lite tagen på sängen. Det är inte särskilt konstigt att det här skulle kunna finnas i vår verksamhet, i damfotbollen, men jag är lite orolig och bekymrad över att det är en så hög siffra och att det här är saker som fortfarande sker i dag. Det är ofattbart. Det känns verkligen som att vi behöver göra något och jag välkomnar att ni sätter ljus på det här. Både föreningarna och samhället i stort måste ta en stor funderare här. Det här ska vara en miljö där man ska kunna känna en trygghet. Idrott ska vara kul och förenat med glädje, så det är väldigt tråkigt att höra det här. Vi kommer dra igång ett värdegrundsarbete under 2018, i Kristianstads DFF. Självklart kommer sådana här frågor vara superviktiga att lyfta fram i det arbetet.

Annons

Mästarlaget Linköpings FC:s klubbdirektör Maria Hagström är även hon bekymrad över situationen.

- Jättebra att ni gör det här. Det är jättebra att det uppmärksammas. Det här är helt oacceptabelt och vi som klubb måste visa var vi står här. Det är okej att säga ifrån, det ska inte finnas någon tolerans alls för sådana här beteenden, oavsett vem det är som står för dem eller hur det sker. Det är en kultur som måste förändras, säger Hagström.

- Det här speglar också hur samhället ser ut. Eftersom det har kommit upp inom många andra områden vore det konstigt om det inte fanns i vår miljö. Sen gör det inte det acceptabelt på något sätt. Vi har tagit upp det här i vår styrelse och tittar på hur vi kan jobba med det här framåt.

Hur ser du på att över 30 procent av de som svarat uppger att de utsatts för sexuella trakasserier eller kränkningar av en person inom föreningen som spelaren tillhörde vid tillfället?

Annons
- Det där måste vi verkligen ta tag i och kolla på. För det här är inte acceptabelt. Vi har tagit upp det här i vår förening och diskuterat saken. Man måste se till sin egen förening här och se vad man kan göra. Men vi har inte fått något sådant här ärende till oss sedan jag började i vår roll 2015. Sen vet jag inte om det diskuterats på något sätt inom laget, men det är inget som kommit upp till oss i ledningen.

Att det i stor utsträckning är män som är förövarna, vad tänker du kring det?
- Jag tror det speglar samhället i stort. Det är nog ganska lätt att det blir så här i den kulturen som vi befinner oss i, vad vi är en del av. Se bara på vad som har kommit fram i samband med granskningar av Svenska Fotbollförbundet när det gäller könsfördelning. Fotboll är ju i grunden en mansdominerad bransch. Det finns överlag en ganska hård kultur inom fotbollen och det har speglat av sig på damfotbollen, även om jag tror att det är på väg att ändras och att den håller på att bli mer accepterad, säger Maria Hagström.

Annons

Hagström ser allvarligt på att det är få spelare som informerar sin klubb när de utsätts för något.

- Problemet som jag ser och som hela diskussionen handlar om är ju värderingar och en kultur. Jag tror att även de som drabbas kanske inte tänker på att de har blivit utsatta för något. Värderingarna är så starka att kanske inte ens tjejerna själva tänker på att något skett och att man ska anmäla det för att det inte är okej. Bara för att man är i den här kulturen. Det måste vi försöka ändra på. Spelarna ska kunna föra fram det som händer och verkligen säga att det inte är okej. Där måste vi som klubb visa tydligt var vi står och förklara att det är okej att säga ifrån. Det ska inte ska finnas någon tolerans för sådana beteenden. Oavsett vem det är som står för dem eller hur det sker, säger LFC:s klubbdirektör.

Annons

Hammarbys ordförande Richard von Yxkull:

- Fruktansvärt, tråkigt. Vi jobbar självklart med de här frågorna och är uppmärksamma på dem. Men det här är bara bedrövligt att höra att det är så här. Vi ska göra allt för att det i alla fall inom Hammarby inte finns den typen av problem.

Har ni haft något ärende som rört de här frågorna under din tid i klubben?
- Nej. Inte vad jag har hört. Det har inte varit något som nått styrelserummet.

- Det här är något vi bara måste ta tag i och se till att det försvinner. Det finns säkert olika sätt att göra det på. Man behöver ha en tydlig struktur för hur man kan informera om det här, var man vänder sig om det händer och hur får man hjälp. Vi tittar på och jobbar med det här, och vi har strukturer för det, men det går säkert att titta på igen, säger von Yxkull.

Annons

Bajen-ordföranden fortsätter:

- Vi jobbar med det här, vi har värdegrunder och vi har dokument. Alla som jobbar i och kring Hammarby skriver på de dokumenten, det är våra gemensamma värdegrunder som handlar om hur vi vill vara som förening. Sen jobbar vi löpande med de här frågorna hela tiden, men det går säkert att titta på hur man kan göra det ännu bättre.

Pratar ni med ert representationslag på damsidan, kommer de här frågorna upp till diskussion med spelarna där?
- Jag har tyvärr inte hjärnkoll på hur det ser ut i dag, men jag hoppas att vi pratar om de här frågorna i och kring truppen på alla nivåer. Jag vet att vi pratat med ledare om de här frågorna, hur man ska hantera en situation om det uppstår problem. Jag hoppas att man även gör det i lagen också. Vi pratar om det i klubben, men jag har aldrig pratat direkt med representationslagen. De diskussionerna har jag inte varit inblandad i, säger Richard von Yxkull.

Annons

Fakta

Spelare om vad de saknar i sin klubbs arbete rörande sexuella trakasserier och övergrepp:

"Allt. Det diskuteras inte över huvud taget på nivå högre än hos oss spelare i min förening".

"Generellt saknas respekt, både mot oss som kvinnor men även som fotbollsspelare".

"Att frågan lyfts".

"Tydlig information om att man kan prata med sportchef, tränare eller lagledare om man blir utsatt för sexuella trakasserier. Det känns som ett väldigt tabubelagt ämne som ingen riktigt vill prata om. Jag tror detta är speciellt viktigt för unga spelare som kanske har svårare att säga ifrån".

"Att man pratar om att det råder nolltolerans mot alla typer av sexuella trakasserier och övergrepp".

"Vi arbetar inte alls med det".

"Utbildningar av ledare i klubben rörande de här frågorna".

"Man borde prata om det med alla i föreningen och vara väldigt tydliga med att sådant absolut inte ska förekomma och vad konsekvenserna blir för den personen (som står för det)".

"Jag saknar arbetet med jämställdhet över huvud taget. Det kommer aldrig ens upp till diskussion internt. Vi behöver belysa det här problemet och få personer inom föreningarnas organisationer att inse och förstå allvaret! Först då kommer vi kunde förändra beteenden och tankemönster".

"Jag saknar någon som tar ansvar för det här. Någon som visar att det inte tolereras i klubben och att det finns stöd om något skulle hända".

"Mer diskussioner och liknande forum där detta tas upp bland spelare och ledare inom hela föreningen".

"Att man tar upp ämnet och berättar för spelare att man står bakom dem i denna fråga som är så pass viktig, vare sig någon blivit utsatt eller inte".

"Att man pratar om det".

Publicerad 2018-02-05 kl 11:05

Kommentarer

Visa kommentarer
ANNONS
next recommended article
Nästa
ANNONS
fotbollskanalen

Skapa ett gratis konto eller logga in för att få en anpassad nyhets- och matchupplevelse av Fotbollskanalen. Följ dina favoriter:

Spelare
Lag
Ligor & turneringar
Bloggar & poddar
Samma konto på Fotbollskanalen, C More och TV4 Play.
Skapa konto