Följer

Populära lag

Populära spelare

Populära ligor

ANNONS

Foto: Bildbyrån.

Svenska klubbar med nytt drag i publikfrågan - vädjar till Löfven: "Vad har FHM emot fotboll?"

3v

Herrklubbarna i Sverige känner att de trampar vatten i publikfrågan.
Nu passar de över bollen på statsminister Stefan Löfvens planhalva.
"Vi vädjar nu till regeringen och till Stefan Löfven att säkerställa att Folkhälsomyndigheten inser situationens allvar", skriver Sef i ett öppet brev.

"Vad har Folkhälsomyndigheten emot fotboll?". Den frågan ställer sig intresseorganisationen för klubbarna i allsvenskan och superettan, Svensk Elitfotboll, i ett öppet brev. I det beskriver man hur man upplever att FHM brister i sitt intresse för publikfrågan inom fotbollen - och man efterfrågar en bättre dialog.

ANNONS

"I tv-intervjuer säger företrädare för Folkhälsomyndigheten att den saknar resurser för att anpassa regelverk för varje slag av verksamhet. Vi kan ha en viss förståelse för det, men fotbollen är inte en liten hobbyverksamhet utan världens största idrott och en bransch som i Sverige omsätter miljarder och engagerar miljoner. Vi kräver inte att få specialbehandling - vi kräver bara att inte bli behandlade sämre än nästan alla andra", skriver Sef och fortsätter:

"Det har framförts kritik om att åtgärderna för att skydda Sverige mot pandemin kom för sent - hur det är med den saken får andra avgöra - men om det ska finnas ett rimligt regelverk på plats när experterna anser att det blir dags att öppna upp igen, behövs det dialog nu. Den kan inte vänta".

Klubbarna i allsvenskan och superettan vill nu lyfta frågan till regeringens och statsministerns Stefan Löfvens bord.

ANNONS

"Om Folkhälsomyndigheten saknar resurser för en sådan dialog är det regeringens uppgift att lösa det. Regeringen styr riket och Sverige får inte vara sist på bollen. Vi vädjar nu till regeringen och till Stefan Löfven att säkerställa att Folkhälsomyndigheten inser situationens allvar, att myndigheten arbetar med en framkomlig lösning och att den ges de resurser som behövs för att lösa problemet", skriver Sef i brevet.

Vidare skriver man:

"För fotbollen i stort, för supportrarna och för de många unga som har sina förebilder och drömmar på fotbollsplanen var 2020 en sorg. Länken mellan klubbarna och de som brinner för fotboll försvagas när läktarna står tomma och för varje vecka som går förvärras den utvecklingen. Störst är risken att många unga tappar intresset för fotboll och idrott eller i värsta fall letar sig till andra föga uppbyggliga aktiviteter. Det som tappas nu är svårt att mäta men något som likväl behöver betalas i framtiden".

ANNONS

Just nu får klubbarna i Sverige bara ta emot åtta "vanliga" åskådare, men däremot ta in besökare i restauranger och på logeplatser på arenorna. I brevet påpekar Sef att man tagit fram ett protokoll för hur man skulle kunna ta in mer publik och att man är redo för att öppna upp läktarna "stegvis beroende på smittläge - i ett första läge med endast 15 procent eller maximalt 3000 personer på de största arenorna som till exempel Friends Arena som har en kapacitet om 50 000 sittande besökare".

Sef skriver vidare:

"I stället för att föra dialog med Svensk Elitfotboll har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett eget förslag på stegvist öppnande, helt utan något kunnande om våra evenemang. Förslaget har visserligen en trappa med stegvis öppnande precis som det vi föreslår, men myndighetens förslag tar ingen hänsyn till arenornas storlek eller arrangörens förmåga utan sätter helt enkelt ett enhetligt synnerligen lågt tak för antalet personer som tillåts på läktarna vid alla publika tillställningar. Pandemilagens skrivningar om proportionalitet och dess syfte att hitta anpassade lösningar bortser man helt ifrån. Det blir besvärande tydligt när den lilla Pressbyråkiosken på väg till arenan kan ta emot fler besökare än vi".

ANNONS

"Trappans första steg kan enligt myndigheten införas även vid hög smittspridning, men alltså i bästa fall först 3 maj, har ett tak på 100 personer på läktaren. På Friends Arena skulle det innebära ett avstånd på cirka 500 meter mellan varje person, vilket måste betecknas som ett närmast absurt säkerhetsavstånd även när smittspridningen är hög. Nästa steg på trappan, vid måttlig smittspridning, tillåter inte fler än 600 personer för att i det sista steget ta bort taket helt. Det innebär nästan 99% tomma stolar, vem har sådana regler ens vid HÖG smittspridning?".

Och fortsätter:

"De regler som omfattar fotbollen blir därmed tydligt mycket restriktiva i jämförelse med andra delar av samhället. Tittar man på hur många personer som i nuläget får röra sig fritt inomhus på köpcentrum, det rör sig om upp till tiotusentals per dag, så blir det väldigt tydligt hur styvmoderligt fotbollen behandlas".

ANNONS

Ligaorganisationen tycker vidare att det finns en orimlighet i att Folkhälsomyndigheten gör skillnad på "sittande och stående evenemang inomhus, medan det för utomhusarenor inte görs någon skillnad alls". Det trots att risken för smittspridning är betydligt lägre utomhus.

"Ännu mer obegripligt blir det när arenornas restauranger får ha betydligt fler ätande gäster inomhus än vad det får sitta supportrar ute på läktarna. Avsaknaden av logik och medicinsk relevans i regelverket är därför närmast total", skriver Sef.

Man avslutar:

"När pandemilagen inte används som vi uppfattar att den är tänkt, nämligen att stänga ner där smitta sprids och öppna upp där risken är liten, växer frustrationen. Elitfotbollen och våra supportrar förtjänar att bli både sedda och respekterade nu. Vi kan ta ansvar, vi vill ta ansvar. Låt oss få komma in i samhället på lika villkor som andra".

ANNONS

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP), säger sig förstå frustrationen som fotbollen upplever kring att folk kan samlas i större antal på flera olika ställen men inte på en fotbollsläktare. I en intervju med Fotbollskanalen, vilken gjordes innan Svensk Elitfotbolls öppna brev publicerades, säger hon:

- Gränsen på åtta personer är något som idrottsrörelsen har levt med i väldigt många månader och det är klart att jag förstår frustrationen.

- Nu har vi pandemilagen som  ger möjlighet till ett mer träffsäkert regelverk som ska kunna skilja på till exempel publik inomhus eller utomhus och om den är sittande eller stående och vi följer nu naturligtvis smittläget varje dag och har en nära dialog med Folkhälsomyndigheten  och jag hoppas att ska kunna ta det första steget så snart det bara går, men det är också viktigt att påtala att det är ett allvarligt smittläge och det krävs att vi inom alla områden gör vad vi kan för att pressa ner smittan. Därför är det också restriktioner kopplat till många områden och regionala rekommendationer om att bete sig som att man befinner sig i en personlig lock down. Med det sagt så är det naturligtvis så att det skulle betyda väldigt mycket, inte minst idrottsligt, att ta ett första steg och kunna ha lite mer publik på läktarna.

ANNONS

Just svårigheten i att förstå logiken i hur det här utformas, kan du förstå det?
- Ja det är klart att jag kan förstå frustrationen, alla längtar vi efter att få både gå på idrotten igen och för idrottens del betyder det naturligtvis mycket att ha supportrarna på läktaren. Men just nu finns det en pandemilag som begränsar väldigt många verksamheter, allt från restauranger till butiker till andra verksamheter. Det är smittläget som avgör när vi kan ta det första steget när det gäller publikfrågan. Jag hoppas vi kan ta det steget så snart som möjligt och sedan finns det också en skiss på de kommande stegen ska kunna tas och här är så klart vaccinet väldigt viktigt och ger hopp om en annan situation framåt.

Fakta

Hela Svensk Elitfotbolls öppna brev

Vad har Folkhälsomyndigheten emot fotboll?

Smittspridningen måste minska för att skydda liv och hälsa. Den målsättningen delar nog alla och inget kan vara viktigare. Men det finns andra värden som också måste skyddas och som inte ligger i konflikt med ambitionen att bekämpa pandemin.

Nästan alla har en relation till fotbollen och det är en sport som väcker känslor. För många är det mer än bara en sport utan i stället det sammanhang där man som individ finner gemenskap, där man delar glädje och sorg med sitt lag i med- och motgång. En motor för integration och en bot mot utanförskap. Regelverket som gäller sedan förra årets premiär innebär att ingen publik tillåts på läktarna och att många därför saknar det sammanhang där de känner sig mest som hemma.

Vi som representerar Svensk Elitfotboll, de 32 klubbar som spelar i Allsvenskan och Superettan för herrar, har från första början sökt dialog och samarbete med politiken och ansvarig myndighet för att vara konstruktiva och hitta gemensamma lösningar som fungerar. Vi har, för att anknyta till den egna verksamheten, velat spela boll.

Svensk Elitfotboll har fått en allt bättre dialog med delar av den politiska ledningen, men ansvarig myndighet, Folkhälsomyndigheten, har inte varit lika intresserade.

I TV-intervjuer säger företrädare för Folkhälsomyndigheten att den saknar resurser för att anpassa regelverk för varje slag av verksamhet. Vi kan ha en viss förståelse för det, men fotbollen är inte en liten hobbyverksamhet utan världens största idrott och en bransch som i Sverige omsätter miljarder och engagerar miljoner. Vi kräver inte att få specialbehandling – vi kräver bara att inte bli behandlade sämre än nästan alla andra.

Det har framförts kritik om att åtgärderna för att skydda Sverige mot pandemin kom för sent – hur det är med den saken får andra avgöra – men om det ska finnas ett rimligt regelverk på plats när experterna anser att det blir dags att öppna upp igen, behövs det dialog nu. Den kan inte vänta.

Om Folkhälsomyndigheten saknar resurser för en sådan dialog är det regeringens uppgift att lösa det. Regeringen styr riket och Sverige får inte vara sist på bollen. Vi vädjar nu till regeringen och till Stefan Löfven att säkerställa att Folkhälsomyndigheten inser situationens allvar, att myndigheten arbetar med en framkomlig lösning och att den ges de resurser som behövs för att lösa problemet.

För fotbollen i stort, för supportrarna och för de många unga som har sina förebilder och drömmar på fotbollsplanen var 2020 en sorg. Länken mellan klubbarna och de som brinner för fotboll försvagas när läktarna står tomma och för varje vecka som går förvärras den utvecklingen. Störst är risken att många unga tappar intresset för fotboll och idrott eller i värsta fall letar sig till andra föga uppbyggliga aktiviteter. Det som tappas nu är svårt att mäta men något som likväl behöver betalas i framtiden.

Från elitfotbollens sida är vi lösningsfokuserade. Inför säsongen 2020 arbetade vi, Svensk Elitfotboll tillsammans med klubbarna, fram ett gemensamt protokoll för säkra matcher utan publik. Med facit i hand vet vi att det var effektivt då ingen smitta spreds mellan klubbarna. Inför 2021 års säsong har vi gemensamt tagit fram en öppningsplan som på ett säkert och stegvis sätt kan öppna matcherna för publik. Planen är mycket omfattande, detaljerat anpassad till olika arenor och olika smittskyddsläge, och rymmer alltifrån att undvika trängsel vid transport till och från match och vid passage in på arenorna till avstånd mellan supportrar och andra åtgärder inom arenorna. Planen syftar till att undvika smitta både före, efter och under match.

Kort beskrivet föreslås att läktarna öppnas upp stegvis beroende på smittläge – i ett första läge med endast 15 procent eller maximalt 3000 personer på de största arenorna som till exempel Friends Arena som har en kapacitet om 50 000 sittande besökare.

I stället för att föra dialog med Svensk Elitfotboll har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett eget förslag på stegvist öppnande, helt utan något kunnande om våra evenemang. Förslaget har visserligen en trappa med stegvis öppnande precis som det vi föreslår, men myndighetens förslag tar ingen hänsyn till arenornas storlek eller arrangörens förmåga utan sätter helt enkelt ett enhetligt synnerligen lågt tak för antalet personer som tillåts på läktarna vid alla publika tillställningar. Pandemilagens skrivningar om proportionalitet och dess syfte att hitta anpassade lösningar bortser man helt ifrån. Det blir besvärande tydligt när den lilla Pressbyråkiosken på väg till arenan kan ta emot fler besökare än vi.

Trappans första steg kan enligt myndigheten införas även vid hög smittspridning, men alltså i bästa fall först 3 maj, har ett tak på 100 personer på läktaren. På Friends Arena skulle det innebära ett avstånd på cirka 500 meter mellan varje person, vilket måste betecknas som ett närmast absurt säkerhetsavstånd även när smittspridningen är hög. Nästa steg på trappan, vid måttlig smittspridning, tillåter inte fler än 600 personer för att i det sista steget ta bort taket helt. Det innebär nästan 99% tomma stolar, vem har sådana regler ens vid HÖG smittspridning?

De regler som omfattar fotbollen blir därmed tydligt mycket restriktiva i jämförelse med andra delar av samhället. Tittar man på hur många personer som i nuläget får röra sig fritt inomhus på köpcentrum, det rör sig om upp till tiotusentals per dag, så blir det väldigt tydligt hur styvmoderligt fotbollen behandlas.

En annan orimlighet i Folkhälsomyndighetens föreslagna regelverk är att den gör stor skillnad mellan sittande och stående evenemang inomhus, medan det för utomhusarenor inte görs någon skillnad alls. Samtidigt vet vi att all tillgänglig kunskap om covid-19 visar att risken för smittspridning är avsevärt mycket mindre utomhus än inomhus. Exempelvis visar en färsk irländsk undersökning att 99,9 procent smittas inomhus och risken för smitta utomhus därmed är nästan obefintlig.

Ännu mer obegripligt blir det när arenornas restauranger får ha betydligt fler ätande gäster inomhus än vad det får sitta supportrar ute på läktarna. Avsaknaden av logik och medicinsk relevans i regelverket är därför närmast total.

När pandemilagen inte används som vi uppfattar att den är tänkt, nämligen att stänga ner där smitta sprids och öppna upp där risken är liten, växer frustrationen. Elitfotbollen och våra supportrar förtjänar att bli både sedda och respekterade nu. Vi kan ta ansvar, vi vill ta ansvar. Låt oss få komma in i samhället på lika villkor som andra.

Jens T Andersson, ordförande, Svensk Elitfotboll
Mats Enquist, generalsekreterare, Svensk Elitfotboll

Publicerad 2021-04-20 kl 11:00
Sponsrat innehåll

Mer fotboll. Vi bjuder på 3 månader.

Se Allsvenskan och Superettan från discovery+ hos Telia. Ord pris 349 kr/mån

Streama nu

Kommentarer

Visa kommentarer
ANNONS
next recommended article
Nästa
ANNONS

Hej, du har en äldre version av webbläsare

För en bättre upplevelse på fotbollskanalen, vänligen byt till senare version

chrome
safari
ie
firefox
Fortsätt ändå

Skapa ett gratis konto eller logga in för att få en anpassad nyhets- och matchupplevelse av Fotbollskanalen. Följ dina favoriter:

Spelare
Lag
NYHETLigor & turneringar
NYHETBloggar & poddar
Samma konto på Fotbollskanalen, C More och TV4 Play.
Skapa konto