Följer

Populära lag

Populära spelare

Populära ligor

Sjöstrand backar inte: "Förhoppningsvis sitter jag säkrare än vad du gör"

FOTBOLLSKANALEN GRANSKAR

En stor härva skakar om SvFF och Håkan Sjöstrand.
Men generalsekreteraren har inga tankar på att lämna sin post.
- Förhoppningsvis sitter jag säkrare på min stol än vad du gör på din, säger han i en intervju med Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Fotbollskanalen har den senaste tiden granskat fallet kring en avdelningschef hos Svenska Fotbollförbundet som fått sluta efter att ha delat ut bidrag till sin egen förening. SVT har tidigare rapporterat om bidragsfusket och under onsdagen kunde Fotbollskanalen berätta att det även finns interna misstankar om att medel från statliga Allmänna Arvsfonden missbrukats av avdelningschefen. Än så länge har SvFF valt att inte polisanmäla det som hänt, men man har beslutat att en extern och oberoende granskning av ärendet ska genomföras. Dessutom har Arvsfonden valt att inleda en granskning av det förbundsprojekt som man finansierat.

Annons

Nu ger Håkan Sjöstrand sin syn på ärendet och den kritik som riktas mot honom som generalsekreterare för SvFF.

- Det är klart att man blir besviken när ett förtroende hanteras på så sätt. När vi fick kännedom om ärendet så agerande vi naturligtvis omedelbart och därefter har vi sett till att pengarna (bidragen till avdelningschefens förening) kommit tillbaka och därefter har vi också hanterat ett personalärende. Det är naturligtvis olyckligt och allvarligt på alla sätt och vis, säger han.

Vad hände när ni fick reda på det här, vad gjorde ni då?
- Jag fick reda på det i mars och då satte vi oss en liten grupp för att ta reda på information och undersöka om det stämmer. Det var flera som blev chockade över uppgiften naturligtvis. Därefter har vi lagt ner mycket tid och kraft för att jobba med ärendet. Vi konstaterar sen att det här är en person som lyckats få ett belopp utbetalt. Men det har uppdagats och personen har betalat tillbaka. Sedan har personen fått lämna organisationen eftersom förtroendet varit förbrukat. SvFF har som organisation hittat den här felaktigheten och fått hela beloppet återbetalat.

Annons

Varför kommunicerade ni inte det här varken externt eller internt när det skedde?
I ett första skede när något sådant här inträffar så är det viktigt att man sätter sig några få personer och arbetar, då det är svårt att veta omfattningen. Det var ett första steg. Efter att det klarlagts vad som har hänt så har vi hanterat det som ett personalärende. Vi har också utifrån det säkerställt att pengarna har återbetalats. Det är så vi har valt att hantera ärendet.

Kunde ni inte varit öppna med att ni hanterat ett personalärende?
- Vi hanterar väldigt många olika personalärenden och här är det en person som har agerat på ett felaktigt sätt. Ur det perspektivet är det ett personalärende och då har vi valt att hantera det som ett sådant.

Hur ser du på uppfattningen som finns internt, att ni försökt mörklägga det som hänt helt enkelt genom att inte kommunicera något om det?

Annons
- Det här är inte något som vi försökt mörklägga. Vi har gjort en intern utredning kring ärendet och hanterat det här som vi gör med personalärenden. Att det väcker reaktioner är fullt förståeligt. Det har det gjort hos mig och alla andra medarbetare. Vår enda ambition har varit att hantera det här på ett så korrekt sätt som möjligt, med respekt för organisationen och för den personliga integriteten. Dessutom har vi fått extern vägledning under resan. Sedan har jag bett styrelsen att tillsätta en oberoende utredning för att titta på hur ärendet har hanterats. Det är ett komplext och svårt ärende. Då ska de titta på det, och det tycker jag är väldigt viktigt, både för svensk fotboll och för min egen integritet och trovärdighet. Det är väldigt bra att den tittat på hur ärendet har hanterats.
Annons

Varför känner du så, att det är viktigt för din integritet?
- Det handlar om vad jag själv står för, vad jag har för värderingar. Det är klart att det ska schysst, reko och fair play som gäller. Det gäller alla sammanhang. Och jag är den första i ett sådant här ärende som känner besvikelse, när någon sviker ett förtroende. Jag vill inte att det ska finnas något tvivel kring hur vi agerat.

Varför tackades personen av på ert intranät när ni väl kommunicerade något internt?
- Vi vet om att det är en person som agerat fel. Personen är medveten om det och det har fått konsekvenser. Men bara för att en person har gjort något fel så innebär inte det att jag önskar den olycka i livet framöver. För mig är alla människor lika mycket värda, men alla beteenden och värderingar är inte lika mycket värda. Ur den aspekten så hoppas jag att det går bättre för den här personen framöver och det står jag för.

Annons

Du tänker inte att det sänder märkliga signaler att man tackar av någon när det är, som du säger, allvarliga fel som har begåtts?
- Om din definition på avtackning är att vi meddelar på vårt intranät att en person har slutat och önskar den lycka till framöver. Ja då tycker jag att det är ett rimligt sätt att faktiskt meddela det på, även om det som i det här fallet är så att personen gjort något felaktigt.

Du tror inte att dina anställda blir fundersamma när det ni kommunicerar är ett tack och hej då, men inget kring vad som hänt och vad personen gjort och att ni ser allvarligt på det?
- När vi fick reda på det här var jag en av de första som reagerade väldigt starkt på uppgifterna och då har vi försökt hantera det på ett så korrekt sätt som möjligt. Utifrån det har vi sedan hanterat ett personalärende som vi förhoppningsvis också hanterar så korrekt som möjligt.

Annons

Resonemanget kring att inte polisanmäla - hur har det gått?
- I samband med att vi upptäckte det här så har det naturligtvis funnits med i vårt resonemang. Sedan har det funnits en hel del omständigheter runtomkring ärendet och vi har även haft vägledning av extern juridisk expertis. I det här fallet har vi sedan fått pengar tillbaka. En person har skiljts från sina uppdrag och utifrån det så har vi gjort den bedömningen.

Det är 560 000 kronor som personen betalat ut till egen förening och inte 400 000 som ni först kommunicerade. Kan du redogöra för vad som hänt?
- Jag har redogjort för det, bland annat i SVT. Felaktigt sa en person 400 000, men det korrekta är 560 000.

Vi förstår det som att när ni hade styrelsemöte förra måndagen så var det 400 000 kronor som nämndes där också, hur kommer det sig?

Annons
- Det är kopplat precis till det jag sa. Jag har fått en information och utifrån det är det korrekta 560 000.

Du förde den felaktiga siffran vidare till styrelsen?
- Ja, omedvetet naturligtvis, givet den siffran jag fått. Den korrekta siffran är 560 000 och de pengarna har betalats tillbaka i sin helhet.

Har du rättat den uppgiften till styrelsen?
- Ja, det är också gjort.

Vi har pratat med många personer som upplevt att avdelningchefen fick en väldigt stor frihet och ett stort ansvar i sin roll hos er. Hur skulle du beskriva friheterna och ansvaret hen gavs?
- Den här personen har jobbat med väldigt viktiga och betydelsefulla frågor för oss. Utifrån det är det rimligt att man har ett ansvar och ett mandat kopplat till det.

Det har inte tagits för stora friheter utifrån vad du förväntat dig?
- Vi kan väl konstatera att när den här situationen uppstått så har det begåtts allvarliga felaktigheter. Det är bara att hålla med om att ett stort förtroende svikits.

Annons

Under flera år har det lyfts klagomål som handlat om arbetsmiljöproblem kopplat till den här personen. Det har larmats till HR-avdelningen exempelvis. Hur ser du på de arbetsmiljöproblem som ni har fått information om från anställda?
- Arbetsmiljön är jätteviktig för oss och det är helt avgörande att alla personer ska kunna prestera på en arbetsplats. Våra medarbetarundersökningar och handlingsplaner som följer med dem visar något helt annat än det som framförs. De visar på att medarbetarna känner stolthet och att vi har ett öppet klimat, där man ser möjlighet att kunna påverka och vara delaktig i arbetet.

- Men kopplat till den här situationen vet vi om att det förelegat en situation mellan chef och en arbetsgrupp som inte varit tillfredsställande utifrån arbetsmiljön. Utifrån det har det jobbats kontinuerligt och genomförts olika initiativ. Det har funnits en handlingsplan för det.

Annons

Sjöstrand fortsätter:

- Utifrån resultat kan vi se att vi inte lyckats. Och ibland inträffar sånt på arbetsplatser. Vi är ungefär 200 medarbetare och att det uppstår situationer som gör att det inte fungerar mellan chef och medarbetare, det stämmer. Det har det gjort i det här fallet. Vi har försökt hantera det på bästa sätt men vi har inte nått fram. Det ser vi.

Vad har ni gjort?
- Utifrån det som framkommit har det pågått ett arbete som handlat om gruppsamtal och individuella samtal. Vi har på olika sätt jobbat med chef och grupp för att försöka komma till rätta med de utmaningar som funnits.

Har ni gjort för lite?
- Vi har verkligen försökt. Det har gjorts väldigt mycket just utifrån vår HR-funktion, som jobbat med grupp och medarbetare, men vi konstaterar också att vi inte har nått fram.

Flera personer som vi varit i kontakt med har upplevt att du och HR har "skyddat" avdelningschefen i frågan om arbetsmiljön. Hur ser du på det? Håller du med?

Annons
- Jag tycker att det är ett ansvar man har som arbetsgivare, att försöka stötta och vägleda. Sen måste varje individ ta ansvar för sitt beteende.

Hur ser du på ditt eget ansvar i det här? Du har ju rekryterat personen, du har gett personen ett stort förtroende, du har gett personen en chefsposition, du har suttit i juryn för ”Alla är olika - olika är bra” och du har haft insyn i CSR-arbetet på det viset, du har fått larm om arbetsmiljöproblemen och du är i slutändan ansvarig för de projekten som pengar tagits ifrån. Är det inte så att du borde sett varningsflaggor, reagerat och agerat?
- Som generalsekreterare är jag alltid ytterst ansvarig för allt som sker inom svensk fotboll. Det uppfattar jag att jag tar ansvar för. Sen måste olika individer ta ansvar för hur de agerar. Men det är klart att det skulle vara betydligt mer önskvärt att alla sköter sig. Sen har vi en enormt stor och omfattande verksamhet så det kommer nog också ske framöver att det finns individer som gör felaktigheter. Oavsett om det är medvetet eller omedvetet. Då gäller det för mig att hantera det också.

Annons

Känner du att du någon gång under vägen borde ha insett att du inte skulle ha gett personen det förtroendet som du gett?
- När man är med i laget tycker jag att det är viktigt att man får ansvar och mandat. Sen kan man alltid säga saker med facit på hand, som nu när man ser att personen missbrukat sitt förtroende. Men jävssituationen som uppdagats… den vågar jag påstå att varken jag eller någon annan såg framför sig.

Hur upplever du att förtroendet är för dig på kansliet och i fotbollsrörelsen?
- Jag upplever att jag har ett bra förtroende och en bra dialog. Sen är det så att fotbollen engagerar väldigt många. Det finns väldigt mycket åsikter och tyckande. Det ingår naturligtvis i min roll att försöka hantera det på ett så bra och klokt sätt som möjligt. Sen finns det en dramaturgi runt fotbollen på olika sätt som naturligtvis också ska återspeglas. Så nej, jag tycker att det är ett otroligt omfattande och stimulerande arbete som jag har.

Annons

Vad vet du om de eventuellt "tveksamma kostnader" som ni hittat i Arvsfonden-projektet?
- Som generalsekreterare sitter inte jag på all detaljinformation, men om den information jag har är rätt har man sedan i somras rättat till ett antal felbokningar. Min förhoppning är att det ska vara utagerat nu. Och så vet jag också att man för en dialog med Arvsfonden där man helt transparent tittar på det här.

Känner du dig trygg med att det inte kommer hittas mer pengar som betalats ut på ett felaktigt vis?
- Jag förhåller mig helt prestigefritt till det. Jag hade inte förväntat mig att den här situationen skulle uppstå över huvud taget. Men jag vet att man tittat på det här och sen får naturligtvis det som de för en dialog om vägleda oss. Förhoppningsvis så har alla de felbokningar som skett rättats till.

Annons

Är det inte läge att göra en polisanmälan nu när ni hittat de här felbokningarna?
- Om det nu pågår en dialog med Arvsfonden så ska den inte föregås. Man har tittat på de här sakerna tidigare också. Har det funnits någon felbokning? Den dialogen får vägleda oss. Men förhoppningsvis ser man till att det också blir korrekt.

Men om den här personen har gjort felaktiga bokningar, som kan ha rört privata ärenden, och samma person har bidragsfuskat - varför gör ni då inte en polisanmälan och låter polisen titta på om det begåtts något brott?
- Först är det väl bra att de som är direkt berörda tittar på det. Sen får det vägleda vad som framkommer. Arvsfonden är ju ett separat projekt, det har inte på något sätt belastat "Alla är olika - olika är bra".

Nej, men det är två olika projekt som den här personen har fuskat med medel från på olika sätt. Det har skadat er och i Arvsfonden-fallet rör det ju sig dessutom om statliga medel.

Annons
- Ja, och det förs det en dialog om. De tittar på den frågan. Det kommer vi naturligtvis återkomma till dig om framöver.

Är det inte lika bra att låta polisen titta på det också?
- Jag tycker det är rimligt att man först tittar på det och ser: finns det någonting att anmäla? Vi vet ju att det gjorts granskningar över tid av Arvsfonden-medel, så det tycker jag är rimligt. Att vi låter Arvsfonden titta på det, och resultatet av det kommer vi så klart hantera på ett så korrekt vis vi kan. Parallellt med det görs det också en extern utredning tillsatt av styrelsen, kring hur ärendet har hanterats. Det är också väldigt bra.

Har information om att personen gjort felbokningar kopplade till Arvsfonden-projektet getts till styrelsen?
- Att man tittar på Arvsfonden? Ja.

Men har du informerat styrelsen om att det hittats ”tveksamma kostnader” som lagts på Arvsfonden-projektet?

Annons
- Att det har funnits ett belopp, det har skriftligen framförts.

Vad tänker du om din egen framtid på förbundet. Har du tankar på att lämna din post eller känner du att du ska vara kvar?
- Jag känner mig otroligt motiverad när jag går till mitt arbete, och förhoppningsvis sitter jag säkrare på min stol än vad du gör på din.

Okej. Hur tänker du då?
- Jag trivs här och jag tycker att det är otroligt roligt att verka för svensk fotboll i alla möjliga sammanhang. Sen får man inte blommor av alla här på jobbet men jag går på inte till jobbet för att vara populär på så sätt.

Men du menar att jag borde sitta osäkert till på mitt jobb?
- Nej, så ska du inte tolka det. Men jag uppfattar att vi båda sitter säkert på våra stolar, för vi gör förhoppningsvis båda ett bra jobb. Vi skiljer oss nog inte åt på det sättet, för jag tycker att du gör ett bra jobb.

Annons
Publicerad 2021-09-23 kl 09:15

Kommentarer

Visa kommentarer
ANNONS
next recommended article
Nästa
ANNONS
fotbollskanalen

Skapa ett gratis konto eller logga in för att få en anpassad nyhets- och matchupplevelse av Fotbollskanalen. Följ dina favoriter:

Spelare
Lag
Ligor & turneringar
Bloggar & poddar
Samma konto på Fotbollskanalen, C More och TV4 Play.
Skapa konto