Följer

Populära lag

Populära spelare

Populära ligor

ANNONS

SvFF skakat: Facket nerlagt efter avhopp - och undersökning blottar missnöje med ledningen

FOTBOLLSKANALEN GRANSKAR

Svenska Fotbollförbundet brottas med fortsatta interna problem, kan Fotbollskanalen avslöja.
En medarbetarundersökning visar på brist på förtroende för ledningen - och fackklubben är nerlagd efter att hela styrelsen hoppat av.
- Det finns saker vi behöver jobba med, säger generalsekreteraren Håkan Sjöstrand.

8:09
Nästa

Avbryt
Försök igen

Se en intervju med Håkan Sjöstrand i spelaren ovan.

LÄS OCKSÅ: Distrikt kräver att få se utredning av bidragsskandalen - då avslöjar SvFF nya åtgärder


I fjol skakades Svenska Fotbollförbundet av en skandal runt en gruppchef som fick lämna SvFF efter att ha fuskat med bidrag kopplat till CSR-projektet "Alla är olika - olika är bra" och som även misstänks ha missbrukat pengar som förbundet fått från statliga Arvsfonden. 

Fotbollskanalen granskade fallet kring gruppchefen och kunde i höstas, efter samtal med närmare ett 20-tal personer i och runt SvFF, beskriva en arbetsplats som var i gungning. Den interna kritiken mot ledningen har vuxit de senaste åren och historien om gruppchefen ledde till ett ännu större missnöje.

ANNONS

SVT citerade i höstas källor som beskrev förbundet som en "toppstyrd" organisation i vilken det råder en "stark tystnadskultur". Även personer som Fotbollskanalen då talade med kom med liknande kritik och en rad olika källor berättade om att det funnits arbetsmiljöproblem under en längre tid. 

Nu kan Fotbollskanalen avslöja att förbundet brottas med fortsatta interna bekymmer. I vintras genomförde man en medarbetarundersökning som ett svar på "de signaler" som man "fått om att det råder en tystnadskultur inom SvFF" och den visar bland annat på brist på förtroende för den högsta ledningen bland anställda. 

- Vi jobbar kontinuerligt med medarbetarundersökningar och under senhösten i fjol när vi gjorde den senaste var det viktigt att fånga (upp saker), eftersom vi förra året drabbades av ett bidragsärende. Sett över tid har vi väldigt goda och fina resultat men då var det viktigt att fånga den ögonblicksbilden: hur mår organisationen?. För självklart påverkar det oss alla på olika sätt, säger generalsekreteraren Håkan Sjöstrand till Fotbollskanalen.

ANNONS

Vad drar ni för slutsatser av resultatet?
- Det finns saker vi behöver jobba med. Det finns saker som fungerar väldigt bra. Och vi försöker identifiera saker som vi naturligtvis behöver jobba med.

Vidare har tillvaron för fackstyrelsen på förbundet blivit så påfrestande att arbetsplatsen sedan en tid tillbaka står utan fackliga representanter, berättar flera källor med insyn för Fotbollskanalen. De ansvariga för facket valde att lämna sina roller i samband med det senaste årsmötet.

- Bland annat kände de sig motarbetade av ledningen, säger en källa.

Personerna i fackstyrelsen orkade inte fortsätta sina uppdrag i miljön som rådde, förklarar andra källor. Tanken var att ersättare skulle väljas fram vid det nämnda årsmötet, men då ville ingen på arbetsplatsen ta sig an uppgiften och kliva in i styrelsen. Därför är fackklubbens verksamhet numera nerlagd. Det är fackförbundet Unionen som centralt sköter dialogen med SvFF åt anställda.

ANNONS

- Det är jätteviktigt och bra med en aktiv och engagerad fackklubb. Det får vi naturligtvis titta på, vad kan vi göra och vad beror det på? Men för många är det ett krävande arbete. Vi har många engagerade medarbetare. Det gör det kanske svårt att hinna med och ha tiden för att engagera sig som förtroendevald. Det får vi titta på. För att ha en aktiv fackklubb är bara positivt, säger Håkan Sjöstrand.

Vad har ni som arbetsgivare för ansvar kring att det blivit som det blivit?
- Vi får titta på hur vi kan möjliggöra så att man kan kombinera sitt arbete med just det förtroendeuppdraget. Sen bygger det ändå på att någon vill engagera sig.

Varför har det blivit som det blivit?
- Den återkoppling jag har fått är att det har varit svårt att hitta tid, med det engagemanget i kombination med att man har andra arbetsuppgifter att utföra.

ANNONS

Vi har fått uppgifter till oss som säger att personer som hoppat av fackstyrelsen bland annat känt sig motarbetade av ledningen. Hur reagerar du på det?
- Alla har ju rätt till sin uppfattning, och vi har olika roller. Vi är ju arbetsgivare. Facket är en motpart. Det försöker vi hantera med en ömsesidig respekt utifrån våra olika roller. 

När Fotbollskanalen i slutet av september i fjol intervjuade Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson om ärendet kring gruppchefen och missnöjet bland anställda påtalade han att tidigare medarbetarundersökningar resulterat i "fantastiska siffror". På frågan om hur han ser på beskrivningar om att det råder en tystnadskultur hos SvFF sa han också:

- Det är naturligtvis inget positivt epitet. Men de medarbetarundersökningar som har gjorts ger ju inte vid handen att det skulle stämma. Men det som nu har framförts måste vi ta på allvar och se om det finns något vi kan göra. Men i de generella medarbetarundersökningar som har gjorts senaste åren har vi fått otroligt bra resultat. Vi har all anledning att vara väldigt stolta över de här rapporterna, där enskilda medarbetare har fått betygsätta hur de upplever sin arbetssituation hos oss.

ANNONS

Men nu har alltså medarbetarundersökningen som gjordes efter härvan kring gruppchefen gett andra signaler. Fotbollskanalen har tagit del av resultatet av enkäten, som 139 av 169 tillfrågade svarade på, och på flera områden pekas brister ut av de anställda - även om många säger sig trivas med sina arbetsuppgifter och att jobba hos SvFF.

Svaren på frågorna eller påståendena i enkäten har presenterats på några olika vis. Bland annat har vissa svar gett ett värde mellan 0 till 100, exempelvis det om hur förtroendet för ledningsgruppen ser ut. Svaren gav ett totalt värde på 50. I det fallet symboliserade 0 "inget förtroende" och 100 "stort förtroende". Förtroendet för de anställdas närmaste chef är dock starkare. Svaren om det gav ett värde på 76.

- När man tittar på sådana här medarbetarundersökningar måste man titta på medelvärde, men också avvikelser. Hur ser spridningen ut? Det är jätteviktiga parametrar. I vår verksamhet, precis som i andra verksamheter, ser vi att det kan finnas spridningar. Självklart, om det inträffar något som det gjorde förra året, blir det en riktning mot ledningen i verksamhet, säger Håkan Sjöstrand nu.

ANNONS

Fotbollskanalen har tagit del av även svarens spridning, som Sjöstrand nämner. På frågan om förtroendet för ledningen är svaren utspridda över hela skalan och ett antal medarbetare har uppgett att de har "inget förtroende".

- Det finns några få… men på det sättet tror jag inte vår verksamhet skiljer sig från andra verksamheter. Det finns alltid ett antal: det här är den bästa ledningen, och så finns det ett antal som kanske tycker annorlunda. Då får man försöka jobba med den frågan, försöka förstå varandra och naturligtvis möta varandra med en ömsesidig respekt. 

Med en skala där 0 stod för "inte alls" och 100 för "absolut" fick SvFF vidare ut värdet 49 på frågan om de anställda upplever förbundet som "öppna". Den siffran var 66 vad gäller om SvFF är "utvecklande" eller inte. Frågor om förbundet är "välkomnande" och ”engagerande” gav värdet 71 respektive 80. 

ANNONS

Svaren på påståendet: "Jag vågar säga till när jag har en avvikande åsikt" resulterade i ett värde på 71. Den siffran landade på 62 när de anställda gav sin syn på om det är lätt att uttrycka sina tankar och idéer på arbetsplatsen, och svaren på frågan om det finns ett öppet och tillåtande klimat inom SvFF gav ett värde på 56 (0 innebar "stämmer inte alls" och 100 "stämmer mycket väl").

Ytterligare punkter avslöjar brister hos SvFF på samma tema. De anställdas svar på påståendet: "Ingen avfärdar de som agerar eller tänker annorlunda" gav nämligen ett värde på 53. "Jag vågar lyfta problem och framföra kritik utan repressalier" gav ett värde på 59. Och frågan om de anställda känner att de är tillräckligt informerade om vad som sker på SvFF resulterade i ett värde på 57.

- Det är medelvärden. Det är otroligt viktigt att titta på avvikelser. Hur ser spridningen ut? För det finns ju också resultat som visar att medelvärdet är över 80 kring att man trivs på sin arbetsplats. Det finns medelvärde på över 70 kring att man vågar säga till om man har en avvikande uppfattning. Det finns flera olika dimensioner i sådana här undersökningar. Många gånger beskriver de här undersökningarna olika saker. Sen måste man jobba vidare kring olika förklaringar. Vad ligger bakom? Det jobbar vi med.

ANNONS

I undersökningen ställde också SvFF frågan om man "får ett respektfullt bemötande" när man "har synpunkter eller lyfter frågor" till ledningsgruppen. 29,6 procent svarade ja, 16,3 procent nej och 54,1 procent vet ej. På frågan om ledningsgruppen ger "tillräckligt med information" för att man som anställd ska kunna utföra sitt arbete svarade 29,9 procent ja, 21,9 procent nej och 48,2 procent vet ej.

Bara 56 procent av de svarande tror att "meningsfulla åtgärder kommer att vidtas" till följd av medarbetarundersökningen. 74 procent säger sig veta var de ska vända sig om de upplever ett beteende som strider mot SvFF:s policys och riktlinjer.

Hur har ni jobbat med det här resultatet i efterhand?
- Vi har diskuterat det i ledningsgruppen, vi har lyft upp det till styrelsen, vi har diskuterat och pratat om det avdelningsvis. Vi hade (det uppe) med hela personalstyrkan när vi hade våra verksamhetsplaneringsdagar, och efter det har vi tillsatt en arbetsgrupp som tittar vidare på frågan. Sen ska vi jobba vidare med våra beteenden, attityder och förbättra vår kultur. Det ska vi göra med hjälp av extern processledning och där är vi nu. Mycket bygger på att vi kan involvera våra medarbetare, säger Håkan Sjöstrand.

ANNONS

Skulle du beskriva resultatet som tillfredsställande för dig som generalsekreterare?
- Man måste se det över tid. Vi har haft otroligt bra och starka resultat i våra medarbetarundersökningar, och sen händer det saker. Det händer saker i vår verksamhet och jag lovar dig, det kommer hända framöver (också). Där är inte vi unika. Det viktiga är att man kan ta tag i saker på ett seriöst och ansvarsfullt sätt.

Vad gäller gruppchefen höll SvFF tyst fram till att SVT rapporterade om vad hen gjort, och ledningen ville länge inte polisanmäla saken. Till slut, efter att Fotbollskanalen avslöjat nya misstankar rörande hanteringen av Arvsfonden-pengar, kallade dock förbundsstyrelsen till ett krismöte och fattade beslut om polisanmälan vilket gick tvärt emot vad ledningen ville. Uppgifter till Fotbollskanalen gör gällande att det inte var en enig styrelse som röstade för polisanmälan.

ANNONS

Ledningens sätt att ta sig an fallet ledde till interna anklagelser om försök till mörkläggning, vilket generalsekreteraren Håkan Sjöstrand förnekat att det varit tal om. Han har motiverat den uteblivna externa och interna kommunikationen med att det rört sig om ett personalärende och att SvFF behövt ta hänsyn till gruppchefens personliga integritet. 

Flera källor med god insyn i SvFF:s verksamhet berättade i höstas för Fotbollskanalen att det under flera år larmades internt om att gruppchefen bidrog till ett arbetsmiljöproblem, men att Sjöstrand och ledningen skyddade personen. Generalsekreteraren har medgett att SvFF misslyckades med att hantera arbetsmiljöproblemen kopplade till gruppchefen.

- Kopplat till den här situationen vet vi om att det förelegat en situation mellan chef och en arbetsgrupp som inte varit tillfredsställande utifrån arbetsmiljön. Utifrån det har det jobbats kontinuerligt och genomförts olika initiativ. Det har funnits en handlingsplan för det. Utifrån resultat kan vi se att vi inte lyckats, sa Sjöstrand i höstas. 

ANNONS

I samma intervju sa också Sjöstrand att han då upplevde att förtroendet för honom bland anställda på kansliet och personer i fotbollsrörelsen som "bra".

Svenska Fotbollförbundet har satt igång en oberoende utredning av ärendet kring gruppchefen och hur man hanterade det. Men den är satt på paus under tiden som polisens förundersökning rörande fallet pågår.

Gruppchefen gav en förening som hen själv var en del av bidrag på 560 000 kronor från det sociala projektet "Alla är olika - olika är bra". SvFF har vidare betalat tillbaka nästan 600 000 kronor till statliga Arvsfonden, medel som gruppchefen hade ansvar för och som felaktigt belastade projektet "Ett steg framåt".

Publicerad 2022-06-02 kl 11:30
ANNONS
next recommended article
Nästa
ANNONS
fotbollskanalen

Skapa ett gratis konto eller logga in för att få en anpassad nyhets- och matchupplevelse av Fotbollskanalen. Följ dina favoriter:

Spelare
Lag
Ligor & turneringar
Bloggar & poddar
Samma konto på Fotbollskanalen, C More och TV4 Play.
Skapa konto