Följer

Populära lag

Populära spelare

Populära ligor

ANNONS

SvFF-basens dubbla besked om skattehärvan: "Det är snårigt - men tydligt"

Allsvenskan

Reglerna är "snåriga" - men det är "tydligt" för domarna att de ska skatta på utlandsinkomster.
De tudelade beskeden ger Karl-Erik Nilsson om den pågående skattehärvan.
I en längre intervju med Fotbollskanalen berättar SvFF-basen också om:
✓ Tankarna kring EM-domaren Andreas Ekberg.
✓ Förtroendet för Stefan Johannesson.
✓ Nästa veckas styrelsemöte.

Foto: Bildbyrån

När Fotbollskanalen under onsdagen sökte Svenska Fotbollförbundets högst uppsatta tjänsteman, generalsekreteraren Håkan Sjöstrand, om det faktum att handlingar från Skatteverket visar att 13 toppdomare under flera år inte skattat på ersättning från Uefa (sammanlagt rör det inkomster på nästan 4,5 miljoner kronor) förrän alldeles nyligen valde Sjöstrand att hänvisa till SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson.

Nilsson, som i förra veckan uttalade att han inte såg några problem med domarbasen Stefan Johannesson och toppdomarna Mohammed Al-Hakim och Martin Strömbergssons agerande i frågan, står fortfarande fast vid att han tycker att skattereglerna är svåra att förstå. Men samtidigt menar han att Uefa, vars exekutiva kommitté Nilsson är vicepresident i, är tydliga gentemot domare med att pengar som de tjänar kopplat till internationella uppdrag ska beskattas i deras hemland. Han medger att domarna "borde förstå" att de själva behöver ta upp Uefa-ersättningen i sin deklaration.

ANNONS

Men att härvan växt med tio nya namn tycker Karl-Erik Nilsson främst är ett "bevis på att det här är en svårhanterlig materia".

- Det som är lovvärt är att var och en av de här domarna uppenbarligen har haft en ambition om att göra rätt och att få till det i slutändan. Jag vet själv av egen erfarenhet att just de här internationella inkomsterna är lite snåriga att hantera. Det är även lite snårigt utifrån skattemyndighetens perspektiv ibland. Det är bra att det här blir rätt och att det finns en ambition om att göra rätt, säger Nilsson.

- Utifrån fotbollsförbundets perspektiv har vi naturligtvis en förväntan om att det här ska kunna rättas till också i framtiden. Nu har vi skapat oss en lärdom. Kanske är det så att vi behöver överväga att ge ytterligare stöd till domarna i samband med våra utbildningar, för att det här ska bli rätt från början. Det är en komplicerad materia.

ANNONS

Han fortsätter:

- Sen är det en fråga för den enskilde domaren att i dialog med myndigheterna hamna rätt.

Vad är det egentligen som är snårigt? Alla måste väl veta om att de ska skatta på pengar som de får in för jobb?
- Ja. Men det kan vara en snårighet kopplat till i vilket land man dömt matchen, vad det är för traktamentesregler som gäller och vad det är för avdragsregler som gäller. Så regelverket är nog lite mer komplicerat än vad det vid första anblicken kan te sig. För annars tror jag inte att så här många skulle ha behövt rätta till i efterhand. Det finns någon komplikation här. 

- För vi märker ju inte detta när det gäller våra inkomster som vi hanterar utifrån det svenska perspektivet. Någon komplexitet finns det onekligen. Men förhoppningsvis har alla inblandade lärt sig nu.

Men är det inte tydligt från Uefas sida att pengarna ska skattas på i domarnas hemland?

ANNONS
- Absolut. Det är tydligt. Det gäller alla som uppbär ersättning från så väl Fifa som Uefa. Fifa har 211 medlemsländer och Uefa har 55, så det är helt ohållbart för de internationella organisationerna att göra en hantering som gäller för varje enskilt land. Det är upp till varje enskild inkomsttagare att hantera det utifrån sitt eget lands skatteregler.

Vad är det då som är snårigt? För i många fall handlar det ju här om domare som inte alls har deklarerat Uefa-ersättning.
- Exakt vilken komplexitet det finns för varje enskild domare kan jag inte svara på.

Jag hade ju förstått det här om det var så att domarna missat att skatta för en del av sina Uefa-pengar, eller att de missuppfattat reglerna kring traktamenten eller resekostnader och så vidare. Men i många av de här fallen har man ju inte alls tagit upp någon Uefa-ersättning i sin deklaration. Det måste man väl förstå att man ska göra?

ANNONS
- Det borde man förstå. Och uppenbarligen, har man inte förstått det tidigare så har man förstått det senare i och med att man varit beredd att göra en självrättelse. Det råder ingen tvivel om att inkomsterna ska tas upp och att det här ska hanteras på rätt sätt. Och någonstans är väl det här gott att var och en vill göra rätt för sig och kommer göra rätt för sig. På det sättet har de också skaffat sig en kunskap om hur de ska agera i framtiden. Det är det viktiga här.

- Det vi som förbund kan överväga är att i dialog med domarna lyfta någon generell del under våra utbildningar, för att kommande generationer av domare ska hamna rätt från början.

I och med att det är så pass många domare det rör sig om, tycker du inte att det finns något som tyder på att det finns ett problem i branschen - att många sett en möjlighet att slippa betala skatt? Finns det inget som talar för det i det här fallet?

ANNONS
- Jag kan inte värdera det, utifrån vilka olika perspektiv man ska tolka det här. Jag konstaterar bara att man har upptäckt att det funnits brister i redovisningen och att man varit beredd att göra justeringar och självrättelser. Det är det allra viktigaste utifrån mitt perspektiv.

Vi har uppgifter om att Skatteverket utreder flera domare som inte har valt att skicka in självrättelser. Vad vet du om det?
- Det vet jag ingenting om, eftersom det i sådana fall är en dialog som pågår mellan myndigheten och den enskilde. Vi är över huvud taget inte involverade i det. Det är en fråga för den enskilde inkomsttagaren och myndigheten. Så det känner jag inte till något om.

Andreas Ekberg har ju bekräftat för oss att han för en process med Skatteverket just nu. Hans assisterade Stefan Hallberg har skickat in en självrättelse och därigenom visat på att han inte betalat in skatt tidigare. Hur ser ni på det utifrån att de ska döma EM-matcher i sommar? Du är ju även en Uefa-representant.

ANNONS
- Utifrån ett Uefa-perspektiv förutsätter ju vi att alla domare hanterar sina ersättningar och skattehanteringar i sitt respektive hemland. Den förväntan har vi. Där är det ju bra att man gör självrättelser när man upptäcker att man förmodligen haft brister i redovisningen.

Har ni pratat med Andreas om det är så att det är han som gjort en självrättelse eller om det faktiskt är så att Skatteverket tagit kontakt med honom? För det har han inte velat svara på när vi frågat honom.
- Det är ju så att vi som förbund, och jag som person, inte över huvud taget är involverade i de här dialogerna. Det här är en dialog som förs mellan varje enskild person och myndigheten. Där har vi ingen som helst insyn. Det där kan bara myndigheten och respektive inkomsttagare svara på.

Men påverkar inte det här, hur domaren sköter de här sakerna, hur ni och Uefa ser på domaren och vad ni har för förtroende för domaren?

ANNONS
- Jag vet ju av egen erfarenhet, efter många år som domare, att det här är en förtroendebransch och jag tänker att det är bra för förtroendet att domarna har en önskan om att göra rätt för sig när man upptäcker att man haft brister eller felaktigheter i sin redovisning.

Men varför har ni inte frågat Andreas om hur det ligger till?
- Därför att det inte är en fråga för förbundet. Det är en fråga för den enskilde inkomsttagaren i relation till skattemyndigheten.

Men om det är så att Skatteverket tagit kontakt med Andreas först och det därför inte bedöms som en självrättelse, då riskerar han ju både skattetillägg och polisanmälan. Gör inte det att ni är intresserade av den situationen? Han är Sveriges nummer ett och EM-domare i sommar.
- Men där är inte den här frågan utifrån vad vi fått uppgifter om. Våra uppgifter är att det pågår en dialog och att skattemyndigheten och Andreas har kontakt med varandra. Vi vill inte spekulera i någonting vad gäller de här delarna. Vi får agera utifrån det som är den rådande verkligheten. Den rådande verkligheten i dag är att det pågår en dialog och jag är övertygad, om det finns behov av självrättelser, att han och övriga domare som berörs kommer agera så att det blir rätt. Jag har inte upplevt att någon av de här domarna har sagt att man inte är villig att göra rätt för sig.

ANNONS

Men istället för att just spekulera måste det väl vara enklare att höra av sig till Andreas och fråga om det var han som tog kontakt med Skatteverket eller inte?
- Jo, men det är inte en fråga för fotbollsförbundet eller fotbollsförbundets ordförande. Det här får hanteras av den enskilde inkomsttagaren tillsammans med skattemyndigheten. Sen får vi agera utifrån det som blir konsekvenserna av den dialogen.

Hur har ni agerat efter att det här har framkommit? Vad har ni gjort i frågan?
- Jag har haft en dialog med Elitdomareklubbens ordförande Mohammed Al-Hakim, för att få information om hur känslan är i gruppen och på det sättet få information om hur hanterat frågan. I övrigt har jag inte haft kontakt med någon enskild domare i det här arbetet. Jag har bara följt via media och konstaterat att domarna uppgett att de är beredda att göra rätt för sig.

ANNONS

Hur upplever domarna situationen och hur upplever du den?
- Det är klart att alla sådana här frågor väcker intresse. Det som är viktigast för mig är att det finns en vilja från domarna att göra rätt för sig. Jag tolkar det som ett tecken på att det här inte är så pass enkelt man vill göra gällande. Den komplexiteten har försvårat det här. Det viktiga är att det blir rätt till slut.

Hur tror du att förtroendet för domarna påverkas av det här?
- Blir det här rätt så tror jag inte att det påverkar förtroendet för domarna i de enskilda matchsituationerna. Men det får framtiden utvisa. Det viktigaste är det här blir rätt och att domarna kan koncentrera sig på det som är deras viktigaste uppgift, att göra så bra domarinsatser som möjligt. 

Du får ursäkta att det blir lite tjatigt nu, men du säger att det är tydligt från Uefa att man ska skatta på pengarna i sitt hemland men samtidigt att det är snårigt och att det viktigaste är att det blir rätt, även om det är fler år i efterhand. Om det nu är tydligt och de inte har skött sig - varför är det här inte en större grej för dig än att du bara säger: "Nu har de gjort rätt för sig"? 

ANNONS
- Varje enskild domare måste naturligtvis svara på vilken snårighet som finns för den enskilde. Men det är klart att vad som är verksamhetsort och huruvida du dömt i ett land eller ett annat land… jag antar att det kan ha en påverkan på de avdrag som domarna har möjlighet att göra. Jag tror inte att det riktigt är så enkelt att hantera det här som man ger sken av. Hade det varit så pass enkelt tror jag inte att vi hade varit i den här situationen. 

- Det har kanske rått lite oklarheter under våra utbildningar kring det här, men jag tror också att skattemyndigheten inte helt är säker på hur det här ska hanteras i alla lägen. Det har i alla fall jag en erfarenhet av, utifrån egna kontakter med Skatteverket kopplat till ersättningar från Uefa. Det är en viss komplexitet i det när det gäller utlandsinkomster. Det ska man ha respekt för.

ANNONS

Men som medborgare har man väl ett ansvar och en skyldighet att se till att ha koll på det här?
- Jo, det är alldeles korrekt. Det är väl därför de enskilda domarna omedelbart när de fått veta att de möjligen haft brister i redovisningarna varit beredda att göra rättelser. 

Hur ser ert förtroende ut för Stefan Johannesson som elitansvarig?
- Utifrån förbundsstyrelsens perspektiv har vi inga synpunkter i den delen. Vi har inte berört frågan. Vi har ett styrelsemöte på tisdag där vi ska få information om verksamheten som helhet och då är jag säker på att den här domarfrågan kommer ventileras. Men vi har ingen anledning, utifrån vårt perspektiv, att ha några brister i förtroendet kopplat till hans uppdrag som rör arbetet med att utveckla våra svenska toppdomare.

Men är det inte problematiskt att den högste tjänstemannen vad gäller elitdelen av domaravdelningen har agerat som han gjort?

ANNONS
- Han har också agerat när han fått veta att det funnits brister i redovisningen, genom att göra självrättelser. På det sättet har han tagit ansvar för när han upptäckt fel. Det är också en god egenskap, att kunna erkänna fel och arbeta för att rätta till de felen. Den typen av beteenden väcker också förtroenden.

I Stefans fall är det så att han dels sagt till oss att han egentligen inte har någon förklaring till hur det blivit som det blivit, och han har även skattat på vissa Uefa-pengar men inte andra. Då faller ju lite argumentet att man inte haft koll på att man skulle skatta på ersättning från Uefa. Vad tänker du om det?
- Jag har inte insyn i de enskilda domarnas enskilda redogörelser eller deklarationer. Jag kan bara konstatera att som helhet är det bra att den här gruppen av domare, när man upptäckt brister, konsekvent försökt rätta till felen.

ANNONS

Vad kommer hända på ert styrelsemöte i nästa vecka? Hur får ni information, vem informerar och vad kommer ni diskutera?
- Det visar sig på styrelsemötet på tisdag vem som redogör det här. Vi har alltid en verksamhetsredovisning och den svarar normalt sett generalsekreteraren (Håkan Sjöstrand) för. Jag skulle förmoda att den här frågan, eftersom den väckt medial uppmärksamhet, kommer beröras. Så att förbundsstyrelsen som helhet får en uppdatering och en kunskap om vad som hänt och vad som kommer hända.

Har Håkan (Sjöstrand) eller tjänstemannasidan haft en dialog med Stefan (Johannesson) om vad som hänt i hans fall?
- Det pågår naturligtvis en ständig dialog mellan cheferna och medarbetarna på förbundet. Jag har inte insyn i exakt vad som talats om kopplats till den här frågan.

Karl-Erik Nilsson har tidigare själv varit domare på internationell nivå. I förra veckan svarade han följande till Fotbollskanalen på frågan om han skattade på Uefa-pengarna han drog in då:

ANNONS

 Ja, det gjorde jag. Jag hade ju dessutom en situation där jag parallellt med mitt internationella domarskap var kommunstyrelsens ordförande i en kommun och på det sättet var det naturligtvis helt nödvändigt för mig att hitta rätt. Jag åkte till och med in till Skatteverket ibland för att säkerställa att jag gjorde rätt. 

Publicerad 2021-05-13 kl 10:00

Kommentarer

Visa kommentarer
ANNONS
next recommended article
Nästa
ANNONS
fotbollskanalen

Skapa ett gratis konto eller logga in för att få en anpassad nyhets- och matchupplevelse av Fotbollskanalen. Följ dina favoriter:

Spelare
Lag
Ligor & turneringar
Bloggar & poddar
Samma konto på Fotbollskanalen, C More och TV4 Play.
Skapa konto