Följer

Populära lag

Populära spelare

Populära ligor

ANNONS

Övergången som uteblev: Förlikning efter fyra år - Dalkurd betalar Bertocchi

Superettan

UPPSALA. Dalkurd skrev kontrakt med Nicolás Bertocchi, men drog sig ur och stämdes.
Nu ser tvisten ut att ha fått ett slut, efter fyra års bråk och en dag i tingsrätten.
- Men min dröm om Europa har spruckit, säger argentinaren till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån/TT.

Snart har fyra år gått sedan den segdragna tvisten mellan Dalkurd FF och den argentinske spelaren Nicolás Bertocchi, 32, blossade upp i svensk fotboll. På den tiden var Dalkurd ett allsvenskt lag, medan Bertocchi spelade i den argentinska högstaligan och drömde om spel i Europa.

Bertocchi stämde Dalkurd för en utebliven flytt till klubben 2018 - och kunde få ett miljonbelopp - men tvisten har dragit ut på tiden och fram till i torsdags var ärendets utfall ovisst.

Fotbollskanalen närvarade under torsdagens huvudförhandling i Uppsala tingsrätt - med Bertocchi på plats i rätten - och till slut nådde parterna en förlikning. Dalkurd kommer att betala en viss summa pengar till Bertocchi med deadline några dagar före den 23 februari, då domstolen meddelas om betalningen kommit in. Därmed är målet just nu vilande.

ANNONS

"Efter en lång dag i tingsrätten är tvisten över. Vi nådde en förlikning och är mycket nöjda", skriver Dalkurds suppleant Diana Zadius, som var på plats i rätten, i ett mejl till Fotbollskanalen.

- Jag hoppas att det löser sig till min fördel, sa Bertocchi till Fotbollskanalen före beskedet om förlikningen under en paus av huvudförhandlingen.

Historien började redan inför Dalkurds första allsvenska säsong 2018.

Dalkurd var, som Fotbollskanalen tidigare rapporterat, under vintern nära att värva Bertocchi, som då tillhörde argentinska Club Atlético Tigre. Planen var att Bertocchi skulle lämna Tigre och sedan ansluta till Dalkurd, men den potentiella flytten blev inte av. Dalkurds dåvarande sportchef Adil Kizils och Bertocchis underskrifter finns på ett dokument benämnt som "Employment contract" (anställningsavtal, reds. anm.), men det råder oenighet kring vad det är för typ av dokument/avtal, vad som gäller i det och dess giltighet. Det som står klart är att det inte blev en övergång.

ANNONS

Oenigheten ledde, i början av april 2018, till en stämningsansökan till Uppsala tingsrätt.

Bertocchi valde att stämma Dalkurd på 560 000 kronor jämte ränta. Bertocchi och hans juridiska ombud Martin Klette skrev även vidare i stämningsansökan: "Förbehåller oss rätten att justera yrkandet i denna del i takt med att månadslönerna förfaller till betalning".

Grunden till stämningen är, enligt Bertocchi, att spelare och klubb träffade ett bindande avtal ("Employment contract") under 2018 om en tidsbegränsad anställning, där det stod att Bertocchi skulle få en "sign-on fee" på 500 000 kronor senast den 28 februari 2018, samt en månadslön på 60 000 kronor mellan den 1 mars och den 31 december 2018. Sedan skulle han få 90 000 kronor i månadslön under 2019. Kontraktet skulle dock brytas den sista december 2018 om Dalkurd skulle ramla ur allsvenskan, vilket klubben även gjorde samma år med en 15:e-plats i serien.

ANNONS

"I och med att jag behövde säga upp mig från Tigre för att få fribrevet, så har jag förlorat ekonomiskt och även sportsligt sett".  

Men Dalkurd har en helt annan syn på händelseförloppet kring den uteblivna övergången.

Dalkurds inställning i sak är att något avtal "inte ingåtts överhuvudtaget". Klubben hävdar, i första svaromålet, att dokumentet ("Employment contract") aldrig avsågs utgöra ett anställningsavtal och undertecknades av klubben på begäran av spelarens ombud Stefan Alvén och Hugo Perez, samt att syftet var att spelaren skulle presentera dokumentet för sin dåvarande klubb, då det skulle visa att Dalkurd var seriöst i sin strävan att rekrytera spelaren. På det sättet skulle spelaren få ett "fribrev" och lämna klubben.

Dalkurd hävdar att dokumentet vid tidpunkten för undertecknandet var i juridisk bemärkelse ett "skenavtal". Det kan i sin tur beskrivas som ett avtal, som är skapat för att förleda omgivningen att tro att det finns ett genuint avtal och det innebär att sådana avtal betraktas som ogiltiga. Vidare menar Dalkurd att Bertocchis anställning i klubben var villkorad av att spelaren fick ett "fribrev" av den argentinska klubben inom en överenskommen tid. Klubben hävdar att Bertocchi inte fick det inom den överenskomna tiden, och därmed blev det inte en övergång.

ANNONS

Utifrån Dalkurds inställning har Bertocchi en annan syn på saken kring ovan nämnda delar i tvisten. Bertocchi hävdar att dokumentet utgör ett självständigt anställningsavtal, samtidigt som spelarens sida hävdar att Stefan Alvén och Hugo Perez inte företrätt spelaren eller haft fullmakt att rättsförhandla för argentinaren. Bertocchi menar även att det inte funnits en överenskommelse mellan parterna om att ett "fribrev" skulle införskaffas före ett visst datum.

- Kontakten mellan Dalkurd och Bertocchi sköttes av två agenter eller förmedlare, som heter Hugo Perez och Stefan Alvén, som tillsammans med sin tredje affärskompanjon Christer Haglund hade träffat avtal med Dalkurd om att ta Bertocchi till Dalkurd, sa Bertocchis juridiska ombud Martin Klette under huvudförhandlingen.

I grunden handlade dock inte torsdagens förhandling om tvisten i sin helhet - i stället om en del av tvisten. Tingsrätten skulle pröva om det anförts en skiljeklausul, då det avgör om målet prövas i rätten eller genom skiljeförfarande enligt reglemente för Svenska Fotbollförbundets skiljenämnd. (Se mer info i faktarutan nedan). 

ANNONS

"Man har haft en dröm om att komma och spela i Europa. Sedan blev det som det blev och drömmen har spruckit".

Vid lunchtid i torsdags såg det inte ut att bli ett avgörande i tvisten, men nu blev det alltså ändå en förlikning, där Dalkurd kommer att betala en summa pengar till Bertocchi.

Bertocchi, som tillhört ett antal sydamerikanska klubbar sedan den uteblivna Dalkurd-flytten, sa i lunchpausen att drömmen om Europa "spruckit", samtidigt som han förlorade pengar när han lämnade Club Atlético Tigre, då Dalkurd-flytten sedan inte blev av.

- Det blev ofördelaktigt ekonomiskt. Jag fick bara en och en halv månadslön från Tigre och i och med att jag behövde säga upp mig från Tigre för att få fribrevet, så har jag förlorat ekonomiskt och även sportsligt sett, sa han till Fotbollskanalen och fortsatte:

ANNONS

- Man har haft en dröm om att komma och spela i Europa. Sedan blev det som det blev och drömmen har spruckit. Man har inte kunnat arbeta på sättet som man hade velat.

Det har gått fyra år. Har du varit nära att ge upp det här?
- När det väl begav sig blev jag förfördelad av detta, men nu får vi se hur det avgörs i domstolen och hur det blir med det, sa han.

Bertocchi tillhörde senast det argentinska andraligalaget Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy, men i december gick parterna skilda vägar och nu är han åter fri på marknaden.

FAKTA

Utdrag från huvudförhandlingen om skiljeklausul

Dalkurd yrkade för att tingsrätten skulle avvisa Bertocchis talan, då klubben hävdade att dokumentet ("Employment contract") är en bilaga till, och är en integrerad del av, Svenska Fotbollförbundets standardavtal för spelare, vilket innehåller en skiljeklausul. Därmed menade klubben att tvisten inte skulle tas upp och avgöras i tingsrätten, utan i stället genom ett skiljeförfarande i SvFF:s skiljenämnd. 

- Bertocchis påstådda fordran grundar sig på dokumentet och dokumentet är inte ett självständigt avtal utan utgör, enligt sin ordalydelse, en bilaga till ett spelaravtal. Vid punkt 1.3 i dokumentet anges det att dokumentet är en bilaga till och utgör en integrerad del av Svenska Fotbollförbundets spelaravtal, sa biträdande jurist Jens Frykstrand, som ihop med advokat Bengt Bolin, företrädde Dalkurd under huvudförhandlingen.

Dalkurd menade även att dokumentet ("Employment contract") regleras av kollektivavtal, som i sin tur innehåller en skiljeklausul. Därmed hävdade Uppsala-klubben att det också innebär att spelarens talan ska avvisas även på den grunden. 

- Kollektivavtalet innehåller en hänvisning till samma skiljeförfarande, som i spelaravtalet. I kollektivavtalets tionde paragraf framgår det att ”tvist mellan arbetsgivare och spelare angående tillämpningen av det i § 1 ovan omnämnda spelaravtalet ska inte hänskjutas till avgörande av allmän domstol utan ska prövas i skiljeförfarande enligt Svenska Fotbollförbundets stadgar och ett av Svenska Fotbollförbundets fastställt reglemente, sa Frykstrand.

Bertocchi menade i sin tur att dokumentet ("Employment contract") gäller som anställningsavtal, samtidigt som han hävdade att parterna inte diskuterat eller avtalat om en skiljeklausul. Vidare har ingen av parterna undertecknat spelaravtalet och i dokumentet framgår inte spelaravtalets och kollektivavtalets innehåll, menade spelaren.

- Enligt punkten 3.4 skulle Bertocchi erhålla en så kallad "sign-on fee" om 500 000 kronor senast den 28 februari, alltså innan man skulle underteckna ett spelaravtal. Anställningsavtalet säger ingenting om att några privata idrottsorganisationers stadgar eller bestämmelser, till exempel att Svenska Fotbollförbundets eller Fifas ska gälla mellan parterna och tillämpas på tvisten. Någon sådan allmän skyldighet finns heller inte. Enligt punkt 10.2 i anställningsavtalet innehöll detta parternas samtliga överenskommelser och enligt punkt 10.3 fick inga tillägg till anställningsavtalet göras, om de inte skedde separat och skriftligen av båda parter. Varken Dalkurd eller Bertocchi har undertecknat Svenska Fotbollförbundets spelaravtal. Det här spelaravtalet utgjorde ingen förutsättning för anställningsavtalets giltighet. Det här spelaravtalet innehöll inga centrala arbetsrättsliga villkor för Bertocchi, utan är mer kopplat till registreringen hos Svenska Fotbollförbundet, sa Klette under huvudförhandlingen. 

Bertocchi hävdade samtidigt att det inte är obligatoriskt med en skiljeklausul i spelaravtalet med anledning av paragraf 12 i mallen: "Om det mellan parterna föreligger andra avtal, som reglerar samma förhållanden som föreskrivits i detta spelaravtal, är sådana avtal inte bindande, såvida inte annat angetts i detta spelaravtal".

- Parterna kan alltså, i spelaravtalet, skriva in andra saker och avtala andra saker under förutsättning att man är överens om detta. Det här gäller även paragrafen 11, som inte är undantagen från möjligheten att ändra enligt paragraf 12. Det innebär att en skiljeklausul inte är obligatorisk, sa Klette vidare. 

Publicerad 2022-01-28 kl 16:45

Kommentarer

Visa kommentarer
ANNONS
next recommended article
Nästa
ANNONS
fotbollskanalen

Skapa ett gratis konto eller logga in för att få en anpassad nyhets- och matchupplevelse av Fotbollskanalen. Följ dina favoriter:

Spelare
Lag
Ligor & turneringar
Bloggar & poddar
Samma konto på Fotbollskanalen, C More och TV4 Play.
Skapa konto