Följer

Populära lag

Populära spelare

Populära ligor

ANNONS

Foto: Bildbyrån

Karl-Erik Nilsson.

SvFF-basen i lång intervju - talar ut om kovändningen, krisen och hyllar Sjöstrand: "Agerat på ett utmärkt sätt"

10v

Det skakar kring Svenska Fotbollförbundet.
Nu svarar ordföranden Karl-Erik Nilsson på kovändningen kring att göra en polisanmälan - och hur han ser på generalsekreterarens framtid.
- Han har agerat för fotbollens bästa på ett alldeles utmärkt sätt, säger Nilsson till Fotbollskanalen.

Fotbollskanalen har de senaste dagarna granskat det faktum att det funnits en rad oklarheter kring hanteringen av pengar från den statliga fonden Allmänna arvsfonden kopplat till ett socialt projekt i förbundets regi. Det hela cirkulerar kring en avdelningschef på Svenska Fotbollförbundet som tidigare i år fick lämna sitt jobb. Trots att man upptäckt kostnader kopplat till projektet som varit ”tveksamma” - och att SVT tidigare även kunnat berätta att nämnde avdelningschef dessutom betalat ut pengar från projektet ”Alla är olika - Olika är bra” - till föreningar som personen själv varit kopplad till - så gjordes initialt ingen polisanmälan.

ANNONS

På fredagen gjorde man dock en U-sväng - och lät då meddela att den ”felaktiga hanteringen” av bidragen, nu anmälts till polisen.

Karl-Erik Nilsson, ordförande i förbundet förklarar nu varför.

- Det är en samlad bedömning från styrelsens sida som gör att vi vill ta det här steget efter den utveckling som frågan fått. Vi vill pröva det och det blir också föremål för en utvärdering senare, säger han till Fotbollskanalen i en längre intervju.

Hur ser du på ärendet?
- Det var 560 000 kronor som var felaktigt utbetalat och det är klart att jag varit med i förbundsstyrelsen i tio år och vi har otroligt lojala medarbetare inom svensk fotboll. Många får stora förtroenden och stort ansvar och här var det en person som svek ett stort förtroende. Det var en helt oacceptabel jävssituation. Det är ledsamt och bedrövligt och jag är glad över det skarpa agerandet som man gjorde från första början. Man säkrade att medlen kom tillbaka och vederbörande tjänsteman blev skild från sin arbetsuppgift. Ett tufft och besvärligt jobb men bra att åtgärderna blev vidtagna snabbt.

ANNONS

Utifrån sett är det svårt att förstå att man inte polisanmäler 560 000 kronor. Varför?
- Den samlade bedömningen då var att ett jäv inte är olagligt. Trolöshet mot huvudman? Det är det som får prövas nu. Resurserna kom tillbaka och det var den samlade bedömningen då. Nu har frågan utvecklats så att den blivit av en sådan magnitud att styrelsen kommit till slutsatsen att det är värt att göra polisanmälan. När det tidigare beslutet togs hade det säkert en bra bevekelsegrund. Nu har vi tillsatt en extern utredare som får granska dagens beslut och tidigare beslut och då får vi vägledning inför framtiden. Tack och lov är det oerhört sällsynt att vi drabbas av något sådant. 

Det var inte mycket kommunikation om det här internt förutom avtackning av personen och inget externt innan SVT avslöjade det. Hur ser du på det?

ANNONS
- Det var ett meddelande till vår personal när personen lämnade sin tjänst och det är ett personalärende och det har man ett stort ansvar som arbetsgivare att hantera med stor omsorg. Jag har inga synpunkter på kommunikationen. Jag tyckte det var helt okej hanterat när det gjordes under sommaren. Jag har också varit informerad om frågan och dess utveckling och det är ett personalärende som ansvarig arbetsgivare har vi ett stort ansvar mot enskilda. Det var en svår balansgång men en balansgång som den oberoende utredaren ska titta på. Ingen är van att hantera den här typen av situationer och i ett svårt läge har vårt kansli hanterat det här väldigt bra under ledning av Håkan Sjöstrand. Men som sagt var, analys och vägledning får vi av den oberoende utredaren.

Om man ser till de olika beloppen som figurerat: 400 000, 560 000 och nu även bekräftat pengar kring Arvsfonden som det sedan är 15, 20, 25 eller 30 000 och de felbokade 850 000. Hur ser du på att det inte funnits klara besked? På det första styrelsemötet får ni bara reda på 400 000?

ANNONS
- Det är väldigt viktigt att säga att det är två helt skilda delar. Den del som gäller Arvsfonden är en mängd olika konteringar, där uppdagades felaktiga konteringar, ingen felaktighet – men en felaktig kontering. Inget som drabbat Arvsfonden. De belopp som figurerar så kan vi konstatera att det är 560 000 och alla de pengarna är tillbaka. Det är det viktigaste i den här frågan vilket innebär att vi kan använda resurserna i det framtida utvecklingsarbetet.

Det är ändå så att både Håkan Sjöstrand och Andreas Jansson sagt att det varit kostnader som gått på Arvsfonden och där den ena säger 15-20 000 och den andra 25-30 000. Hur ser du på det?
- De pengarna är också tillrättade och det är inte något som belastat Arvsfonden. Det var en kontering där man var osäker var det hör hemma och för att inte riskera att det skulle hamna fel hos Arvsfonden så har det hamnat i Svenska Fotbollförbundets räkenskaper. Det är helt rent i all relation till Arvsfonden och det är att använda ”safety first” och jag tycker att det är bra hanterat. Vi ska inte utsätta externa aktörer för några tveksamheter.

ANNONS

Ni tar den kostnaden för de pengarna – men då är det inte 560 000 som försvunnit utan snarare 580-590 000?
- Fotbollförbundet har ansvaret för en verksamhet som omsätter oerhört många miljoner. De här beloppen är härledda till verksamhet, ingen kan bevisa eller hänföra detta till att vara relaterat till något som inte är vår verksamhet och då får vi ta kostnaderna. Vilket känns helt relevant.

Känner du dig trygg i att det inte hittas mer pengar?
- Under de här tio åren jag varit med i styrelsen har det aldrig hänt så jag hoppas att det inte inträffar igen. Om någon skulle ha en fundering så hoppas jag att det är en bra vaccinering när man ser att man blir av med jobbet, får betala tillbaka pengarna och dessutom blir polisanmäld.

Är du trygg i att den här tjänstemannens ärende inte leder till att ni upptäcker mer försvunna pengar nu när polisen är inne?

ANNONS
- Min absoluta förhoppning är att det ska stanna vid det här men det är en granskning som pågår och ett arbete. Det finns inga garantier.

Hur ser på att många i personalen upplever en mörkläggning?
- Som jag nämnde tidigare är det ett personalärende och det måste man behandla med respekt. På det sättet har man hanterat det inom ramen av vad man kan förvänta sig. Ett kraftfullt agerande och en tjänsteman som blev skild från jobbet och en hantering man inte låter vederbörande löpa gatlopp genom en allmän och offentlig redogörelse. Det är svårt men balansgången är korrekt. Det är därför vi har tillsatt en extern utredare.

Har du förståelse att alla på kansliet inte upplever det så?
- Jag har oerhört stort respekt för det som framförs av personalen, det är vår viktigaste resurs. Vi har tidigare fått mycket positivt och fantastiska siffror i de medarbetarundersökningar som vi gjort. Vi ska ha en ödmjuk inställning inför det som kommer fram och jag vet att generalsekreteraren och hans medarbetare tar det på stort allvar. Det är viktigt att vi får tillfälle att träffas fysiskt och sitta ner och samtala med varandra och inte om varandra. Jag hoppas att man får en arbetsplats där man upplever glädje och trivsel. Det arbetet ska påbörjas omgående.

ANNONS

Hur ska ni göra det?
- I ett första skede handlar det om att generalsekreteraren och hans medarbetare och chefer får göra ett arbete där man samtalar med varandra om vilka åtgärder som är lämpliga.

Som en följd av turbulensen har Arvsfonden beslutat sig för att granska hur deras pengar använts. Dessutom har Ica gett besked om att man nu pausar sina utbetalningar till projektet.

Vad gäller beslutet från Ica säger Nilsson:

- Det kan jag ha förståelse för med det mediala tryck som varit. Man vill se vad utredningen leder fram till. Jag känner mig väldigt trygg i att Ica och andra partners är trygga i att samarbeta kring utvecklingsfrågor för svensk fotboll. Det hyser jag inga tvivel om men jag har respekt för att de vill pausa det.

Avdelningschefen fick stor frihet och stort ansvar men det väckte också problem och klagomål kring arbetsmiljö. Hur ser du på det?

ANNONS
- Det är ingen hemlighet att det varit relationsproblem och det har gjorts ett hårt arbete från generalsekreteraren och vår HR-chef och det har getts stöd och coachning. För det är en sorg i sig att en arbetsgrupp inte fungerar och att en ledare inte fungerar. Det är ett arbetsgivaransvar att stötta så långt det går. Tyvärr lyckades inte det. Det är mycket tid och kraft som har investerats och det är ledsamt att personal inte upplever att det har gått bra.

Pratet om tystnadskultur som då och då dyker upp runt förbundet. Hur ser du på det?
- Det är naturligtvis inget positivt epitet. Men de medarbetarundersökningar som har gjorts ger ju inte vid handen att det skulle stämma. Men det som nu har framförts måste vi ta på allvar och se om det finns något vi kan göra. Men i de generella medarbetarundersökningar som har gjorts senaste åren har vi fått otroligt bra resultat. Vi har all anledning att vara väldigt stolta över de här rapporterna, där enskilda medarbetare har fått betygsätta hur de upplever sin arbetssituation hos oss. Men varje uttalande ger ju själ vid att det finns någon som upplever att det inte är så, då måste vi gå till botten med det.

ANNONS

Ni uttalar ett tydligt stöd till Håkan Sjöstrand. Hur resonerar ni?
- I det här fallet har en enskild medarbetare begått ett hastigt fel. Håkan Sjöstrand har med sina medarbetare sett till att pengarna är tillbaka och att vederbörande har skilts från sitt uppdrag. Men i den mediala diskussionen riktas väldigt mycket av udden mot Håkan Sjöstrand. Vi tyckte att det var angeläget att förbundsstyrelsen visar att vi har ett helt och fullt förtroende för Håkan i det här arbetet. Han har blivit utsatt för ganska tuffa angrepp i den här frågan senaste veckorna. Han har agerat för fotbollens bästa på ett alldeles utmärkt sätt. Därför var det viktigt för oss att visa Håkan och omvärlden att vi inte hyser några tvivel kring honom eller hans ledarskap.

Samtidigt kör ni över honom. Han vill inte polisanmäla men det vill ni?

ANNONS
- Att inte polisanmäla var ett beslut som den gruppen tog i somras. Vi tycker, med utvecklingen som frågan har fått senaste veckorna och det tryckte som har blivit, att det var värt att gå den här vägen nu. Förbundsstyrelsen kommer också att bli granskad. Det blir spännande att se hur man bedömer det utifrån utredningen som ska göras. Vi fastnade för det här beslutet i dag, om det är rätt eller fel får framtiden utvisa.

Så sent som häromdagen sa Håkan Sjöstrand att det inte var aktuellt att polisanmäla. Nu kommer styrelsen in och kör över sin högste tjänsteman?
- Vi ser det inte alls som att vi kör över någon utan det här handlar om att vi gör en bedömning som är annorlunda jämfört med den som gjordes för några månader sedan.

Men bedömningen har gjorts flera gånger, så sent som i onsdags.
- Förbundsstyrelsen har i dag efter dialog gjort den här bedömningen. Jag betygsätter inte någon av de tidigare bedömningarna. Vi ser med spänning fram emot den analys som utredarna ska göra kring detta. Om man vore tvärsäker på att en viss handling i det här, mycket svåra, ärendet var rätt hade man gjort så från början. Det här är ett otroligt svårt och komplicerat ärende, ett ärende som vi inte har varit i närheten av tidigare. Vi provar den här bedömningen nu, sen får vi utvärdera om det var rätt eller fel.

ANNONS

Det ska nu göras en extern utredning av ärendet. Den leds av chefsrådman Dag Cohen - och han ska redovisa resultatet senast den 10 december.

När Dag Cohens utredning är klar - får vi se den då?
- Han kommer att redogöra utredningen för förbundsstyrelsen och förbundsstyrelsen kommer sen i tillämpliga delar att dela med sig av innehållet.

Så vi kommer inte att få se hela?
- Vi kommer inte att publicera hela utredningen. Det är egentligen lite för tidigt att svara på för vi vet inte hur utredningen kommer att se ut. Men det är oerhört angeläget för oss att vi tar hänsyn till personlig integritet. Det här uppdraget är mellan förbundsstyrelsen och Dag Cohen. Vi kommer att dela med oss av det som är möjligt.

Många har pratat om att Håkan Sjöstrand har haft en nära relation med avdelningschefen. Hur ser du på det?

ANNONS
- Håkan har lagt hela sin professionella själ i att coacha sina medarbetare för att de ska lyckas i olika sammanhang. Håkan har lagt mycket arbete på att medarbetaren i fråga ska lyckas i sin chefsroll. På ett professionellt plan har han lagt ner mycket energi och engagemang, vilket är hedervärt.

Finns det något som kan få er att ändra er bild kring Håkan Sjöstrand?
- Vi har fullt förtroende för Håkan Sjöstrand och hans medarbetare. Vad framtiden har i sitt sköte vad det gäller generalsekreteraren och alla andra medarbetare kan vi inte sia om. Vi arbetar här och nu med fullt förtroende för Håkan Sjöstrand och vi är stolta över det arbete som görs för svensk fotboll dagligen. Det går bra för svensk fotboll. Den frågan vi resonerar kring nu är förhoppningsvis ett sidospår som vi kan slippa att lägga allt för mycket energi på framöver. 

ANNONS
Publicerad 2021-09-24 kl 16:54
Sponsrat innehåll

Streama alla matcher från VM-kvalet - bara på C More.

Och massor av annan fotboll som LaLiga, Serie A och UEFA Champions League. 299kr/mån. Ingen bindningstid.

Streama nu

Kommentarer

Visa kommentarer
ANNONS
next recommended article
Nästa
ANNONS
fotbollskanalen

Skapa ett gratis konto eller logga in för att få en anpassad nyhets- och matchupplevelse av Fotbollskanalen. Följ dina favoriter:

Spelare
Lag
Ligor & turneringar
Bloggar & poddar
Samma konto på Fotbollskanalen, C More och TV4 Play.
Skapa konto